Vid årsmötet den 19 april beslöts att föreningen skall lägga ned under året. Styrelsen kommer att kalla till extra stämma i början av hösten där det slutgiltiga beslutet tas.

Ingen avgift kommer att debiteras under 2022. Befintlig styrelse kommer att sitta kvar till nästa extra årsmöte,

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Företagsgrupperna Stockholm tillsammans med Social Venture Network bjuder in till ett digitalt möte.

 

Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

Den 8 februari klockan 16.00 till 17.00.

 

Utveckla din kompetens inom hållbarhetsområdet och bli mer hållbar som person och organisation. Vi går igenom begrepp och teorier för hållbarhet och hållbar utveckling och ger dig verktyg för att anta ett hållbart förhållningssätt, gå från ord till handling och agera mer hållbart som person, organisation och i de sammanhang där du är verksam.

 

Introduktionen belyser

 • Teori om hållbarhet och hållbar utveckling
 • Från personlig till organisatorisk hållbarhet
 • Hållbarhet och Agenda 2030 i ett verksamhetsperspektiv
 • Strategier för att utveckla och integrera hållbarhetsarbetet
 • Handlingsplaner för att implementera hållbarhet på ett organisatoriskt plan
 • Metoder för att utveckla ett hållbart ledarskap som stöd i förändringsarbetet
 • Nästa steg för dig och din organisation och att gå från låsning till lösning

 

Anmälan via länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMetS6lQjscvBmReOVyiRw94dRqLol81MUR8b7h6v9cMvTHw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

Välkomna!

FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Det är en viktig fråga i dessa dagar då vi har utvärderingen av coronapandemin i färskt minne. Totalförsvaret (det militära och det civila) har ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen under åren 2021-2025.

 • Är ditt företag förberett?
 • Hur kan ditt företag hjälpa till?
 • Vilka krav ställs på ditt företag?

Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på seminariet: 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap inbjuder oss företagare till ett gratis digitalt seminarium den 26 november klockan 8.00 - 8.45.

Inbjudan och länk till anmälan:

https://mailchi.mp/2f199d1468af/inbjudan-frukostseminarium-26-november-800-845?e=d3c43c12e0

 

Välkomna Styrelse för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Inbjudan FGS o SVN 24 nov 2021_uppdat.docx)Hållbar verksamhetsutveckling 72 kB2021-10-31 13:19

Nu kan företagare återigen söka omsättningsstöd

Den 1 oktober öppnar ansökan för stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Se länken nedan från länstyrelsen.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2021-10-01-nu-kan-foretagare-aterigen-soka-omsattningsstod.html

 

Kent M Andersson

Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

Så här inför sommaren och återstart av hösten sänder jag en bra forskarartikel om, - Åtta förslag för en levande handel

https://www.dagenshandel.se/article/view/796953/forskare_atta_forslag_for_en_levande_handel

Trevlig läsning och en skön midsommar 

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

Sommarhälsning från Företagsgruppens Styrelse

Efter ”åter” en vinter och vår där vi alla har lidit av Corona är det äntligen sommar. Det är hög tid för lite vila och tid för att ladda upp sina batterier inför ett spännande höst.

Vi i styrelsen ser med tillförsikt inför hösten då vi hoppas på ett  ”normal” företagsläge utan större påverkan av Corona pandemin och de restriktioner som vi haft under lång tid.

Inom Företagsgruppen planeras en hel aktiviteter som är riktade mot er som företagare typ mässor och större nätverksträffar etc. Läs lite mer på Styrelsens aktivitetsplan som ni hittar längt ned på sida.

Vi inom Företagsgruppens Styrelsen vill önska er alla en fin och skön sommar.

Styrelsen

Vid ordinarie årsmöte valdes:

 • Kent M Andersson till Ordförande på två år.
 • Michael Wäneskog och Åke Reichard till 2022
 • Per Tyrén och Patrick Walldén kvar står i ett år till.

 

Inriktningen för Företagsgruppen kommer att vara Företags nätverkande.

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad. 

