Stort tack till alla ni som kom till Företagsgruppens Fastighetsmöte om Larsboda tisdag den 27 november. Vi är många som känner att vi vill bidra till Larsbodas utveckling. Att skapa möjligheter för nya företag att etablera sig i Larsboda och att ge förutsättningar för befintliga företag att växa och expandera är viktigt för Larsboda och Farstas attraktivitet. I Larsboda finns 15 fastighetsägare och ca 100 företag.

Mötet förde en konstruktiv diskussion om områdets möjligheter och samtliga fastighetsägare var överens om att Larsboda gynnas av att parterna samarbetar. Mötet enades om att ett av de viktigare utvecklingsområdena för Larsboda handlar om att stärka bilden av ett framtida Larsboda. Samtidigt är Livsmedelscentrum-frågan i Larsboda inne i ett avgörande skede. Samtliga var överens om att fortsätta träffas 1-2 gånger per år och att dela information om tilltänkta hyresgäster och områdesspecifik information.

/Thomas Windahl

 

Go to top