verksamhetsberattelseFöreningen arbetar med att etablera ett utbyte medlemsföretagen emellan vad gäller service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande. Det sker företrädesvis genom arrangerande av regelbundet återkommande medlemsmöten med intressanta föredragshållare från näringsliv och offentlig verksamhet, och även aktiviteter av mer social karaktär med anknytning till de olika verksamheter som bedrivs av medlemsföretagen. Initiativ från medlemsföretagen att vara värd för medlemsmöten/aktiviteter välkomnas!

Föreningen är även kontaktorgan gentemot Stockholms Stad och andra myndigheter.

 
Go to top