pusselbit

 

Farsta Företagsgrupp är en medlemsdriven organisation. Vi tycker om Farsta och tror på företagsamhet, och vi brinner för att dela med oss av vår kunskap och driva näringslivet framåt.

Företagsgruppens huvuduppgifter och mål:

  • Vara den naturliga informationsgivaren och mötesplatsen för företag som är verksamma eller planerar att etablera sig i området.
  • Förmedla servicetjänster till medlemsföretagen.
  • Samhällsnytta och ansvarstagande är viktigt i vårt arbete. En viktig del av arbetet är att ordna mötesplatser för företagare. Vara kontaktorgan och förmedlande länk i olika frågor med Stockholms stad och andra myndigheter och organisationer.
  • Ta initiativ för att påverka relevanta detaljplaner som berör området och dess omgivning.
  • Hålla löpande kontakt med medlemsföretagen och informera om viktigare förändringar som berör området.
  • Verka för en god, säker och ren miljö i området.

Företagsgruppen är medlem i paraplyorganisationen Företagsgrupperna Stockholm (FGS), tillsammans med andra företagsgrupper i Stockholmsregionen. Vi har även ett nära samarbete med stadens näringslivsbolag, Stockholm Business Region (SBR), samt med Farsta Stadsdelsförvaltning.

Genom att bli medlem hjälper du oss att göra Farsta bättre. Tack!

 

Bild1 BLI MEDLEM

Go to top