VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FöretagsGrupper Nyheter

FRUKOSTMÖTE DEN 13 OKTOBER
söndag, 25 september 2016
Välkommen på frukostmöte den 13 oktober med Farsta Företagsgrupp och Atrium Ljungberg.  
Förbifartens sprängningar i Vinsta
söndag, 25 september 2016
- Trafikverkets sprängvarningstjänst Snart börjar sprängningsarbetet också på Förrådsgränd....

FGS Kalendarium

05okt
FGS Styrelsemöte
onsdag, 05 oktober 2016, 16:00 - 17:30
26okt
FGS Styrelsemöte
onsdag, 26 oktober 2016, 15:00 - 15:45
26okt
FGS Höstmöte
onsdag, 26 oktober 2016, 16:00 - 18:00
07dec
Styrelsemöte med julmiddag
onsdag, 07 december 2016, 17:00 - 21:00
07dec
FGS Styrelsemöte och julmiddag
onsdag, 07 december 2016, 17:00 - 20:00

FG Kalendarium

29sep
Höstmässa på NEW Waves Showroom
torsdag, 29 september 2016, 11:00 - 15:00
01okt
ÖPPET HUS I FORTUMS NYA BIOKRAFTSVÄRMEVERK
lördag, 01 oktober 2016, 12:00 - 16:00
03okt
BUF styrelsemöte
måndag, 03 oktober 2016, 12:00 - 13:00
19okt
Lunda styrelsemöte
onsdag, 19 oktober 2016, 15:00 - 16:30
07nov
BUF styrelsemöte
måndag, 07 november 2016, 12:00 - 13:00
Go to top