Förutom en genomgång av arbetet som gjorts sedan föregående år så kommer ni att bli bjudna på en härlig lunch och få höra det senaste kring utvecklingen av området från Eleonor Eklind Forslin som är projektchef för Hagastaden på Exploateringskontoret och Johan Ohlsson, projektledare för Norra Stationsgatan.

NÄR: 27 mars - 11:30-13:00
VAR: Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115

Vi hoppas på att se er alla där, anmäl er på länken senast 26 mars!

 

ANMÄL ER HÄR!

Hagastaden växer fram och vi blir mer och fler spännande företag i området, därför vill vi bjuda in till en sprudlande, inspirerande AW där ni får möjligheten att träffa varandra och knyta lite nya kontakter. 

Kom och ta ett glas och en munsbit med oss på Stockholms Krogbolags (Vassa Eggen, Tako, Tennstopet m.fl.) nya satsning Haga Bottega som ligger på gatuplan i nyöppnade Elite Hotel Carolina Tower i hjärtat av Hagastaden.

Då Hagastaden har ett tydligt fokus på Life Science så kommer vi att under kvällen även att bli inspirerade av Thomas Ehrengren, grundare av Medicheck  - en ny tjänst där man har möjlighet att träffa specialistläkare direkt - utan omvägen förbi vårdcentralen. 

NÄR: 14 mars - från 16:00
VAR: Haga Bottega, Eugeniavägen 6

Så ta med kollegorna och ta ett glas med oss, träffa grannar och knyt nya kontakter. 
Vi lovar er en härlig kväll! Hoppas vi ses där!

mer info och OSA: https://aw-med-fretagsgruppen-hagastaden.confetti.events/

Obs! Ny plats: H2 Health hub, Hälsingegatan 45.

Alla är välkomna och vi bjuder på lätt lunch.

Anmäl dig till klara.gustafsson@ssci.se.

Lounge_530x345_01.jpg

Klocktornet, som var en del av stationsbyggnaden i Norra station, ska enligt planerna återuppbyggas vid ingången till den blivande Norra Stationsparken i hörnet Hälsingegatan/Norra stationsgatan. 

Just nu projekterar stadens projektorganisation hur klocktornet mer exakt ska byggas upp. Originalritningen finns kvar och det gamla teglet ligger lagrat i väntan på att byggas upp, men en del av fasaden kommer att få en ny utformning.

- Den del av tornet som var hopbyggd med stationshuset ska inte vara ett hål utan måste ju utformas på något sätt. Det är viktigt att markera vad som inte är det gamla utan nytillverkat, samtidigt som det nya och gamla estetiskt ska smälta ihop och få en fin gestaltning, säger projekteringsledare Stefan Lundberg, Stockholms stad.

Det löser man genom att använda ett specialtillverkat ljusgrått tegel av det äldre storformatet som täcker den tomma delen. Projekteringen av klocktornet ska vara klart i sommar men själva uppbyggnaden kan inte bli aktuell förrän Norra stationsparken kommit så långt i färdigställandet att det är tekniskt möjligt, någonstans 2018 eller 2019. Sedan överlämnas byggnaden till stadens fastighetskontor som har planer på att hyra ut det till någon som vill driva caféverksamhet i tornet, och det blir en levande del av det nya Hagastaden.

Ritande arkitekter är ON arkitekter.

Till Stockholms stads webbplats för Hagastaden

Genom att flytta till moderna lokaler i anslutning till Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet kommer S:t Eriks Ögonsjukhus att kunna erbjuda en större andel specialiserad och högspecialiserad vård än idag. Flytten innebär en möjlighet för sjukhuset att samverka än bättre kring multisjuka patienter med ögonproblem samt främja forskning och utveckling.

S:t Erik väntas kunna flytta in i de nya lokalerna i Hagastaden år 2020. Då kommer all verksamhet vara samlad till ett centrum för ögonsjukvård som är tänkt att främja ännu närmare samverkan med akademi, privata vårdgivare och näringsliv.
Enligt ett färskt beslut i landstingsstyrelsen ska lokalerna hyras ut till landstinget av Oslo Naeringseiendom AS. Tilldelningsbeslutet är överprövningsbart till och med 22 april.

Fakta
Invånarna i Stockholms län blir allt äldre. Utifrån prognoser för befolkningsutvecklingen beräknas därför antalet besök och vårdtillfällen inom ögonsjukvården öka med cirka 20 procent de kommande 10 åren. Huvuddelen av det ökade antalet patienter kommer att kunna tas om hand av vårdvalsaktörer. Det finns också vård som idag utförs av S:t Erik och Södersjukhuset som skulle kunna utföras av vårdvalsaktörer.
Även behoven av ögonsjukvård som behöver S:t Eriks kompetens och resurser kommer att öka, dels på grund av den äldre befolkningssammansättningen men också på grund av förbättrade behandlingsmetoder.
Landstinget drar därför slutsatsen att det kommer att bli en tyngdpunktsförskjutning på S:t Erik mot en högre andel specialiserad och högspecialiserad ögonsjukvård men att antalet patienter som behandlas vid S:t Erik inte kommer att öka.

I våras startade staden ett programarbete för nästa detaljplaneområde inom Hagastaden, området kring Norrtull. Nu finns ett förslag som staden ska visa under en samrådsperiod på åtta veckor.

