20171020 SBK möte IMG 1433 2

20171020 SBK möte IMG 1431 2

 

Fredagen den 20 oktober 2017 gästades BUF av Tua Sandberg från Stadsbyggnadskontoret, som redovisade en förstudie över planerade bostadsbyggen i Ulvsunda. Utmed Bällstaån planeras det för bostäder ända fram till Prippsbryggeriet. Planeringen är i ett tidigt stadium än så länge och vad som skall hända med själva Prippsbyggnaden (K-märkt) är inte klart. I kvarteren Archimedes, hörnan vid Karsbodavägen-Gårdsfogdevägen, och i kvarteret Masugnen, mitt emot Archimedes vid Bällstaån, pågår nu detaljplanearbetet för cirka 1.100 lägenheter och en förskola. Vid Solvalla travbana planeras för Solvallastaden med cirka 2.000 lägenheter. Här är detaljplanearbetet inte uppstartat ännu. Utmed Bällstaån vill staden skapa en promenadväg och öppna upp med grönytor. Övriga byggplaner i Bromma omfattar cirka 10.000 lägenheter vid Brommaplan, Alvik, och i de södra delarna av stadsdelen.

Detta var det andra informationsmötet i år av planerade tre möten. Mötet var välbesökt, men vi har plats för flera. Nästa möte skall handla om trafiken i området. Trafikplaneraren för vårt område, Victoria Herslöf, började sin tjänst nu i oktober månad, vilket innebär att vi måste ge henne en chans att sätta sig in i trafiksituationen. Planen är att vi skall ha det tredje mötet i november månad men det är möjligt att vi får skjuta på det till nästa år.

Håkan Rosander

 

 

20170929 Martin Lindah från SL

20170929 SL info

 

Idag fick vi information om Tvärbanans fortsatta utbyggnad mot Kista. Martin Lindahl från SL, ansvarig för Teknik och Design av den nya bansträckningen, förklarade hur man arbetar med olika konstruktioner för att få banan att smälta in i omgivningen. När banan går i gatumiljö eller bland gående eller på egen banvall krävs olika typer av skydd samtidigt som banan skall vara tillgänglig på ett smidigt sätt. I Bromma Blocksområdet kommer det att bli två hållplatser, en som går igenom de kommande affärsbyggnaderna vid Ulvsundavägen och en utanför Best Western Hotel. I bästa falla kan den senare hållplatsen bli klar för användning i slutet av år 2020 och hela sträckningen till Kista under år 2023.

Mer information i ärendet kommer att distribueras inom några dagar. 

Efterpresentationen bjöds deltagarna på lunch.

Du kan läsa mer om Tvärbanan HÄR.

Du kan prenumerera på SLs nyhetsbrev om Tvärbanan HÄR.

Deltagarna på dagens möte kommer att få nyhetsbrevet.

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

Håkan Rosander

Nu kan du läsa tidningen Västerort Vinner digitalt.

Klicka här.

Nu börjar avtalsskrivningen angående vår områdesbevakning. Ett ramavtal är tecknat mellan Rapid Bevakning AB och Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp.

Magued Idris, från vår samarbetspartner Fairdealgroup (FDG), kommer att kontakta våra medlemmar och informera om de möjligheter som avtalet ger. Några dagar senare kommer bevakningsbolaget Rapid Bevakning AB att kontakta er för att skriva avtalen med respektive företag. Vi börjar i bokstavsordning bland våra medlemmar. Idag har de första 40 medlemmarna fått meddelande om att de kommer att kontaktas. Därefter kommer vi att fortsätta tills alla våra medlemmar är kontaktade.

Områdesbevakningen kommer att öka säkerheten i vårt område genom en mycket hög närvaro från bevakningsbolaget samtidigt som denna kollektiva lösning sker till ett mycket fördelaktigt pris.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta

Håkan Rosander

info@brommaforetagsgrupp.se

070-577 7019

 

Bevakningsupphandlingen för Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp (BUF) är nu klar.

BUF har nu tecknat ett ramavtal med Rapid bevakning gällande områdets bevakning. Avtalet är på 3 år.
Tillsammans med Fairdealgroup har upphandlingen nu slutförts med Rapid bevakning och resultat är mycket bra för alla oss i området.
Upphandlingen innebär att alla företag som idag har Rapid bevakning kan skriva om sina avtal till de nya villkoren.
Alla andra är självklart välkomna att byta till Rapid och på det sättet bidra till än högre väktarnärvaro i vårt område.

Nya kunder till Rapid erbjuds även fri anslutning till områdesbevakningen under uppsägningstiden av sina gamla bevakningsavtal (max 6 månader).