 

Kallelse till Ordinarie årsmöte den 2021-04-22 klockan 16.00

Telemöte 070-194 00 06, kod: 7057367#

 

 • 1. Val av mötesordförande
 • 2. Val av mötessekreterare
 • 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet
 • 4. Frågan om kallelse skett i behörig ordning
 • 5. Fastställande av röstlängd
 • 6. Fastställande av dagordningen
 • 7. Föredragningen av styrelsen verksamhetsberättelse
 • 8. Revisorernas berättelse
 • 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 • 11. Behandlingen av förslag från styrelse och medlemmar
 • 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 • 13. Val av styrelse:
 1. Ordförande på två år
 2. Höst tio och lägst fem ledarmötet på två år, där valperioden varieras så att kontinuitet uppnås.
 • 14. Val av revisor och revisor suppleant på ett år
 • 15. Förslag till valberedning på ett år
 • 16. Övriga frågor

      

Välkomna, Kent M Andersson, Ordförande

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Kallelse årsmötet H-S 2021.pdf)Kallelse 128 kB2021-04-08 15:40
Ladda ner den här filen (HS åreredovisning 2020.pdf)Årsredovisning 2020 443 kB2021-04-08 15:40
Ladda ner den här filen (Verksamhetsberättelse H-S 2020.pdf)Verksamhetsberättelse 2020 198 kB2021-04-08 15:39
Ladda ner den här filen (REV 2020, Hammarby sjöstad.pdf)Revisionsberättelse 2020 207 kB2021-04-08 15:39
Ladda ner den här filen (Valberednings förslag 2021.pdf)Valberednings förslag 159 kB2021-04-08 15:39

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande

Missade du medlemsmötet i vecka? då kan du se det på vår YouTube kanal

Den första mars genomförde FGS tillsammans med företagsgrupperna VHV, Hammarby Sjöstad och Liljeholmen ett medlemsseminarium. Frågan om hur vi kan utveckla samarbetet mellan näringslivet och Skolförvaltningen/Kulturförvaltningen i enlighet med Stockholms stads Näringslivspolicy diskuterades. Ett mycket bra digitalt möte som vi spelade in.

För dig som inte kunde vara med på seminariet finns det nu inspelat i sin helhet på föreningens YouTube kanal, som du hittar på föreningens hemsida. Presentationerna som Skol-, respektive Kulturförvaltningen visade finns på hemsidan längst ned.

Mvh Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgrupp Hammarby Sjöstad

öretagsgrupperna Stockholm tillsammans med Företagsgruppen Hammarby sjöstad inbjuder medlemmar till ett Zoom Seminarium.

------------------------------------------------------

Enligt Stockholms stads Näringslivspolicy skall Stadens stadsdelar, förvaltningar och bolag öka sitt samarbeta och samverkan med näringslivet i Stockholm. Som en del i detta bjuder Företagsgrupperna Stockholm in till möte där Stockholms stads Utbildnings- och Kulturförvaltningar informerar om sin verksamhet och inom vilka områden en ökad samverkan med företagare kan leda till både ett bättre företagande och samhälle.

Programmet ser ut enligt följande:

16.00    Välkomna - presentation av program och gästtalare.

16.05    Utbildningsförvaltningen talar om hur skolan och företagarna kan öka sitt samarbete.

16.30    Kulturförvaltningen ger förslag på konkreta samarbete med företagare.

16.55    Kent M Andersson och Bengt Jansson (Hässelby-Vällingby & Hägersten-Älvsjö Sdf) leder fråge-, och diskussionen.

17.15    Tack för i dag.

Detta möte kan vara intressant inte minst för fastighetsägarna, som kan finna alternativa användningar för sina lokaler om kontorsuthyrningen minskar och även för de företag som vill uppnå ett bättre samarbete med kultur, idrott och utbildningssidan av Stockholm Stad.

 

Mötet arrangerar tillsammans mellan FGS och företagsgrupperna i VHV, Hammarby Sjöstad-och Liljeholmen.

Tidpunkt: 1 mars 2021 klockan 16.00-17.15.

Länk till mötet:

https://us02web.zoom.us/j/82604575787?pwd=V3MvVGhzZ2lEcnA1dzJXcHZ5aWwyQT09

 

Mycket välkommen!

Kent M Andersson, Ordförande i FGS och i FS Hammarby Sjöstad.

 

Ett ovanligt år.

