Flera företag i Larsboda har hört av sig till Företagsgruppen och vill att vi genomför en enkätundersökning hos deras anställda om upplevelsen av städning, miljön och  tryggheten i området motsvarande den enkätundersökning som företagarna svarade på. Här är frågor om områdets attraktivitet och vad som kan förbättras i området intressant att få information om tex behov av flera lunchrestauranger, träningsmöjligheter etc. Undersökningen beräknas ske under januari 2019.

/Thomas Windahl

 

Go to top