Staden vill pröva om Norrtull kan utvecklas till en tät och levande stadsmiljö med fler bostäder, verksamheter, skola och idrottsanläggningar. Utgångspunkten är att minska biltrafikens dominans i stadsmiljö och stärka kopplingarna mellan staden och nationalstadsparken, säger Magnus Bäckström, ansvarig planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Samråd under åtta veckor

Samrådet startar den 28 september och avslutas den 20 november. Under den tiden hittar man programförslaget i Tekniska nämndhuset på entréplanet  "Fyrkanten" och på stadsdelens kontor som ligger på Tulegaan 13, Norrmalm. Tanken med ett samråd är att inhämta tankar, synpunkter och idéer från remissinstanser, allmänhet och berörda på programförslaget innan det ska beslutat politiskt och sedan gå vidare till detaljplan.

Läs mer om programförslaget i sin helhet, klicka här:

 

 

 

Man behöver inte ha en mobilapp för att gå i trappor, men det kan göra det intressantare och lite roligare. Den 9 mars startade Stockholms landstings idrottsförbund, tillsammans med fastighetsägaren Atrium Ljungberg, ett pilotprojekt för att främja och lyfta fram värdet av vardagsmotion hos sina medarbetare. På Norra Stationsgatan 69 i Hagastaden är det trappan som är i fokus med hjälp av appen StepJockey.

Det handlar inte om att stänga av hissar. Det är trappans status som möjliggörare av gratis vardagsmotion som ska lyftas genom relevant information och ett synliggörande.

Tomas Bergenfeldt. Foto: Glenn.

Tomas Bergenfeldt, SLIF. Foto: Glenn.

– Mobilappen StepJockey har blivit en snackis och det hjälper till att lyfta fram betydelsen av vardagsmotion. Det som är viktigt är man rör på sig under arbetsdagen och vårt arbete på SLIF är att främja det, menar Thomas Bergenfeldt, verksamhetsledare på Stockholms landstings idrottsförbund, SLIF.

I huset på Norra Stationsgatan 69 har ca 600 anställda vid Stockholms läns landsting sin arbetsplats. Det är främst dem som SLIF vänder sig till i det här pilotprojektet, men mobilappen StepJockey är gratis att ladda ner och att använda. De informationsskyltar som sitter vid varje våning förser medarbetarna och besökare med information om effekten av att röra på sig.

– På skyltarna finns bland annat information om hur många kalorier som du har gjort av med för varje trappa, men det är en generell siffra. Om du lägger in uppgifter om längd, vikt och ålder i StepJockey, får du inte bara hjälp med att räkna ut vad din vardagsmotion ger dig personligen, utan också en siffra på hur många trappsteg som du har gått om dagen, månaden eller året. Den loggar och sparar din aktivitet, men då krävs det att du skannar av QR-koden som finns på skylten innan du startar och efter du har gått färdigt, berättar Thomas Bergenfeldt.

Viktigast att röra på sig
Det finns möjlighet att använda appen StepJockey för att köra trappstegstävlingar mellan medarbetare på SLL, något som kan trigga en hälsosammare vana för de som gillar att mäta och spelifiera sin vardagsträning, men Thomas Bergenfeldt betonar att även om SLIF har idrottsförening i sitt namn, har de fokus på friskvård och hälsa. Det viktigaste är att man rör på sig.

SLIF:s uppgift är att SLL:s anställda ska må bra och hålla sig friska genom att röra på sig. Projektet med StepJockey ska få medarbetarna att tänka till och att inte välja det alternativ som ger minsta möjliga motstånd. Att gå i trappor ger mer motion per tidsenhet än en promenerad.

– Att inte bara ställa sig framför en hiss och trycka på knappen, utan att medvetet välja gratis vardagsmotion, är en väg till hälsa och bättre mående. Om man av olika orsaker inte klarar att gå många våningar, kan man alltid välja att gå en delsträcka eller att gå ner för trapporna. Hissarna kommer alltid att finnas kvar för de som verkligen behöver.

Camilla Lemnell

Camilla Lemnell, Atrium Ljungberg. Foto: Christoffer Edling

Atrium Ljungberg gillar nytänk
Camilla Lemnell är marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg, som äger, förvaltar och utvecklar ett flertal byggnader i Hagastaden. Hon ser ett större användande av trappor som något de gärna är med och stödjer, men att det också handlar om att fastighetsbolagen gör trapporna mer attraktiva att gå i, att de se över belysningen, ökar trivseln och tillgängligheten.

– Vi gillar nytänk och vill jobba innovativt med vårt fastighetsbestånd. Till exempel så anpassar vi nu ett antal garageplatser för elbilar, bygger cykelrum samt skapar omklädningsrum med duschmöjligheter för de som cykelpendlar till och från jobbet. För oss handlar det om att ta större grepp runt hållbara lösningar för våra hyresgäster.

Fakta:

Stockholms landstings idrottsförbund är ett ideellt samverkansorgan för idrotts- och friskvårdsföreningar som finns till för personalen inom Stockholms läns landsting. Tre av SLIF:s sammanlagt fyrtio lokalföreningarna finns i Hagastaden. Det är Karolinska Universitetssjukhuset Idrottsförening, KSIF, och Nya Karolinska Solna idrottsförening, NKSIF, som är knutna till universitetssjukhuset. På Norra Stationsgatan 69 har Stockholms läns landsting sin IT-avdelning och de har sin friskvårdsförening, SLLITFF.

StepJockey är en applikation som skapades med stöd av nationella hälsomyndigheterna i Storbritannien, NHS, för att uppmuntra till ökad vardagsmotion på arbetsplatsen. Den är idag spridd över hela världen och cirka 3500 kontor har anslutit sig.

I Hagastaden ligger Atrium Ljungbergkvarteret som spänner över Hälsingegatan, Norra Stationsgatan, Gävlegatan och Hudiksvallsgatan. De erbjuder totalt ca 86 000 kvadratmeter uthyrbar yta.

Text: Gitta Wilén

Go to top