Nu är det tid att lägga ett mycket märkligt år bakom oss. För vissa av våra medlemmar har det varit ett gott år men för andra medlemmar har det varit ett år då de slagits för sin överlevnad.Vi väntar alla på att vi skall bli vaccinerade och att vändningen skall komma. Som väl är hade Sverige som land en god ekonomi så att vi kunde stötta företagen. Samtidigt befinner vi oss i ett av det mest intressanta företagsområden i  Stockholm.

Hjälpinsatser från stat och kommun.

Det finns många hjälpinsatser från både statens och Stockholms stads sida för att stötta företagen i pandemin. En enkel sammanställning finns på vår hemsidas första sida  (https://fgs.nu/hammarby-sjostad).

Digitala möten.

En sak som Corona pandemin har förändrat att hur vi möts. Då de fysiska mötena varit starkt begränsade har vi inom företagsgruppen  övergått till digitala möten och inte minst digitala medlemsmöten. Om du missade vårt höstmöte kan du se det igen på förenings YouTube kanal (https://youtu.be/1ntiBrhuWn8).

Som du kan se på förenings hemsidas kalendarium (https://fgs.nu/hammarby-sjostad) fortsätter vi att planera digitala medlemsmöten. Våren inriktning är nätverkande mellan företag i området. Vill du eller ditt företag delta och visa upp ditt företag eller era produkter på dessa möten? Hör då av dig till mig (kent.m.andersson.se@gmail.com).

Aktivitetsplan våren 2021.

Styrelsen har arbetat fram en aktivitetsplan för våren 2021. Även den hittar du på första sida av vår hemsida.

Samarbete med Staden och Stadsdelsförvaltningen

Under året har samarbetet med Staden och inte minst Stadsdelsförvaltningen utvecklats. Under november genomfördes ett av Stadens första  Företagsdialogmöten med företagen i just vårt område. En mycket bra start.

God jul och Gott Nytt år önskar Styrelsen för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad och samtidigt vill vi tacka för ett gott samarbete under år 2020 och ser fram emot året 2021.

 

 

 

Vi hälsar våra nya medlem Westander välkommen till Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

 

Pr-byrån Westander hjälper företag och organisationer att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Ett företag som deltar i samhällsdebatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Här kan du läsa mer om Westanders tjänster, våra specialistområden och hur vi hjälper företag att delta i debatten: https://www.westander.se/tjanster/

Pr-handboken från Westander innehåller 300 praktiska tips om hur man kommunicerar på andra sätt än genom köpt reklamutrymme. Pr-handboken kan läsas, laddas ner och beställas kostnadsfritt på https://www.westander.se/pr-handboken/.

Westander har sitt kontor i det höga huset Sthlm 01 som ligger på Hammarbybacken 27. Vi är cirka 40 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, ledarskap, företagande och marknadsföring. Vårt långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer. Vi ser fram emot att vara en del av den företagargemenskap som finns i Hammarby Sjöstad.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Johanna Look, byråchef, på johanna.look@westander.se eller 073-701 96 10.

Välkomna

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (WestanderLogo.png)Westander logo 14 kB2020-11-26 22:06

Om du missade samrådsmötet med SBR och Södermalms Stadsdelsförvaltning, - har du möjlighet att ta del av de bilder som visades om bland annat de nya byggplaner i och runt vårt närområden. Bilder hittar du längst ned på hemsidan "Företagsdialog Södermalm". 

Trevlig läsning...

Styrelsen för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

 

Till alla företag anslutna till Företagsgrupperna Stockholm!

Idag blev det klart med stöd till enskilda näringsidkare.

Du kan läsa mer om stödet här.

 

Mvh Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad 

Till företagen anslutna till Företagsgrupperna Stockholm!

Regeringen har beslutat att införa ytterligare stödåtgärder till företagen. Bland annat kommer korttidspermitteringarna att förlängas.

Läs mer under denna länk:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/ytterligare-krisatgarder-for-foretag/

 

Mvh Kent M Andersson. Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.  

