Farsta Företagsgrupp gästade Svenskt Näringslivs frukostmöte den 8 december. Här debatterades företagsklimatet i Stockholm stad av både företagare och ledande politiker inom staden. Under 3 år har Stockholm halkat ned 100 placeringar till 123:e plats i Svenskt Näringslivs stora ranknings undersökning av Företagsklimatet i staden. Olle Nylund från Svenskt Näringsliv modererade samtalet. Parkeringsbrist, problem med varuförsörjning till butiker i staden, stadens tjänstemän och kommunpolitikers attityd till stadens företagare har försämrats, långa handläggningstider av bygglovs- och alkoholutskänkningsärenden, och vinstbegränsningarna i välfärden var några av de frågor som diskuterades livligt. Flera av de närvarande företagarna berättade om att de är ständigt uppvaktade av närliggande kommuner med erbjudande om bättre villkor och möjligheter. Tydligt framkom att företagen vill ha bättre service och attityd till företagande, ökad dialog och snabbare ärendehanteringar. Stadens majoritetspolitiker berättade om SBR:s (Stockholm stads näringslivskontor) arbete med att upprätta lokala näringslivsdialoger i stadsdelarna. Oppositionen menar att det räcker inte utan pekar på att det behövs kraftfullare satsningar för att hjälpa företagare och att staden behöver ta ett tydligare grepp om näringslivsfrågorna. Politiskt paneldiskussion av Jan Valeskog (S), Daniel Helldén (MP), Erik Slottner (KD), Anna König Jerlmyr (M).

//Thomas Windahl

Bild från Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv

Inbjudan:

I takten med den snabbväxande ekonomin i Kina har de kinesiska direktinvesteringarna till utlandet ökat i snabb takt. EU har varit en favoritdestination för många kinesiska investerare med Tyskland som största mottagarlandet.

Kinesiska intressen för Sverige och Norden har också ökat. Geelys förvärv av Volvo Cars har visat sig vara en av de mest framgångsrika exempel på inkommande direktinvesteringar från Kina. Detta kommer säkert att  driva ytterligare  intresse för den svenska marknaden.

Hur kan då svenska SME- bolag fånga affärsmöjligheterna i detta sammanhang? Seminariet kommer att ge värdefull information kring hur ditt företag blir attraktivt för kinesiska investerare och vad som gäller kring upphovsrättsliga frågor. Du får en förståelse för hur du bildar partnerskap med kinesiska bolag och samt  hur man hanterar skillnader mellan affärskulturen.

Seminariet är kostnadsfritt.

Länk till anmälan

Fredagen 24 november 08:30-16:00

Lokal: Ljusgården, Invest Stockholm, Drottninggatan 33, Stockholm

Jenny Berthling

Business Development Manager

Invest Stockholm Jenny.berthling@stockholm.se

+46 (0) 8 508 28 008

+46 (0) 7047 28 008

NYHETSBREV – HÖSTEN 2017

Tack alla medlemmar för ert engagemang!

Företagsgruppen är en pådrivande aktör och ett stöd för att främja företagandet och utvecklingen av Farsta. Vi är övertygande om att Farsta vinner på att vi tillsammans med fastighetsägare, polis, politiker och stadens förvaltningar tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen och de utmaningar som Farsta står inför. Stockholm är en växande stad och Farsta är ju en del av den utvecklingen.

Nedan följer ett antal utmaningar i ett växande Farsta kopplat till näringsliv som vi vill informera om i nyhetsbrevet.

 

LIVSMEDELSCENTRUM

Att staden bygger ett nytt livsmedelsområde på cirka 30 000 kvadratmeter för ett tjugotal företag som lämnar Slakthusområdet har väl inte lyckats undgå någon. Utformningen av området sker i dialog med företagarna. Klicka här för att fortsätta att läsa.

/Företagsgruppen

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Nyhetsbrev hösten 2017.pdf)Nyhetsbrev hösten 2017.pdf 362 kB2017-11-06 13:49
Farsta Företagsgrupp har nyligen lämnat yttrande på Stockholms stads översiktsplan. Vi ser att stadens tydliga mål om ett fortsatt kraftigt ökat bostadsbyggande är en förutsättning för Stockholms regionen. Stadens invånare förväntas öka med 50% till 1,3 miljoner år 2040. Stadstillväxt är inte synonymt med endast bostäder, utan det är lika viktigt med förutsättningar för nya arbetsplatser och företagande. Men även om bostadsbehovet är akut behöver byggandet av bostäder sättas i ett sammanhang som också belyser förutsättningarna för näringslivet.
 
