20171127 Förbifarten

 

Vid medlemsmöte den 27 nov 2017 informerade Patrik Hamberg och Magnus Enblom från Trafikverket om byggandet av Förbifarten.

Trafikleden kommer att öppnas år 2026. Under byggtiden kommer som mest 300 lastbilar per dag att forsla bort bergmassorna. Idag kör det cirka 3000 lastbilar per dag på Bergslagsvägen.  Det råder borrförbud mellan klockan 22 och 07. 

När Förbifarten är klar beräknas den södergående trafiken på Bergslagsvägen vara kvar på nuvarande nivå och den norrgående trafiken att ha halverats från cirka 33.000 fordon per dag till 15.000.

Mer detaljer om bygget kan ses HÄR.

Håkan Rosander

 

Gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga fortsatt avstängd

Vi för just nu en dialog med berörda kommuner, men vi kommer på grund av pågående arbeten och av säkerhetsskäl behöva hålla gång- och cykelvägen stängd fram till senare i vår.

Vi ska bland annat färdigställa grundläggningsarbeten för bron och spränga för det stora schakt som vägbanorna ska gå i.

Under somrarna 2018 och 2019 måste vi stänga av cykelvägen en månad samtidigt som Mälarbanan stänger av järnvägen för att kunna bygga bron över spåren. Dessa arbeten kräver att tågbanan är spänningsfri och fri från trafik.

Vi återkommer med mer detaljerad information om hur länge vi stänger av gång- och cykelvägen och när vi kan öppna den igen.  Gående och cyklister hänvisas med skyltning.

Nyhet ligger på webben www.trafikverket.se/forbifartstockholm-Hjulsta

./a

Med vänlig hälsning

Anna Weston

Projektkommunikatör

E4 Förbifart Stockholm

anna.weston@trafikverket.se

Direkt: 010-123 02 87

Mobil: 072-147 22 69

Trafikverket

Solna Strandväg 98

172 90 Stockholm

Besöksadress: Finspångsgatan 42 (Lunda)

Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Lunda FG har lämnat synpunkter på ett förslag angående ombyggnad av Spånga station. En ny utgång i den norra delen av stationen skulle underlätta betydligt för personalen i Lunda att ta sig till och från jobbet. Det skulle också främja Stockholms stads mål om att nå en 0-nivå på CO2-utsläppen till år 2050. bilaga

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20130918 Remissvar angående Mälarbanan.pdf)20130918 Remissvar angående Mälarbanan.pdf 224 kB2015-03-09 20:30
Go to top