 

Missade du Företagsgruppens höstmöte där Region Stockholm informerade om Tunnelbaneutbyggnaden och Svensk Handel talade om bl.a. faktura bedrägerier? Då kan du se det inspelade mötet på föreningens egna YouTube kanal:

https://youtu.be/1ntiBrhuWn8

Mvh Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Du har väll inte glömt att anmäla dig till Företagsgruppen Hammarby Sjöstad höstmöte ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Företagsgrupp Hammarby Sjöstad bjuder in dig och dina medarbetare till ett kostnadsfritt Zoomseminarium

Där vi gästas av:

 • Projektchef Andreas Burghauser från nya tunnelbanan, Region Stockholm som kommer tala om utbyggnaden av Tunnelbanas Blå linje till Hammarby sjöstad och hur det kan påverkas oss företagare.
 • Svensk Handelsom beskriver senaste nytt gällande brottsutvecklingen riktad mot företag så att vi på bästa sätt kan skydda oss emot denna.

 

Välkommen att delta på detta Zoommöte som medlem i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad, politiker eller tjänsteman i Stadsdelsförvaltning/nämnd eller du som ännu inte är medlem i Företagsgruppen (men som kanske vill bli det).

 Datum:            5 november klockan 16.00 till ca 17.00

Program:

15.50                 Nu kopplar vi upp oss.

15.55                 Kort inledning och presentation av dagens gäster. 

16.00                 Status för utbyggnaden tunnelbanan

16.30     Per Geijer, Svensk Handel. 

17.00                 Kent M Andersson berättar lite om föreningens pågående arbete.

Anmälan senast 3 november till: kent.m.andersson.se@gmail.com

Anslut dig via Zoomlänken:  

https://us02web.zoom.us/j/88922664924?pwd=dElZT1ovMmp0ei81eGdyOGM2M3JGZz09

 

Varmt välkommen att delta!

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

Välkommen till företagsdialog!

Stockholms stad genomför årliga företagsdialoger i varje stadsdelsområde.

Du som företagare ska ha möjlighet att påverka stadens näringslivsarbete och utvecklingen i din stadsdel. Därför bjuder Stockholms stad in till företagsdialog med fokus på Södermalm den 20 november klockan 08.00–09.30.


Under mötet kan du framföra ditt företags behov och önskemål direkt till ansvariga tjänstemän i staden. 
Dessutom får du information om stadens planer och investeringsmöjligheter i din stadsdel.


Läs mer och anmäl dig här: (tryck på texten)

Under ovanstående länk hittar du också en länk om du har frågor om företagsdialogen.

 

Med vänliga hälsningar

Krister Sundgren
samordnare

Södermalms stadsdelsförvaltning

Lokala brottsförebyggande rådet – Söderandan

Företagsgrupp Hammarby Sjöstad bjuder in dig och dina medarbetare till ett kostnadsfritt Zoomseminarium

Där vi gästas av:

 • Projektchef Andreas Burghauser från nya tunnelbanan, Region Stockholm som kommer tala om utbyggnaden av Tunnelbanas Blå linje till Hammarby sjöstad och hur det kan påverkas oss företagare.

 

 • Svensk Handelsom beskriver senaste nytt gällande brottsutvecklingen riktad mot företag så att vi på bästa sätt kan skydda oss emot denna.

 

Välkommen att delta på detta Zoommöte som medlem i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad, politiker eller tjänsteman i Stadsdelsförvaltning/nämnd eller du som ännu inte är medlem i Företagsgruppen (men som kanske vill bli det).

 Datum:            5 november klockan 16.00 till ca 17.00

Program:

15.50                 Nu kopplar vi upp oss.

15.55                 Kort inledning och presentation av dagens gäster. 

16.00                 Status för utbyggnaden tunnelbanan

16.30                 Per Geijer, Svensk Handel. 

17.00                 Kent M Andersson berättar lite om föreningens pågående arbete.

Anmälan senast 3 november till: kent.m.andersson.se@gmail.com

Anslut dig via Zoomlänken:  

https://us02web.zoom.us/j/88922664924?pwd=dElZT1ovMmp0ei81eGdyOGM2M3JGZz09

 

Varmt välkommen att delta!

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen

Vi har publicerat en intressant rapport från SBR/Invest Stockholm om tillväxt, rankingen och konjunkturen i Stockholms Stad. Dokumentet hittar du som bifogas fil här eller längst ned på hemsidan.

Trevlig läsning.