Här kan du ladda ned Företagsgruppens remissvar. Ladda ned.

Här kan du läsa Företagsgruppens sommarbrev till medlemmar och samarbetspartners,

klicka här för sommarbrev!

Ha en härlig sommar önskar Företagsgruppen!

/Thomas Windahl

NDSsommar

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Soliga hälsningar från Farsta Företagsgrupp.pdf)Soliga hälsningar från Farsta Företagsgrupp.pdf 495 kB2017-06-09 12:03

Tack, för ett informativt möte!

I tisdags, 14:e mars, ordnade Farsta Företagsgrupp ett informativt och välbesökt årsmöte för ett 30-tal medlemmar och samarbetspartners på restaurang Lucky Asian. Margareta Widholm, ordförande i Företagsgruppen, var värd.

Per Högdin, Telestaden, berättade om den nya stadsdelen som kommer att innehåll ca 3 000 lägenheter, grundskolor, förskolor, service, handel och verksamheter, ca 80% bostadsrätter och 20% hyreslägenheter. Gustaf Kukacka från NordFastighet informerade om planerna med gamla hotellet – här planeras 1 000 nya lägenheter med spännande fasadlösningar som kan ge liv åt området, förslaget kräver ändring av detaljplanen från hotellverksamhet till bostäder. Thomas Levander från Atrium Ljungberg och ny styrelseledamot i Företagsgruppen, informerade om hur Farsta Centrum växer, plats för nya butiker då kundunderlaget växer i Farsta, omvandlingen av Farsta Centrum innebär en blandning av funktioner och verksamheter, ökad yta för handel, yta för arbetsplatser och samhällsservice mm. Kevin Kors från Arbetsförmedlingen informerade kort om den rådgivning och de tjänster som Arbetsförmedlingen kan hjälpa företagen med att hitta rätt personer.

Jag presenterade kort Stockholms nya Livsmedelscentrum i Larsboda, Fastighetskontorets största investering om 1,3 miljarder kr, beslut tas i kommunfullmäktige i början på april, därefter kommer projektering med systemdokumentation att tas fram innan hyreskontrakt kan tecknas under 2018, livsmedelsföretagen är intresserade av att flytta till Larsboda, osäkerhet kring den höga hyresnivån om 3000 kr/kvm att jmf med dagens ca 1200 kr/kvm, beräknad inflyttning i området sker etappvis 2021.

Hälsningar och ha en fin dag!

Thomas Windahl (Verksamhetsutvecklare i Farsta Företagsgrupp)

 Visionsbild Farsta Centrum

 

Välkommen till Företagsgruppens årsmöte!

Vad händer i Farsta Företagsområde? Här hittar du en ny stadsdel, Telestaden, där Ikano och Rikshem bygger 3 000 nya bostäder. Farsta centrum utvecklas. På Företagsgruppens årsmöte får det veta mer ....och lite till.

Välkommen!

Företagsgruppens årsmöte 2017 14 mars

Välkommen på frukostmöte den 13 oktober med Farsta Företagsgrupp och Atrium Ljungberg.

 

Frukostmöte3

NYHETSBREV 1

Tillsammans – snacka om magiskt!

Smaka på ordet tillsammans – vad väcker det för känslor hos dig? Hos oss på Företagsgruppen väcker det något positivt, något meningsfullt och kraftfullt, något som skapar en skön känsla i kroppen. Jag tycker att det är en intressant fråga att ställa sig, särskilt nu när många människor upplever utanförskap och svårigheter i tillvaron. I Företagsgruppen är vi övertygande om att Farsta vinner på att tillsammans med företagare, fastighetsägare, politiker tar ett gemensamt ansvar för utveckling och de utmaningar som Farsta står inför.

Vi vill med detta nyhetsbrev hälsa alla medlemmar välkomna till ett nytt spännande 2016 i Företagsgruppen. Under året kommer vi att fortsätta vårt arbete med att Företagsgruppen är en pådrivande aktör för att främja ett blomstrande företagsområde. Några av fokusområdena under året kommer bl.a. att vara behovet av flera företag och arbetstillfällen till Farsta.

