Som medlem i FGS får företagsgrupperna (FG) del av den erfarenhet och de kunskaper som byggts upp under många års arbete. FGS har kontakterna med Stockholm Business Region, som är stadens näringslivskontor, med politiker och tjänstemän. Inom FGS pågår ett ständigt erfarenhetsutbyte mellan de olika FG. Vi har ofta lösningar på problem för vi har redan sett dem och löst dem. Här finns t ex en stor erfarenhet av en av de viktigaste frågorna i ett område, nämligen säkerheten. Vi vet hur en områdesbevakning skall byggas upp. Vi har också erfarenheter av andra kollektiva lösningar som blir både bättre och billigare än enskilda lösningar. 

 

Go to top