 

Kent M Andersson

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (InvestSthlm läget .pptx)Tillväxt, ranking och konjunktur 3073 kB2020-10-10 11:22

 

 

Välkommen tillbaka

 

Vi i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad hälsar dig välkommen tillbaka till en intressant höst som vi ser som en nystart för Sverige, Stockholm och inte minst för vårt Företagsområde.

Med full respekt att vi fortfarande har en pågående pandemi vill företagssverige börja att återgå till det ”normala” och göra affärer igen. Ett antal aktiviteter pågår från Statligt nivå att stödja företagen till nystart. Stockholm Stad kommer att under hela hösten göra besök i de olika företagsområdena tillsammans med Stadsdelsförvaltningen, Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret. Syftet med dessa möten är att lyssna och stödja företagarna i Stockholm Stad.

Vi inom Företagsområdet Hammarby Sjöstad kommer att under hösten/vintern genomföra ett antal aktiviteter. Nedan finner du ett axplock av dem:

 • Digitalt seminarium med Säkerhetschefen för Svensk Handel att tala om bluffakturor, stölder i butik etc.
 • Digitalt seminarium med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret som kan berätta vad som händer i vårt område.
 • Digitalt seminarium med SL om den nya Tunnelbanebygget.
 • Digitalt seminarium med Social Venture Network (svnsweden.se) om företagets omställning till en hållbara miljö enligt FN 2030 agenda.

 

Förutom detta har vi skaffat en ny logo och justerat Företagsgruppens hemsida https://fgs.nu/hammarby-sjostad där även vår nya områdesfolder finns.

 

Vill du som medlem synas på hemsida och presentera din verksamhet så hör av dig till kent.m.andersson.se@gmail.com

 

Återigen välkommen till en spännande höst och vinter för  Företagsområdet Hammarby Sjöstad.

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

+46 70 348 6222, kent.m.andersson.se@gmail.com

 

HJÄLP i Corona tider

I dessa coronatider kan det ibland kännas som en djungel när man skall söka stöd till sitt företag. Här är två adresser där du kan få en heltäckande bild av vad Staten och Stockholms stad kan erbjuda.

 

NATIONELLA FÖRETAGSAKUTEN

ALMI Företagsjour

 

Styrelsen för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Vi har glädjen att berätta att den regionala företagsjouren för Stockholm nu har öppnat. Jouren drivs av Almi i samarbete med Region Stockholm. Syftet är att möta behovet av snabb och lättillgänglig rådgivning.

Företagsjourens nummer:

08-520 277 90

Öppettider:

Vardagar kl 9-12 och 13-16

Se mer information här: https://www.almi.se/stockholm/foretagsjour

 

Styrelsen Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

 

Vid årsmötet den 22 april valdes en ny Styrelse och Förtroendevald för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Ordförande:

 • Kent M Andersson, KMA konsult AB, (kvarstår till 2020)

Ledamöter:

 • Michael Wäneskog, Vasakronan AB, (kvarstår till 2020)
 • Åke Reichard, Atrium Ljungberg AB, (kvarstår till 2020)
 • Per Tyrén, Fabege AB, (kvarstår till 2020)
 • Leif Nilsson, Övre Kungsholmens företagargrupp, omval två år
 • Patrick Walldén, Brand Arena Nordic Group, omval två år

Revisorer

 • Håkan Rosander, Revisor
 • Kjell Lindahl, Revisorsuppleant

Valberedning

 • Tas fram av styrelsen under verksamhetsåret.

En stadgeändring genomfördes rörande miniantalet Styrelsemedlemmar ox beslut togs om oförändrad medlemsavgift för 2021.

 

Styrelsen för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

 

Regeringen har fattat beslut att omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Det är första gången i Socialfondens historia som ett liknande beslut tagits. Medlen ska användas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer.

Läs mer i länken ned:


https://www.anpdm.com/newsletterweb/464558437345465D4575494359/434B51477941405D457649445C4671

 

Styrelsen för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

Företagsgruppen Hammarby Sjöstad har beslutat att ställa in alla planerade medlemsmöten under våren men hänvisning till rådande Corona Pandemi.

Under tiden kommer styrelsen arbeta fram ett program med medlemsaktiviteter inför hösten. Har du några förslag så hör av dig till någon i företagsgruppens styrelse.

Ta vara på er och er affär.

Styrelsen för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.  