Det händer mycket i vårt område just nu och från Företagsgruppen vill vi börja året med att informera om vårt arbete under året som varit.

 

Stokab

Stokab (Stockholms stads IT-infrastrukturbolag) har under året som varit dragit in fiber till flera företag som anmält sig till fiberanslutning. Kostnaden för företaget som fått fiber indraget har varit 0 kronor. På Stokabs hemsida, www.stokab.se, framgår vilka operatörer som finns. Du kan även kontakta Företagsgruppen för en rekommendations-lista över operatörer.

Larsboda (Krosstomten)

Äntligen kom det efterlängtade beslutet i Stockholms kommunfullmäktige om Livsmedelscentrum till Larsboda (Krosstomten) – ett välkommet beslut för utvecklingen av Larsboda. Företagsområdet blir då en viktig och tydligare resurs i utvecklingen av hela Farstaområdet.  Ingen har väl undgått Företagsgruppens dröm om att Larsboda ska bli ett blomstrande företagsområde. Vi har bearbetat, skrivit brev, haft otaliga diskussioner med

våra politiker och tjänstemän i stadshuset - små stegens väg ger till slut utdelning. Nu startar arbetet med att bygga ett modernt livsmedelscentrum för Slakthusområdets livsmedels-företag.

 

 

 

Farsta Centrum

Både Hemköp och Coop har byggts om till nya fräscha mataffärer som ger matinspiration. Garaget har fått nya ingångar upp Centrumet. En matpiazza har byggts på torget mellan Systembolaget och mataffärerna. Passa på och avnjut en härlig lunch.

Teliaområdet

När TeliaSonera flyttar sitt huvudkontor från Farsta till Solna, med start under 2016, så försvinner ca 3 000 arbetsplatser i Farsta. Samtidigt påbörjas en förvandling av området från kontorslokaler till bostäder. Rikshem och Ikano Bostad har förvärvat fastigheten av Nordisk Renting. Ambitionen är att bygga minst 3 000 bostäder, varav minst 1 000 hyresrätter.

– Vi ser en oerhörd potential i detta område och ser fram emot att utveckla det tillsammans med Ikano Bostad, säger Ilija Batljan, vice vd och chef för affärsutveckling på Rikshem. Vi vill bygga ”den moderna ABC-staden” genom att skapa attraktiva bostäder i en fin miljö med handel, samhällsservice och bra kommunikationer.

Tillträde sker den 1 juli och byggstart planeras ske under 2017-2018.

Tyngdpunkt Farsta

Fram till år 2030 planeras Stockholm växa med 140 000 nya bostäder, varav 8000 av dessa bostäder är förlagda i Farsta. Företagsgruppen har under året som varit ingått i Stockholms stads programgrupp som arbetat med att utveckla Farsta till en tyngdpunkt – en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Utöver bostäder föreslår programmet handel, verksamheter, service, arbetsplatser, skolor, parker och grönområden.

Sjukhus till Farsta

Ett nytt akutsjukhus ska byggas – frågan är var det hamnar. Det finns tre tänkbara platser och under första kvartalet 2016 ska politikerna besluta var det nya storsjukhuset ska ligga - i Älvsjö, Årsta eller Larsboda. Självklart vore det ett välkommet inslag med ett akutsjukhus till Larsboda. Vilket skulle främja arbetstillfällena.

Årsmöte 16 mars kl 15.30

Och så avslutar jag med att påminna om årsmötet. Vill du höra mer om vad som händer i vårt område och kanske träffa några av våra politiker – Hur ska de locka nya företag till Farsta och vad gör de för oss företagare? Välkomna! – program och inbjudan kommer inom kort.

Vi ser fram emot att höras och ses under året!

Margareta Widholm

Ordförande i Farsta Företagsgrupp

I går, 2016-01-25, fattade Kommunfullmäktige i Stockholm följande beslut http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1826404 med anledning av Larsboda. Det formella beslutet är under justering. Återkommer med information.

 

Ett nytt akutsjukhus ska byggas – frågan är var det hamnar. Det finns tre tänkbara platser och i januari ska politikerna besluta var det nya storsjukhuset ska ligga - i Älvsjö, Årsta eller Larsboda.

