Farsta Företagsgrupp gästade Svenskt Näringslivs frukostmöte den 8 december. Här debatterades företagsklimatet i Stockholm stad av både företagare och ledande politiker inom staden. Under 3 år har Stockholm halkat ned 100 placeringar till 123:e plats i Svenskt Näringslivs stora ranknings undersökning av Företagsklimatet i staden. Olle Nylund från Svenskt Näringsliv modererade samtalet. Parkeringsbrist, problem med varuförsörjning till butiker i staden, stadens tjänstemän och kommunpolitikers attityd till stadens företagare har försämrats, långa handläggningstider av bygglovs- och alkoholutskänkningsärenden, och vinstbegränsningarna i välfärden var några av de frågor som diskuterades livligt. Flera av de närvarande företagarna berättade om att de är ständigt uppvaktade av närliggande kommuner med erbjudande om bättre villkor och möjligheter. Tydligt framkom att företagen vill ha bättre service och attityd till företagande, ökad dialog och snabbare ärendehanteringar. Stadens majoritetspolitiker berättade om SBR:s (Stockholm stads näringslivskontor) arbete med att upprätta lokala näringslivsdialoger i stadsdelarna. Oppositionen menar att det räcker inte utan pekar på att det behövs kraftfullare satsningar för att hjälpa företagare och att staden behöver ta ett tydligare grepp om näringslivsfrågorna. Politiskt paneldiskussion av Jan Valeskog (S), Daniel Helldén (MP), Erik Slottner (KD), Anna König Jerlmyr (M).

//Thomas Windahl

Bild från Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv

Go to top