 

Till medlemmarna i företagsgrupperna i Stockholm!
 
Råd om hur vi skall bete oss i förhållande till coronaviruset utgår vi ifrån att du får från många olika håll. Om du har synpunkter på eller frågor kring hur det skall gå för ditt företag nu och senare under året får du gärna höra av dig till oss. Vi framför gärna synpunkterna till myndigheterna både i Stockholm stad och på riksplanet.
 
Med vänlig hälsning/
Kent Andersson
ordförande i Företagsgrupperna Stockholm

 

Vi välkomnar Nexima till Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

 
“Nexima är ett företag som arbetar med service, underhåll, besiktnings anmärkningar, jour, reperation och moderniseringar av hissar. En stor kund har varit ''KONE” säger VD Anders Wennberg. “Vi har en lång erfarenhet (30 år i branschen) som sätter alltid kunden i centrum”
 
Vill ni ha kontakt med Nexima så ring Anders W på 070-799 71 57 alt gå in på företages hemsida på  https://nexima.se/
 
Styrelsen för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

 

 

Stockholms stad anser att alla arbetsgivare i Stockholm har en viktig roll att spela och därför har staden tagit initiativ till Integrationspakten. Integrationspakten syftar till att föra samman näringsliv, andra organisationer och offentlig sektor för att tillsammans hitta lösningar som gynnar integration och jobbskapande.

Medlemmarna i pakten har bestämt sig för att bidra. De vill göra något åt det faktum att tusentals människor står utan jobb trots att mängder med arbetstillfällen förblir obemannade. De vill samarbeta för att människor ska få arbeta.

Läs mer här.

100 % grön el

Fastighetsbolaget Fabege har bytt ut alla sina servicebilar till eldrivna Renault Kangoo. Sedan i september 2017 använder de bara elbilar. De nya bilarna  innebär att Fabege kan minska sina koldioxidutsläpp med över sex ton per år – motsvarande 1,3 varv jorden runt i fossilbil. Här kan du läsa mer.
 
//Thomas Windahl

IMG 0236

Den 17 november hölls Unga Företagare i Sjöstadsskolan. Ett femtio tal elever samlades för att presentera sina företagsidéer under temat hållbarhet inför Företagsgruppen och ElectriCITY. Initiativtagare till projektet är Per Andersson från ElectriCITY. Fler av Företagsgruppens medlemmar har bidragit med kunskap och erfarenhet under projektets gång. Elever från årskurs 7-9 har under oktober månad arbetat fram egna företag med miljön i fokus. Inför en företagsjury visades affärsidéerna upp, det var allt ifrån mobilappar, uthyrning av cyklar, ekologiska klädmärken och en smart dammsugare. De tre mest innovativa idéerna fick pris - och tröstpriser till alla som framförde sina bidrag.

Ett lyckat samarbete mellan skola, Företagsgrupp, Sjöstadsföreningen (sammanslutning av bostadsrättsföreningar i Sjöstaden) och initiativtagare ElectriCITY.

 

 

/Thomas Windahl

 

Här byggs framtida biljetthall

Just nu är det full aktivitet inne på byggområdet vid Mårtensdal i Hammarby Sjöstad. Här ska det stå ett 109 meter högt kontorshus. Under jord byggs en biljetthall för tunnelbanan.

Redan nu pågår förberedelser inför de stora arbetena med tunnelbanan. Det mesta handlar om att lägga om ledningar i marken, men här i Mårtensdal pågår ett större arbete, här byggs en biljetthall:

- Det är just nu, när de nya husen grundläggs, som vi har möjlighet att bygga stommen till den nya biljetthallen, säger Anna Sandahl, projektchef för nya tunnelbanan i söderort.

Även den övre delen av det kommande rulltrappsschaktet kommer att sprängas ut under vintern.

- Nu byggs de 15 översta metrarna. Så småningom kommer vi att spränga ut resten av schaktet nerifrån plattformen och uppåt och koppla samman schakten, säger Anna Sandahl. Här kan du läsa mer.

annas red 700x440

 

Har ditt företag förberett sig för den nya datalagen?

Snart börjar EU:n nya dataskyddsförordning gälla, även kallad GDPR. GDPR börjar gälla den 25 maj 2018. Den ställer stora krav på dig och ditt företag att skydda uppgifter om fysiska personer. EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter. 

