Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

Konferensen med Klimatpakten och Fossilfritt Sverige hölls i Stadshuset den 7 november 2017.  Klimatpakten startades år 2007 av dåvarande miljöborgarrådet Ulla Hamilton och från början ingick...

FöretagsGrupper Nyheter

Gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga fortsatt avstängd Vi för just nu en dialog med...
MATCH MAKING MED KINA
onsdag, 08 november 2017
Inbjudan: I takten med den snabbväxande ekonomin i Kina har de kinesiska direktinvesteringarna till...

FGS Kalendarium

05dec
FGS Styrelsemöte och julmiddag
tisdag, 05 december 2017, 17:00 - 20:00
06feb
FGS Styrelsemöte
tisdag, 06 februari 2018, 16:00 - 17:30
19mar
FGS Styrelsemöte
måndag, 19 mars 2018, 16:00 - 17:30
18apr
FGS Styrelsemöte
onsdag, 18 april 2018, 15:00 - 15:45
18apr
FGS Årsmöte
onsdag, 18 april 2018, 16:00 - 18:00

FG Kalendarium

27nov
27nov
Vad händer med Förbifarten?
måndag, 27 november 2017, 15:00 - 16:00
30nov
FRUKOST HOS SMART CITY SWEDEN/IVL
torsdag, 30 november 2017, 07:30 - 09:00
30nov
NÄTVERKSLUNCH PÅ SCANDIC ARIADNE
torsdag, 30 november 2017, 11:30 - 12:30
30nov
FÖRETAGSTRÄNING MED TRUE WORKOUT
torsdag, 30 november 2017, 12:00 - 13:00
Go to top