Karin Lekberg, ordförande i Farsta Utvecklings- och Näringslivsråd, tillsammans med representanter från rådet hälsade Farsta Företagsgrupp styrelse välkomna till diskussion om näringslivsutvecklingen i Farsta. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av konstruktiv diskussion kring fyra fokusområden.

Samverkan

Det behövs organiserad samverkan mellan kommun/stadsdelsförvaltning och näringslivet på lokal nivå. Den befintliga strukturen där den lokala näringslivssekreteraren är lättillgänglig och har en övergripande bild av vad som pågår och planeras för området är bra.

Näringslivet har behov av att komma i kontakt med kommunens myndigheter/förvaltningar och behöver en kontaktyta som snabbt kan ta ansvar för att frågan aktualiseras och handläggs i rätt forum.

Representanter för lokala näringslivet har behov av kontaktytor till lokala politiker i strategiska frågor som inte löses på tjänstemannanivå. Det skulle vara bra att kunna bredda samverkan genom att även få med fler fastighetsägare för att diskutera angelägna frågor. Det kan handla om trygghet, renhållning samt fokus på kommersiella lokaler.

 

Kompetensförsörjning

Önskemål att få stadens näringslivskontor SBR (Stockholm Business Region) att förlägga intressanta seminarier och kurser för företagare här i Farsta istället för i centrala staden.

En annan viktig fråga för kompetensförsörjning men även för stadsdelens attraktivitet är skolorna. Farsta behöver bra grundskolor men även ett gymnasium är nödvändigt. Även  eftergymnasial utbildning är önskvärt.

Här finns möjlighet att samverka med arbetsmarknadsförvaltningen för att genomföra vissa yrkesutbildningar för arbetslösa ifall företagen har särskilda behov.

Företagen har generellt bra kommunaktion med arbetsförmedlingen i Farsta. Ett problem är att rekrytera experter.

 

Företagsservice

Företagsgruppen framhöll behovet av fler lunchrestauranger utanför Farsta C. Karin berättade om hur Nacka kommun har en gemensam digital plattform med företagarna. Det vore mycket positivt om Start-up kontor etableras i Farsta. Idéer om en företags-HUB diskuterades, en plats här i Farsta där företagare kan koppla upp sig och sitta och arbeta vid behov.

Den mest prioriterade företagsservicen är att staden underlättar, förenklar och minskar handläggningstiderna gällande myndighetsbeslut. Förslag är att staden ökar digitaliseringen gällande kommunikation och underlag vid ansökningar och rapportering.

 

Farsta som attraktivt område

Konstaterades att Farsta är ett mycket attraktivt område men att det behöver kommuniceras. Prioriterade områden är att det skapas fler arbetsplatser i Farsta/söderort och att Farsta har företag som attraherar kvalificerad arbetskraft. För att locka välutbildade individer och familjer bland 25-45 åringar idag behövs bra kommunikationer, tillgång till bra bostäder, bra förskolor och skolor och en attraktiv miljö.

Om företag vill etablera sig här ska de enkelt kunna hitta rätt i staden. Förvaltningen har en viktig funktion som lokal företagslots. Eventuellt kan SBR hjälpa oss att hitta en struktur för att lotsa företag. Även här har fastighetsägarna en viktig roll.

Mötet ägde rum den 17 januari i Farsta.

//Farsta Företagsgrupp

Go to top