Text av Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se

 

Stockholm växer snabbt, de äldre blir allt fler och Södersjukhuset är i grund och botten ganska ålderstiget. Det är tre skäl till att landstinget beslutat att bygga ett nytt akutsjukhus i söder eller sydost om Stockholms innerstad.

– Ett alternativ var att bygga om Södersjukhuset. Men det visade sig att det skulle bli mycket dyrare att bygga om det till hög nutida standard än att bygga nytt, säger fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M).

 

Nu byggs Södersjukhuset i stället om till ett lite mindre akutsjukhus än dagens som kommer att ligga i den västra delen av sjukhusområdet. Nya SÖS får omkring 500 vårdplatser mot dagen 700. Att SÖS bantas är huvudskälet till att landstinget letar efter en tomt för ett sjukhus med 300-400 vårdplatser - och goda expansionsmöjligheter söder och sydost om innerstaden.

Landstingets experter har letat efter en tomt som inte bara ska vara tillräckligt stor och gå att bebygga på ett ekonomiskt rimligt sätt. Den ska också ligga så till att den är lätt att nå med kollektivtrafik och för ambulanser. Dessutom ska helikoptrar både ha bra inflygningsrutter och kunna landa på sjukhustaket.

– Ett viktigt kriterium har också varit att sjukhuset ska ligga väl till för besöksströmmarna. Det betyder att vi inte letat efter tomter som ligger i närheten av Huddinge sjukhus, betonar Paul Lindquist.

Landstinget har bland annat undersökt om det är möjligt att bygga ett nytt akutsjukhus vid Dalens sjukhus eller Nacka sjukhus, men de alternativen har avfärdats liksom fem andra tänkbara lägen. De berörda kommunerna har varit aktiva med förslag till olika lokaliseringar. Skälet till aktiviteten är förstås att ett sjukhus betyder flera tusen nya arbetsplatser - plus underlag för service och arbetsplatser som bara indirekt har med sjukhuset att göra.

Nu ska en grundligare utvärdering göras av tre platser - Älvsjö idrottsplats, Larsboda industriområde i Farsta och kanten av industriområdet vid Årstafältet.

I slutet av januari ska landstingsförvaltningen lägga fram sitt slutgiltiga förslag till lokalisering för politikerna. Då ska även en utredning om vårdinnehållet i det nya sjukhuset vara klar.

 

– I princip ska det vara ett modernt akutsjukhus med den vård som finns på ett sådant. Men det kan ju vara så att olika specialiteter inte finns på alla sjukhus. Några kanske finns på Södersjukhuset, andra på det nya sjukhuset, säger Paul Lindquist.

Planen för nybygget är att det ska starta 2018 eller 2019 och vara klart för invigning 2022 och 2023. Vid det laget ska SÖS vara ombyggt, Nya Karolinska igång sedan flera år, Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus ska också vara ombyggda. S:t Görans sjukhus ska vara utbyggt och nya vårdenheter öppnade på nuvarande Karolinska sjukhusområdet.

Investeringarna i nybyggda och ombyggda akutsjukhus kommer totalt att bli större än de 22,8 miljarder som det kostar att bygga och utrusta Nya Karolinska. Men det kommer inte att räcka för att klara framtidens behov av vårdplatser. Därför byggs även flera närsjukhus om för, i huvudsak, geriatri och psykiatri.

– Sollentuna sjukhus byggs som bäst om och vi har beslut om att bygga om Löwenströmska i Upplands Väsby och Handens sjukhus, säger Paul Lindquist.

Foto: DN

Fastighets- och exploateringskontorets inriktningsbeslut för Larsboda i Farsta.

Stockholms stad har beslutat att omvandla Slakthusområdet från ett renodlat verksamhetsområde till en blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och handel med mera. En förutsättning för denna utveckling är att den livsmedelsproduktion av köttprodukter som idag sker i området etableras på annan plats. Ett nytt livsmedelscentrum föreslås därför i Larsboda industriområde i Farsta. Larsboda ligger cirka 7 km söder om Slakthusområdet längs Nynäsvägen, riksväg 73.