Alla företag ska följa de grundläggande reglerna och har nytta att ha det dokumenterat. Men det är bara vissa företag som måste ha dataskyddsombud eller föra register över behandlingar av personuppgifter. På Datainspektionens webb-plats kan du läsa mer vad som gäller för ditt företag, länk till webb-platsen.

Läs även mer i bifogad informations material från Datainspektionen genom att klicka här!

/Företagsgruppen 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Dataskydd - Bättre regler för små företag.pdf)Dataskydd - Bättre regler för små företag.pdfNya datalagen - GDPR1140 kB2017-11-06 12:02

Nu har vi dragit igång en serie med gratis träning och föreläsning för välmående företag och medarbetare. Hälso- och träningsföretaget True Workout och Företagsgruppen Hammarby Sjöstad bjuder in dig som är företagare till en serie träningstillfällen med föreläsning. Ta chansen att diskutera fördelarna med välmående medarbetares betydelse för företagsutveckling. Träningen ligger inte på att uppnå max-puls utan på insikten vad träning och hälsa kan göra för ditt företag och medarbetare.

Välkomna!


Träning med TRUE WORKOUT

Tack, alla ni som kom till Företagsgruppens Frukostmöte på Vittraskolan!

Under temat mötesplats för företagare i Sjöstaden samlades ett 25-tal morgonpigga företagare till ett informativt möte. Vittraskolan dukade upp till en trevlig frukostbuffé i skolans matsal.

Thomas Windahl, Företagsgruppen, och Per Andersson, ElectriCITY, var värdar. 

Ole Hass, rektor på Vittraskolan, berättade om skolans satsning på entreprenörskap och hur man vill närma sig företagarna i Sjöstaden. Alexander Wannervik, elev på Vittraskolan, berättade om sin uppfinning som ett led i skolans satsning på entreprenörskap – mobiltelefonen som laddar sig själv.

Henric Gustafson, projektledare ElectriCITY, berättade om vad omställningen till elbilar innebär för energianvändningen och vad företagen kan göra för att påskynda utvecklingen. Intresset är stort från privatpersoner och företagare att investera i en elbil. Här måste Stockholm stad bli mer snabbfotad och pådrivande i omställningen. Vid årsskiftet 2017/18 kommer Sjöstaden att ha minst 250 garageplatser, utöver de publika laddplatserna, utrustade med laddning för elbilar och är då den stadsdel i Stockholm som har bäst utbyggd infrastruktur i förhållande till antalet invånare.

Allan Larsson berättade om satsning på delningsekonomi i Sjöstaden. KTH har valt Hammarby Sjöstad som Stockholms testbädd i ett projekt om delningsekonomin, mao byten av tjänster, bättre användning av lokaler och offentliga ytor. Start höst 2017 och pågår till 2020.

Thomas Windahl presenterade branschstatistik om området. Sjöstaden är det 4:e största företagsområdet i Stockholm. Här finns över 1500 företag registrerade därav 900 aktiebolag. Det finns ett fåtal större företag med över 100 anställda. Din Bil är det största företaget med en nettoomsättning över 10 miljarder. Övrigt företagande har färre än 15 anställda. Inpendlingen är stor till området, främst från de södra förorterna. Vakansgraden är mindre än 5 procent. Tillväxtbolagen väljer att flytta till Sjöstaden. Under 2018/19 flyttar flera spännande företag in i Sjöstaden b la Naturvårdsverket och det snabbväxande spel/animeringsföretaget Goodbye Kansas.

/Thomas Windahl

 

IMG 0185 2

Vill du vara med och bidra till att skapa Stockholms bästa företagsklimat i Sjöstaden! Besök oss under Sjöstadsdagen, så berättar vi mer. Du finner oss vid LUMA hållplats (Tvärbanan).

Välkommen!

Sjöstadsdagen 2017

Företagsgruppen har nyligen lämnat yttrande på Stockholms stads översiktsplan. Vi ser att stadens tydliga mål om ett fortsatt kraftigt ökat bostadsbyggande är en förutsättning för Stockholms regionen. Stadens invånare förväntas öka med 50% till 1,3 miljoner år 2040. Stadstillväxt är inte synonymt med endast bostäder, utan det är lika viktigt med förutsättningar för nya arbetsplatser och företagande. Men även om bostadsbehovet är akut behöver byggandet av bostäder sättas i ett sammanhang som också belyser förutsättningarna för näringslivet.

