farsta omrade mapOm Området och framtiden

Stockholm växer - här ska 140 000 nya bostäder byggas fram till 2030. Farsta är en del av den utvecklingen. I Översiktsplanen för Stockholm utpekas Farsta som en tyngdpunkt vilket innebär att rollen som ett betydande centrum i Söderort ska förstärkas.

Farsta ska utvecklas till en tyngdpunkt - en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Förslaget innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen till dagens ca 10 000 bostäder föreslås ytterligare drygt 8000 bostäder. Utöver bostäder föreslås handel, verksamheter och de allmänna funktioner som en kraftigt ökad befolkning kräver, som förskolor, skola, parker och grön struktur..

Närheten till gröna rekreationsområden samt Farsta Centrum och Stockholm gör läget unikt. Mixen av stora som små företag, tjänsteföretag och tillverkande industri ger starka synergieffekter. Farsta Företagsområde är dynamiskt.

Här sjuder det av liv och rörelse och mångas uppfattning är att något nytt håller på att växa fram. I dag finns det bl a ett strategiskt utvecklingsprogram för hela Larsboda och Farsta Företagsområde som syftar till att förbättra förutsättningarna för näringslivet och öka attraktionskraften i området.

Oavsett vilka planer som finns så är den allmänna uppfattningen att något nytt och modernt håller på att växa fram.

2in1Service

I närområdet finns hotell, konferensanläggning, post, bank och ett av Stockholms främsta shoppingcenter med ett

stort utbud av butiker samt apotek, bibliotek, gym och simhall.

Närheten till gröna rekreationsområden passar perfekt för en lunchpromenad eller kanske en lunch picnic. I Farsta Företagsområde finns det mesta inom lagom avstånd.

 

historikHistorik

Det här är gammal kulturbygd. Hela Södertörn var i forntiden en ö och namnet Tör betyder mur.

Ett pergamentsbrev från 1394 berättar att Johan Stokleet köpte gården Farlas.
Man tror att Farlast betyder Farles plats vilket i dag har blivit Farsta. Vid sekelskiftet köpte två grosshandlare upp markområden vid Farsta. De byggde villor vid Magelungen men lyckades inte sälja så många.

1912 köpte Stockholms stad loss Södertörns villastad för en miljon kronor. Inte förrän på 1950 talet började man på allvar bygga Farsta och Larsboda. 1958 kom tunnelbanan till Farsta och två år senare invigdes Farsta Centrum. 1966 uppförde TeliaSonera sin fastighet på Mårbackagatan i Larsboda och Fastigheten vann utmärkelsen Kasper Salin-priset. Nu finns här en växande Företagsområde.

 

 

 

 

 

Go to top