Kära medlemmar – tack för era kloka ord,

Farsta skjuter fram årets årsmöte till 2021.

I slutet av mars brukar företagare och medlemmar i Företagsgruppen samlas i Farsta för att diskutera näringslivsfrågor och val av nya ledamöter till Företagsgruppens styrelse – i normala fall. Många av er medlemmar har bidragit med kloka ord om huruvida årsmötet bör genomföras eller ej under Corontider. Det viktigaste är kanske inte att genomföra ett formellt årsmöte i nuläget enbart för att få fram en ny styrelse. Det finns inget i Företagsgruppens stadgar som hindrar att årsmöte genomförs som en telefonkonferens eller digitalt – men kommer sannolikt inte samla många medlemmar. Vi i Styrelsen tycker att det enda rimliga är att skjuta fram årsmötet till 2021. Mot den bakgrunden har styrelsen valt att fortsätta på sina poster till dess att årsmöte genomförs, troligtvis i början på 2021.

Vi fortsätter att informera om vad som är på gång i Farsta genom vårt nyhetsbrev (nästa nyhetsbrev kommer i början på juni).

Håll modet uppe, 

Thomas Windahl - verksamhetssamordnare

Go to top