Karin Lekberg (S) ordförande i Farsta näringslivs- och utvecklingsråd, hälsade alla välkomna till ett välbesökt frukostmöte på Teater Moment i Gubbängen den 28 maj. Karin betonade vikten med att samla alla goda krafter i Farsta för att lyfta fram, näringsliv, befolkningstillväxt och framförallt fördelarna och attraktiviteten med att bo och verka i Farsta. Karin passade även på att hylla Företagsgruppens ordförande Margareta Widholm för sitt engagerande arbete med företagandet i området. Även stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret var representerade för att svara på frågor.

Magnus Thulin, vVD för Invest Stockholm (stadens näringslivskontor) presenterade en unik rapport framtagen av Sweco om stadens tillväxt- och arbetsmarknadsanalys - nedbrutet per stadsdelsområde. I rapporten konstateras att antalet företag ökar snabbare i Farsta än i övriga Stockholm. Utvecklingen drivs av ett ökande antal små företag. Telias flytt från Farsta 2015 har haft stor effekt på antalet anställda, vakansgraden för kontor och lager i området. Här finns ett antal kommande profilnäringar i Farsta t ex Hotell/Restaurang, offentlig verksamhet, företagskonsulter, fastighetsverksamhet. Staden kommer att ta fram en handlingsplan för Farsta för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

Läs rapporterna i sin helhet (klick på någon av rapporterna nedan):

  1. Nulägesanalys av Stockholms arbetsmarknad,
  2. Stadens företagande och tillväxt analys,
  3. Företagande per stadsdelsområdet,
  4. Företagande i Farsta.

/Thomas Windahl

Farsta Karin

Go to top