Syftet med Stockholms nya livsmedelscentrum är att garantera en fortsatt god livsmedelsförsörjning till Stockholm och för att säkerställa utbyggnaden av Söderstaden. Området kommer att utformas till ett modernt, flexibelt och hållbart livsmedels­centrum, som är ledande inom samverkan, innovation och hållbarhet.

Stockholms livsmedelscentrum utformas för att:

  • Bibehålla ett sammanhållet, konkurrenskraftigt livsmedelscentrum.
  • Bibehålla arbetsplatser i söderort.
  • Erbjuda attraktiva, moderna och ändamålsenliga lokaler.
  • Erbjuda ett hållbart livsmedelscentrum som ligger i framkant avseende teknik, miljö och trafiklösningar.

Flertalet av hyresgästerna har brådskande behov av att utveckla sina verksamheter, vilket de inte kan göra i befintliga lokaler på grund av planerna på utveckling av Söderstaden.

Den totala investeringen för fastighetskontoret bedöms till cirka  1 900 mnkr, inkluderande trafikåtgärder på allmän plats. Avkastningen når fastighetskontorets krav för liknande investeringsprojekt.

Se Fastighets- och Exploateringskontorets förslag till inriktningsbeslut i bilagan.

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Inriktningsbeslut för utveckling av Stockholms nya livsmedelscentrum i Larsboda.pdf)Inriktningsbeslut för utveckling av Stockholms nya livsmedelscentrum i Larsboda.pdf 1260 kB2015-10-06 21:53

Asylboendet i Farsta vill öppna för 590 personer – blir Stockholms i särklass största

Stockholms största asylboende kan bli ännu större. Gamla Farsta strand hotell har nu ansökt om att få utöka från 200 till 590 platser.

 · Publicerad 16:50, 24 mar 2015
 

I höstas öppnade hotellet på Mårbackagatan i Larsboda asylboende för 200 personer. När det nuvarande kontraktet löper ut 21 maj hoppas hotellet att avtalet förlängs och att verksamheten utökas till 590 personer.

Migrationsverket har uppmuntrat

Migrationsverket bekräftar att de har en pågående upphandling och att de har uppmuntrat hotellet att lägga ett anbud. Men på grund av sekretess kan de inte kommentera upphandlingen mer än så.

– Vi har ett mycket bra samarbete med hotellet, de är väldigt aktiva och gör allt de kan för att de boende ska trivas. De har bra kontakter med frivilligorganisationer och både stadsdelen och staden har varit fantastiska att jobba med i Farsta, säger Emilia Cikota, Migrationsverkets teamledare på boendet.

Men 600 personer på ett asylboende låter mycket.

– Visst är det så, det är trots allt människor i kris. Men mycket handlar om hur mycket aktiviteter som ordnas. Skulle boendet växa skulle vi på Migrationsverket också utöka vår närvaro på plats. Framför allt i början då det ofta krävs mer, säger Emilia Cikota.

Många barnfamiljer

En stor andel av de 200 personer som just nu bor på boendet är barnfamiljer. Det har ställt hårda krav på både Farsta stadsdel – som ansvarar för förskola och socialtjänst – och staden centralt – som ansvarar för skola.

Stadsdelsförvaltningen har informerats om att asylboendets planer, men Per-Ove Mattsson, avdelningschef för socialtjänsten, tror inte att de kommer kräva någon extra mobilisering från deras sida.

– Vi har bara haft någon enstaka insats hittills. För socialtjänstens del handlar mycket om hur behoven ser ut hos de som flyttar in. Förskolan har inte heller signalerat att det inte skulle finnas platser, säger han.

Skolan snart full

Petter Carlsson är studierektor på Kvickenstorpsskolan i Farsta där skolbarnen från asylboendet hamnar – i nuläget är de nästan 30 stycken.

– Tack vare elevernas och personalens oerhörda insatser har det fungerat väldigt bra. Men vi skulle önska lite mer framförhållning från Migrationsverkets sida. I nuvarande organisation har vi några platser till. Men om det kommer säg 50 nya barn har vi ingen klar plan, säger Petter Carlsson.

Christer Oja, grundskolechef på utbildningsförvaltningen:

– Skulle det bli så kommer vi från centralt håll se till att skolan får vad de behöver. Inget är svårt eller omöjligt. Behöver vi ställa i ordning nya lokaler eller anställa ny personal ordnar vi det i samförstånd med skolans rektor.

