Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg och Jeppe Wikström

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

Dagens Industris seminarium Världen 2018. Onsdagen den 17 januari hölls seminariet Världen 2018 på Grand Hotel med ett imponerande antal prominenta deltagare. Vi var 360 personer...

FöretagsGrupper Nyheter

Tack, alla ni som kom till Företagsgruppen Hammarby Sjöstad och ElectriCITYs gemensamma...
Förbifarten har nått Hässelby Gård
fredag, 19 januari 2018
På VHV:s nätverkslunch den 18/1 presenterade Patrik Hamberg från Trafikverket vad som händer med...

FGS Kalendarium

19mar
FGS Styrelsemöte
måndag, 19 mars 2018, 16:00 - 17:30
18apr
FGS Styrelsemöte
onsdag, 18 april 2018, 15:00 - 15:45
18apr
FGS Årsmöte
onsdag, 18 april 2018, 16:00 - 18:00

FG Kalendarium

12mar
BUF Styrelsemöte
måndag, 12 mars 2018, 12:00 - 13:00
21mar
Lunda FG årsmöte
onsdag, 21 mars 2018, 11:00 - 13:00
22mar
Årsstämma VHV Företagsgrupp
torsdag, 22 mars 2018, 14:30 - 16:30
23mar
BUF Årsmöte
fredag, 23 mars 2018, 11:00 - 13:00
05apr
FRUKOSTMÖTE I SJÖSTADEN
torsdag, 05 april 2018, 07:30 - 09:00
Go to top