VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

FGS Årsmöte den 19 april
tisdag, 25 april 2017
Årsmötet ägde rum i SBRs lokaler den 19 april. Niklas Svensson från SBK talade om Översiktsplanen för Stockholm som just nu håller på att utarbetas. FGS och företagsgrupperna har tidigare...

FöretagsGrupper Nyheter

Välkommen till Företagsgruppens företagsmingel på Fryshuset! Anmälan till:...
Axplock från Sjöstadsliv: Den 25 mars stängs tvärbanan av fram till oktober för ett omfattande...

FGS Kalendarium

02maj
Möte SBK-FGS styrelse om ÖP
tisdag, 02 maj 2017, 11:00 - 13:00
10maj
FGS Styrelsemöte
onsdag, 10 maj 2017, 16:00 - 17:30

FG Kalendarium

04maj
Årsmöte 4 maj
torsdag, 04 maj 2017, 16:30 - 17:30
22maj
BUF styrelsemöte
måndag, 22 maj 2017, 12:00 - 13:00
25maj
NÄTVERKSLUNCH PÅ SCANDIC ARIADNE
torsdag, 25 maj 2017, 11:30 - 12:30
31aug
NÄTVERKSLUNCH PÅ SCANDIC ARIADNE
torsdag, 31 augusti 2017, 11:30 - 12:30
28sep
NÄTVERKSLUNCH PÅ SCANDIC ARIADNE
torsdag, 28 september 2017, 11:30 - 12:30
Go to top