Ramavtalet har ett grundpaket för områdesbevakningen som ser ut så här:

Rapid grundpaket områdesbevakning. 
• Fritt abonnemang till Rapids larmcentral
• Fria utryckningar under bevakningstiden mellan kl. 20-06
• Yttre tillsyn i bevakningsområdet mellan kl. 20-06
• Veckorapport för området med lokal omvärldsanalys ur en säkerhetsaspekt
• Daglig rapport för ev. avvikelse för ert företag
• Rapid står för Er självrisk upp till 20 % av ett prisbasbelopp vid skada mellan kl. 21.00–05.00. Max 2 skador per försäkrad och år
• Nyckelhantering
• Skyltning av objektet
• Telefonnummer för ”hemgångseskort”

Vidare så är en komplett prislista för alla bevakningstjänster upphandlade i ramavtalet med BUF.
Prislistan reglerar bl.a. rondkostnader, ryckkostnader, stationär bevakning, butikskontroller, hemgångskontroller, provköp mm.

Grundidén till upphandlingen är att få en gemensam områdesbevakning där företagen i BUF lägger alla sina ”ägg” i samma korg.
På det sättet får vi gemensamt upp det sammanlagda avtalsvärdet och en högre närvaro av områdesväktare.
Vi får även en gemensam avtalstid som möjliggör framtida gemensamma upphandlingar.
Alla avtal avslutas samma datum oavsett när anslutningen skedde.

BUF föreslår nu sina medlemmar att träffa vår samarbetspartner i denna upphandling Magued Idris från Fairdealgroup AB.
Magued kommer att hjälpa Er som är intresserade att ansluta Er till ramavtalet. Glöm inte att Fairdealgroup representerar oss i BUF.
Vår strategi är att Magued bokar möte med Er och går igenom ramavtalet och möjligheterna. 

Avtalet mellan BUF och Rapid är ett ramavtal. De individuella bevakningsavtalen för varje företag tecknas direkt mellan företaget och Rapid.
Rapid kommer att kontakta er efter det att Magued har gått igenom avtalet med er.

Kontaktuppgifter Magued Idris
Fairdeal Group AB
Konsulttjänster inom säkerhet, städ, parkering & avfall

Virkesvägen 10, 4tr
120 30  STOCKHOLM
Växel +46 8-452 04 90
Direkt +46 8-452 04 97
Mobil +46 732 009 243
www.fairdealgroup.se

Idris@fairdealgroup.se

Ni är naturligtvis, som alltid, välkomna att kontakta undertecknad också.

Hälsningar
Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp
Håkan Rosander
070 577 7019

Den nya politiska majoriteten i Stockholm, bestående av S, Mp, V och Fi, vill lägga ner Bromma flygplats senast 2022.
Det avtal som idag finns för flygplatsen gäller till år 2038.

Samtidigt råder stor oenighet om Förbifartens vara eller inte vara. Mp vill stoppa bygget och S vill att den skall byggas.

Några kommentarer:

Affärer uppstår när människor mötas. Även i dagens digitaliserade värld är det personliga mötet nödvändigt.
Överdagenresor inom landet kan smidigt göras till och från Bromma. Det gör det personliga mötet effektivt.

När det gäller flygplatsen känns det ganska hopplöst att göra några överenskommelser över huvud taget. Hur skall man planera och investera
om inte avtal gäller?

Om vi nu skall få 50.000 nya lägenheter på Bromma flygplats någon gång under 2020-talet, betyder det att vi skall få plats med 10.000-20.000 bilar,
som skall köra och parkera i området som redan idag präglas av trafikkaos.

Förbifarten har vi väntat på under lång tid som en dellösning på trafikproblemen i vårt område i västerort. Om den nu inte blir av så kommer
trafikproblemen att bestå under lång tid.

Möjligheten att skapa ett bra samhälle börjar med företagande. Företagande innebär att vi hela tiden gör saker och ting bättre.
Då måste vi se till att de som skapar får så bra förutsättningar som möjligt.
Då skapas resurser som kan användas för att bygga vår välfärd ännu bättre.
Utvecklas inte företagandet skapas inga nya resurser och då kvittar det vad politikerna lovar.

Det är märkligt att de som skapar alla våra resurser, företagarna, inte står i centrum när det gäller att utveckla samhället.
Det verkar som om politikerna tror att det finns en självklar automatik i att skatterna kommer in till stat och kommun.
Och något, som är självklart automatiskt, behöver man ju inte tala om och vårda.

Det skall förresten bli spännande att se om vi får ett företagsborgarråd i den nya regeringen i staden. Det var ju vi i företagsgrupperna
som såg till att vi fick ett företagsborgarråd efter valet 2010, Ulla Hamilton, som vi haft mycket nytta av inte minst i Bromma-Ulvsunda.

Vid ett samtal som vi i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp hade med det blivande finansborgarrådet Karin Wanngård i augusti i år framförde
vi bland annat detta önskemål om ett företagsborgarråd. Karin Wanngård tyckte att det lät som en mycket god idé.
Vid detta samtal sade också Karin att Bromma flygplats skulle vara kvar.

Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp har tidigare tagit beslut om att vi vill att Bromma Flygplats skall finnas kvar till minst 2038.

Är det någon som har kommentarer till detta får ni gärna höra av er.

Hälsningar

Håkan Rosander
Verksamhetschef i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp

 

Go to top