VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

Energiförsörjningen
torsdag, 23 mars 2017
Idag deltog jag i ett seminarium i den svenska delen av World Energy Council. Det är ett globalt nätverk för företag och organisationer verksamma inom energiområdet. Flera...

FöretagsGrupper Nyheter

Lyckats årsmöte
lördag, 25 mars 2017
Den 23 mars höll VHV Företagsgrupp årsmöte i förenings hörsal. Totalt var 21 personer närvarande...
Årsmötet den 30 mars inställt.
onsdag, 22 mars 2017
Vi återkommer med nytt datum. Kent Andersson kent.m.andersson.se@gmail.com

FGS Kalendarium

19apr
FGS Styrelsemöte
onsdag, 19 april 2017, 15:00 - 15:45
19apr
FGS Årsmöte
onsdag, 19 april 2017, 16:00 - 18:00

FG Kalendarium

29mar
Lunchmöte
onsdag, 29 mars 2017, 12:00 - 13:00
30mar
NÄTVERKSLUNCH PÅ SCANDIC ARIADNE
torsdag, 30 mars 2017, 11:30 - 12:30
06apr
Trivsel- och trygghetspromenad
torsdag, 06 april 2017, 14:00 - 16:00
26apr
Info om Tenstaledningen genom Lunda
onsdag, 26 april 2017, 11:30 - 13:00
27apr
NÄTVERKSLUNCH PÅ SCANDIC ARIADNE
torsdag, 27 april 2017, 11:30 - 12:30
Go to top