VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

  Dagens Industris seminarium Världen 2017 ägde rum den 26 januari. Det var två saker som dominerade samtalen mellan deltagarna, Trump och brexit. Genomgående var man mycket...

FöretagsGrupper Nyheter

SAVE THE DAY 16:e mars kl 15.30
onsdag, 22 februari 2017
Save the day - den 16:e mars Företagsgruppens årsmöte. Vi är nu igång och ser fram emot ett nytt...
INBJUDAN TILL DIALOG OM SÖDRA VÄRTAN
fredag, 17 februari 2017

FGS Kalendarium

22mar
FGS Styrelsemöte
onsdag, 22 mars 2017, 16:00 - 17:30
19apr
FGS Styrelsemöte
onsdag, 19 april 2017, 15:00 - 15:45
19apr
FGS Årsmöte
onsdag, 19 april 2017, 16:00 - 18:00

FG Kalendarium

15mar
BUF årsmöte
onsdag, 15 mars 2017, 11:00 - 13:00
21mar
Lunda Årsmöte
tisdag, 21 mars 2017, 11:00 - 13:00
29mar
Lunchmöte
onsdag, 29 mars 2017, 12:00 - 13:00
Go to top