lankarHär hittar du länkar till förvaltningar, organisationer och företag vars verksamheter har betydelse för oss, samt till vår paraplyorganisation Företagsgrupperna Stockholm.

Information om byggprojektet Hagastaden/Norra Station:
www.hagastaden.se
www.stockholm.se/hagastaden

Citybanan:
www.trafikverket.se 

Övriga:
» Exploateringskontoret
» Miljöförvaltningen
» Normalms stadsdelsförvaltning
» SL
» Stadsbyggnadskontoret
» Stockholm Business Region
» Stockholm stad
» Stockholms Handelskammare
» Stockholm Science City Foundation
» Svenskt näringsliv
» 
Trafikkontoret

 

Go to top