VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

Grimstaskolan (medlem i VHV) fick i går (9 december) fint besök då nobelpristagaren i Kemi Ben Feringa röreläste som sin forskning. Vi i styrelsen inom VHV vill passa på att...

FöretagsGrupper Nyheter

Gott nytt år
onsdag, 04 januari 2017
Gott Nytt År önskar styrelsen för VHV företagsgrupp. Här kommer vår Verksamhetsplan för år 2017....

FGS Kalendarium

01feb
FGS Styrelsemöte
onsdag, 01 februari 2017, 16:00 - 17:30
22mar
FGS Styrelsemöte
onsdag, 22 mars 2017, 16:00 - 17:30
19apr
FGS Styrelsemöte
onsdag, 19 april 2017, 15:00 - 15:45
19apr
FGS Årsmöte
onsdag, 19 april 2017, 16:00 - 18:00

FG Kalendarium

25jan
Lunda styrelsemöte
onsdag, 25 januari 2017, 15:00 - 16:30
13feb
BUF styrelsemöte
måndag, 13 februari 2017, 12:00 - 13:00
23feb
Lunda, styrelsemöte
torsdag, 23 februari 2017, 15:00 - 16:30
15mar
BUF årsmöte
onsdag, 15 mars 2017, 11:00 - 13:00
21mar
Lunda Årsmöte
tisdag, 21 mars 2017, 11:00 - 13:00
Go to top