Flera asylboenden i Farsta

Migrationsverket har i nuläget tre upphandlade tillfälliga asylboenden i Stockholm. Två av dem ligger i Farsta stadsdel: Farsta Strand Hotell med 200 platser och Stora Sköndal med 84 platser. Det tredje är Hotell Metro i Västberga med 172 platser.

Utöver det finns det två asylboenden för ensamkommande flyktingbarn i stadsdelen. Linggården i Hökarängen och Mandelgården i Sköndal med sammanlagt 36 platser.

öppet hus i farsta

INDBJUDAN TILL INFORMATION OCH RÅDGIVNING GÄLLANDE ATT STARTA EGET FÖRETAG!

Tisdagen den 29 september i Farsta centrum.

Skatteverket och Farsta stadsdelsförvaltning bjuder in till information gällande hur man registrerar sitt företag och ger tips inför företagstart, samt svarar på frågor gällande företagsbeskattning i övrigt.

Vi kommer även berätta om hur Farsta kommer att växa de närmaste 15 åren gällande antal bostäder och befolkning, vilket ger goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Du som funderar på att starta företag kommer även att få råd och tips av kunniga och erfarna personer i att starta och driva företag.

Inbjudan gäller dig som är ny företagare, eller planerar att starta företag.

Adress: Storforsplan 36.  Konferensen vid entré

 

16.00 – 17.30: Skatteverket informerar

17.30 – 18.00: Öppet hus; kom och träffa representanter för Farsta stadsdelsförvaltning; Start Up Stockholm, Almi, Farsta företagsgrupp och Starta Farsta, -ett program för unga entreprenörer.

Vi bjuder på dryck och lättare tilltugg.

Anmälan till Skatteverkets information; http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/informationstraffar/regioner/stockholmsregionen/startaeget.5.5a85666214dbad743ff1357f.html

Skönhetsrådet vill ha nytt sjukhus i Farsta

Kan Stockholms nya sjukhus byggas i Farsta? Den något oväntade lösningen föreslår Skönhetsrådet.

 · Publicerad 13:20, 7 sep 2015
 

Landstinget har under en tid utrett möjligheten att bygga ett nytt akutsjukhus i Söderort. En av platserna som har diskuterats är Årstafältet, men i sitt remissvar till programmet för Tyngdpunkt Farsta föreslår Skönhetsrådet en helt annan placering, nämligen i Teliaområdet i Farsta.

– Man pratar om ett sjukhus och om olika platser, och vi tycker att det här vore en bra plats att utnyttja för ett sjukhus. Det ligger nära, det är lätt att ta sig till, det skulle behövas, säger Henrik Nerlund, sekreterare i Skönhetsrådet.

Ersätta jobbtillfällen

När Telia flyttar från Farsta kommer över 3 000 arbetstillfällen att försvinna från stadsdelen. Skönhetsrådet menar att det är viktigt att man försöker ersätta de arbetstillfällena i så hög grad som möjligt.

– Vi saknar ett större grepp när man ser till verksamheter som behövs för att det ska vara en komplett stadsdel. Telia var en viktig del när Farsta etablerades, och nu när Telia flyttar så tycker vi att det är viktigt att den delen av Farsta inte bara blir bostäder, utan att det blir en blandning, säger Henrik Nerlund.

Det nya sjukhuset som planeras i Söderort förväntas att få mellan 300 och 400 vårdplatser.

”Viktigt att se helheten”

Hur många arbetstillfällen det skulle ge är omöjligt att säga, men S:t Görans sjukhus med 300 vårdplatser har i dag 1 850 medarbetare.

– Jag vet faktiskt inte hur många jobb det skulle ge, och det är inte så att vi har räknat exakt på det. Bostadsmålet är jätteviktigt, men arbetsplatser och andra verksamheter är också viktiga. Det är viktigt att höja blicken lite och se helheten, och det skulle tyngdpunktsprogrammet må bra av, säger Henrik Nerlund.

