Tack, Stockholms stad, för informativt möte om Södra Värtan!

Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden genomförde den 9:e mars en tretimmars workshop om Södra Värtan. Ett informativt och välbesökt workshop av ett 30-tal företagare från området på Scandic Ariadne. Martin Ottosson, Exploateringskontoret/Stockholms stad och Thomas Windahl, Företagsgruppen, var värdar. Efter presentationen delades deltagarna in i arbetsgrupper.

Målet för workshopen var att ge inspel till planförslaget om möjligheter och farhågor med det nya området.

Ett axplock från diskussionerna – företagarna såg möjligheter med området då det blir attraktivt att bo i Värtan med liv och rörelse under dygnets alla timmar, området blir mer tillgängligt och öppnas upp, tryggheten och säkerheten ökar, ökat kundunderlag, fler företagsetableringar då området blir en hot spot. Det finns även farhågor – kollektivtrafiken behöver byggas ut och förstärkas, oro för att antalet p-platser är underdimensionerat, prisnivån blir hög för att nå rätt målgrupper till området, området måste vara tillgängligt för kunder och leveranser under byggtiden, fotbollsplan och aktivitetsområden för äldre ungdomar behöver finnas i området.

Hälsningar, Thomas Windahl

sodra vartan projekttopp

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (170309 stadens presenatation företagardialog Södra Värtan.pdf)170309 stadens presenatation företagardialog Södra Värtan.pdf 4380 kB2017-03-15 09:58
Go to top