Kontakta vår Verksamhetsansvarig

Thomas Hakan R

 

Verksamheten styrs av ett kansli som leder verksamhetsutveckling samt en styrelse som beslutar om Företagsgruppens inriktning.Thomas Windahl är verksamhetsansvarig på Företagsgruppen. Du kan nå honom på telefon 070-208 72 90 eller på thomas.windahl@foretagsgrupperna.se  Han har även uppdrag för flera Företagsgrupper i Stockholm.

 

 Styrelse 2018

 NAMN

 FUNKTION

 FÖRETAG

 KONTAKT

 Margareta Widholm

 Ordförande

 Widholms Plåtindustri AB

 info@widholms.se

 Håkan Wigerman

 Vice ordförande

 Wigab Fastigheter AB

 hakan@wigermans.se

 Ulrika Lehr

 Ledamot

 Master Office

 ulrika.lehr@masteroffice.se

 Olli Odell

 Kassör

 Företagsgruppen

 olli.odell@gmail.com

 Thomas Levander

 Ledamot

 Atrium Ljungberg

 thomas.levander@al.se

 Conny Zetterlund

 Ledamot

 Brand Factory

 conny.zetterlund@brandfactory.se

 Carl Jonasson

 Ledamot

 SnigelDesign AB

 carl.jonasson@snigeldesign.com

 Joachim Wagner  Ledamot

 JMW Bygg AB

 joachim.wagner@jmwbygg.se

 Thomas Kultti

 Adj ledamot

 Stockholm stad

 thomas.kultti@stockholm.se

 Thomas Windahl

 Adj ledamot

 Företagsgruppen

 thomas.windahl@foretagsgrupperna.se

 

 

Go to top