Företagsgruppens remissvar Tyngdpunkt Farsta

Företagsgruppens uppfattning är att Farsta har goda möjligheter att hantera de utmaningar som redovisas i programförslaget. Det kommer att kräva en kraftsamling att utveckla ett attraktivt näringsliv. Vi ser gärna att förutsättningarna för att skapa fler arbetsplatser behöver prioriteras.

Läs hela remissvaret här: 

 

Remissvar Tyngdpunkt Farsta diarienummer 2012-09102-53.

Farsta Företagsgrupp är en medlemsorganisation som består av ca 50-tal företagare som tillsammans representerar mer än 1000 arbetsplatser. Vår främsta uppgift är att verka, för att Farsta blir en ännu bättre plats för företag, företagande och företagsamhet. Stockholm växer och Farsta är en naturlig del av den utvecklingen. Både bostäder och ett dynamiskt näringsliv behövs för att skapa tillväxt och ett expansivt Farsta.

Företagsgruppen välkomnar därför angreppssätt som presenteras i programförslaget ”Tyngdpunkt Farsta” med att omdana Farsta mot en modern stadsdel. Vår uppfattning är att Farsta har goda möjligheter att hantera de utmaningar som redovisas i programförslaget. Det kommer att kräva en kraftsamling att utveckla ett attraktivt näringsliv, där vi som Företagsgrupp självklart medverkar till.

Några sammanfattande detaljsynpunkter:

  • Vi ser positivt på att förslaget strävar efter att skapa en tydligare koppling mellan centrum, pendeltågsstation, Teliaområdet och Farsta företagsområde (Larsboda. Idag finns för många fysiska barriärer som försvårar möjligheten att binda ihop Farsta till en ny spännande miljö.
  • Vi ser även positivt på ambitionen att utveckla ett livskraftigt näringsliv. Det föreslagna livsmedelscentrum ligger i linje med Företagsgruppens tankegångar. Vi ser gärna flera initiativ av företagsklustring för att skapa ett livskraftigt näringsliv, där förutsättningarna för att skapa fler arbetsplatser behöver prioriteras.
  • Brist på kvalificerad arbetskraft/kompetens är ett av de största tillväxthindren för företag. Vi ser gärna att incitamenten stärks för företagen i det föreslagna livsmedelscentrum att förlägga FoU-verksamhet i Farsta. Att samarbetet mellan skola/akademi och industri/företag effektiviseras.
  • Det planeras för 8000 bostäder i hela Farsta. Teliaområdet utgör ett viktigt utbyggnadsområde då kontoren töms och Telia flyttar till Arenastaden i Solna. Här saknar Företagsgruppen avgörande beskrivning/belysning av hur nya servicefunktioner, kontorsverksamheter, entreprenörskap etc. ska inrymmas i området. Inte heller ges någon närmare beskrivning av hur staden ser på Företagsområdet och dess expansion med nya företagsetableringar. Ett livskraftigt näringsliv behöver mark för att kunna expandera och växa. Företagsgruppen skulle också välkomna ett förslag från staden att tomten mellan Teliaområdet och Företagsområdet reserverades för företags/industrimark.
  • Vår oro är att bullernormer och andra miljökrav gör att verksamheter får svårt att vara kvar eller undanträngs när bostäder kryper för nära. Perspektivet att skapa blandade områden, med både bostäder och arbetsplatser är inte kontroversiellt. Men blandningen kan också handla om en god mix av olika platser för olika typer av näringsverksamhet. Här skulle vi vilja se förslag på hur boendet kan planeras så att buller från verksamhet och trafik inom företagsområdet inte stör bostäder eller utgör risk för boende.
  • Företagsgruppen efterlyser också en djupare analys av hur nuvarande företagsverksamhet kommer att påverkas av bostadsbyggandet samt möjligheterna till kommande företagsetableringar. Detta är relevant ur ett näringslivsperspektiv för Farsta men även ur ett samverkansperspektiv över kommungränserna.

Med vänlig hälsning

Margareta Widholm

Ordförande i Farsta Företagsgrupp

I Svenskt Näringslivs årliga rankning över kommunernas företagsklimat rasar Stockholm stad nästan 30 platser. Moderaterna riktar nu svidande kritik mot Stockholm stads rödgrönrosa ledning.

Läs artikeln i sin helhet här:

http://www.svd.se/stockholm-rasar-i-rankning-over-foretagsklimat/om/naringsliv

 

Go to top