I våras startade staden ett programarbete för nästa detaljplaneområde inom Hagastaden, området kring Norrtull. Nu finns ett förslag som staden ska visa under en samrådsperiod på åtta veckor.

Staden vill pröva om Norrtull kan utvecklas till en tät och levande stadsmiljö med fler bostäder, verksamheter, skola och idrottsanläggningar. Utgångspunkten är att minska biltrafikens dominans i stadsmiljö och stärka kopplingarna mellan staden och nationalstadsparken, säger Magnus Bäckström, ansvarig planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Samråd under åtta veckor

Samrådet startar den 28 september och avslutas den 20 november. Under den tiden hittar man programförslaget i Tekniska nämndhuset på entréplanet  "Fyrkanten" och på stadsdelens kontor som ligger på Tulegaan 13, Norrmalm. Tanken med ett samråd är att inhämta tankar, synpunkter och idéer från remissinstanser, allmänhet och berörda på programförslaget innan det ska beslutat politiskt och sedan gå vidare till detaljplan.

Läs mer om programförslaget i sin helhet, klicka här:

 

 

 

Go to top