Tack, för ett informativt möte!

I tisdags, 14:e mars, ordnade Farsta Företagsgrupp ett informativt och välbesökt årsmöte för ett 30-tal medlemmar och samarbetspartners på restaurang Lucky Asian. Margareta Widholm, ordförande i Företagsgruppen, var värd.

Per Högdin, Telestaden, berättade om den nya stadsdelen som kommer att innehåll ca 3 000 lägenheter, grundskolor, förskolor, service, handel och verksamheter, ca 80% bostadsrätter och 20% hyreslägenheter. Gustaf Kukacka från NordFastighet informerade om planerna med gamla hotellet – här planeras 1 000 nya lägenheter med spännande fasadlösningar som kan ge liv åt området, förslaget kräver ändring av detaljplanen från hotellverksamhet till bostäder. Thomas Levander från Atrium Ljungberg och ny styrelseledamot i Företagsgruppen, informerade om hur Farsta Centrum växer, plats för nya butiker då kundunderlaget växer i Farsta, omvandlingen av Farsta Centrum innebär en blandning av funktioner och verksamheter, ökad yta för handel, yta för arbetsplatser och samhällsservice mm. Kevin Kors från Arbetsförmedlingen informerade kort om den rådgivning och de tjänster som Arbetsförmedlingen kan hjälpa företagen med att hitta rätt personer.

Jag presenterade kort Stockholms nya Livsmedelscentrum i Larsboda, Fastighetskontorets största investering om 1,3 miljarder kr, beslut tas i kommunfullmäktige i början på april, därefter kommer projektering med systemdokumentation att tas fram innan hyreskontrakt kan tecknas under 2018, livsmedelsföretagen är intresserade av att flytta till Larsboda, osäkerhet kring den höga hyresnivån om 3000 kr/kvm att jmf med dagens ca 1200 kr/kvm, beräknad inflyttning i området sker etappvis 2021.

Hälsningar och ha en fin dag!

Thomas Windahl (Verksamhetsutvecklare i Farsta Företagsgrupp)

 Visionsbild Farsta Centrum

 

Go to top