Under ett välbesökt möte i slutet av maj på restaurang Lucky Asian presenterade en grupp KTH-studenter sitt projektarbete om hur man skapar en innovativ företagsmiljö och hur nätverkande kan få ditt företag att växa. Tillsammans med ett 30-tal företagare och politiker fick vi ta del av projektarbetet. Problemformuleringen för arbetet har definierats av Företagsgruppen och Farsta stadsdelsförvaltning. Under arbetets gång har problemformuleringens reviderats för att fokusera på hur man kan aktivera samarbeten mellan företag i Larsboda och Telestaden. Här konstaterades att komplexa utmaningar är en del av vår samtid. Vi är i behov av att hitta nya sätt att tänka och framförallt att göra det tillsammans. Gårdagens sätt att arbeta med företagssamverkan räcker inte för att hantera utmaningar. Detta var alla deltagare eniga om. Här behöver vi hitta tätare samarbeten mellan företagare och övriga intressenter och mellan Larsboda och Telestaden. Under fasen designtänkande har ett flertal idéer generats, vilka finns med i rapporten. Utmaningen för klustertänkande är att det inte finns någon naturlig ansvarsfördelning eller ansvarig över samordning kring samverkan. Här finns möjligheter för Företagsgruppen och fastighetsägare att vara medskapande.

Några sammanfattande punkter från projektarbetet:

  • Kommunikationen spelar en avgörande roll - det går inte att via kommunikation försöka berätta något som inte är sant eller önsketänkande, därför måste kommunikationen bygga på vad man gör. Att göra är att kommunicera.
  • Arbeta mer med sociala medier - det finns flera nya digitala verktyg för att forma och underhålla relationer med medlemmar, företagare och andra intressenter.
  • Ta fram gemensamma event och kulturprojekt mellan Larsboda och Telestaden och Farsta Centrum, vilket stärker Företagsklimatet i området.
  • Samlas under konceptet - L(a)unch with us - återkommande möten för mingel och information mellan företagare, politiker och tjänstemän. Syftet med konceptet är att bygga stark gemenskap bland aktörer i Larsboda och Telestaden.

Här kan du läs rapporten i sin helhet: till rapporten.

/Thomas Windahl

 

Go to top