I oktober skickade Företagsgruppen ut en enkät till Företagarna i Larsboda och önskade svar på ett antal frågor om städning, tryggheten och miljön i området, men även hur vi som Företagsgrupp kan förbättra oss. Enkäten vände sig i första hand till företagare i området. Vi är glada över att 48% procent av företagen i området valde att delta i undersökningen. Det fanns flera bra tips på hur vi kan bli bättre och en del andra funderingar. Resultatet kommer Företagsgruppen ha med sig i det fortsatta arbete med att förbättra Företagsområdet.

Många efterlyser mer fokus på åtgärder kring städning/renhållning  och trygghet i området. Här upplevde fler att städningen blivit eftersatt i området de senaste åren - tex ökad dumpning av skräp och möbler. Trasig gatubelysning påverkar trygghetskänslan i medarbetare. Även belysning på parkvägar till/från tunnelbanan, pendeltåg och bussar behöver förbättras. Här kommer Farsta stadsdelsförvaltning att genomföra trygghetsvandringar i området. Företagsgruppen kommer tillsammans med Fastighetsägarna i området ta fram ett handlingsprogram över åtgärder som kan förbättras.

Fler vill ha information om vad som händer i området och om nyinflyttade företagsgrannar. Det fanns även en del tips på hur vi som Företagsgrupp kan bli bättre - högt på agendan står områdesinformation och företagsträffar.

Vi tar tillfället i akt och tackar än en gång till alla som ställde upp och svarade!

/Thomas Windahl

Go to top