Medlemsansökan Hagastaden

Vad innebär medlemskap i Företagsgruppen Hagastaden?medlem
Ett medlemskap i företagsgruppen innebär att Du sparar tid och resurser eftersom gruppen engagerar sig i viktiga frågeställningar som det enskilda företaget sällan har vare sig tid eller resurser till. Det kan gälla:
• Trafik
• P-platser
• Kvalitets- och miljöfrågor i närområdet
• Närservice
• Ökat affärsutbyte mellan medlemsföretagen
• Andra frågor av vikt för såväl företagen som de anställda

Ditt företag blir starkare genom samverkan i förhandlingar med olika parter, t ex:
• Stadens politiker och tjänstemän
• Statliga verk och myndigheter
• Leverantörer vid upphandling av gemensamma tjänster som bevakning, städning mm
• Samverkan med andra företagsgrupper inom nätverket Företagsgrupperna Stockholm (FGS) i regionala frågor som infrastruktur, näringslivsutveckling mm
• Som opinionsbildare och remissinstans i näringslivsfrågor

OBSERVERA

När ni sänder in formuläret enligt nedan anmäler ni er som medlemmar och accepterar att vi fakturerar medlemsavgift enligt våra medlemsavgifter.

Fält med blå ram är obligatoriska och fält med blå text går att klicka på för mer information.

 

 

Go to top