Hur kommer framtidens Stockholm att se ut?

Det man vet är att staden kommer att vara annorlunda. I VISION 2040 har Stockholm stad tagit fram en målbild för framtidens Stockholm. Vision 2040 är ute på remiss till stadens offentliga aktörer, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Här kan du läsa förslaget om hur framtidens Stockholm kommer att se ut. Läs mer.

Självklart har Farsta Företagsgrupp givit sina synpunkter på förslaget - här kan du läsa remissvaret i sin helhet. 

Vi ser positivt på den målbild och ambitionsnivå som Stockholm stad målar upp i sin vision 2040. Där många delar av visionen kring näringsliv, bostadsmarknad och transporter går i samma linje som Företagsgruppens synsätt, vilket är positivt. Ett attraktivt Stockholm bygger på att förutsättningarna för näringslivet blir tydligare.  Här kan vi bara hoppas på att Stockholms stads dialog med näringslivet förbättras och att vi som företagare kommer att märka av en attitydförändring mot näringslivet.

Det skulle vara önskvärt att i slutversionen lyfta och belysa några av de målkonflikter som uppstår när en gemensam vision för Stockholms näringsliv målas upp. Idag är det stora skillnader mellan ytterområden och innerstaden i Stockholm. Läs mer.

/Thomas Windahl

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Farsta FG Remissvar av Möjligheternas Stockholm_Vision 2040 dnr KS 2019_483.pdf)Farsta FG Remissvar av Möjligheternas Stockholm_Vision 2040 dnr KS 2019_483.pdf 133 kB2019-11-14 21:39
Go to top