Här kan du ladda ned Företagsgruppens remissvar. Ladda ned.

Nu drar hösten igång med full fart och givetvis fortsätter vi med våra frukostmöten där du har möjlighet att träffa andra entreprenörer. Kom och bli inspirerad av likasinnade, hitta samarbeten och utöka ditt nätverk av personer som vill se fler framgångsrika företag växa i Sjöstaden.

Anmälan till: thomas.windahl@foretagsgrupperna.se

 

Frukostbricka i Sjöstaden 20170921

Entreprenörskap i skolan rustar elever för framtiden

Sverige behöver kunniga unga företagare och innovativa krafter. Ungdomar som vill förverkliga sina egna idéer, starta eller ta över företag och som vågar tro på sin egen innovationsförmåga. För att inspirera och uppmuntra elever till innovativa tankar som för utvecklingen framåt behövs entreprenörskap i skolan. 

I Vittraskolan har elever från årskurs 8 och 9 under maj månad arbetat fram egna företag med miljön i fokus. Inför en företagsjury visades affärsidéerna upp, det var allt ifrån mobilappar, uthyrning av cyklar, ekologiskt klädesmärke och en smart dammsugare. Initiativtagare till projektet är Per Andersson från ElectriCity. Under projektet har Handelsbanken i Hammarby Sjöstad bidragit med uppskattande kunskaper om ekonomi och finansiering i företag.

Företagsgruppen Hammarby Sjöstad har medverkat i företagsjuryn och korat vinnarna i tävlingen. I samtliga förslag fanns många intressanta idéer till ökat miljömedvetande. Omdömen var positiva från både elever och lärare - "Det bästa vi gjort under hela högstadiet", sa en elev.

Fredag den 2 juni ska elever från årskurs 4 - 6 presentera sina framtidsspaningar kring smarta uppfinningar som kan förenkla tillvaron och förbättra miljön.

Här kan du läsa mer om projektet.

Thomas Windahl/Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

 

Ett stort Grattis till alla som arbetat med detta projekt!

Företagsgruppen Hammarby Sjöstad - stolt samarbetspartner till ElectriCity!

Goa nytt HS

Foto: Pixabay

Läs mer i Sjöstadsliv artikel nedan:

Ännu en gång är Hammarby Sjöstad förebild för framtidens städer. Bland sex länder är Sverige en av de som ska hjälpa Indien att utveckla klimatsmarta städer. 

Under ett möte i Indien, tillsammans med bland annat Confederation of Indian Industries och flertalet bygg- och teknikföretag, slöts i veckan ett avtal om att Sverige ska bidra till Indiens arbete med att utveckla 100 städer till klimatsmarta.

Med i projektet är Sjöstadsbaserade föreningen ElectriCity, som bidrar i arbetet med de två Indiska delstater som Sverige tilldelats arbete: Goa och Uttar Pradesh. Även IVL svenska miljöinstitutet skrev på avtalet tillsammans med ElectriCity och handelsminister Ann Linde (S) deltog som svenska regeringens representant.

”Indien ska bygga 100 nya smarta städer under de kommande fem åren. Ombyggnation av medelstora städer som ett led i den modernisering som regeringen Modi vill genomföra och som ett sätt att uppfylla klimat och FN-målen. Sammanfattningsvis: Vi tar Hammarby Sjöstad till Indien”, skriver Allan Larsson, ordförande i ElectriCity, bland annat i en sammanfattning om mötet.

För ElectriCitys, och Sjöstadens, del så hoppas de att för första gången kunna nyttja den nyligen invigda exportplattformen för Sveriges klimat- och miljöteknikföretag kallad Smart Cities Sweden, som Sjöstadsliv tidigare skrivit om (läs mer här).

Deltar gör även Swedish-Indian Business Council, en organisation bestående av svenska företag som är verksamma i Indien. Organisationens VD, Robin Sukhia, är dessutom sjöstadsbo.

Allan Larsson tror att organisationen kommer att vara en viktig del för Sveriges inflytande i projektet.

– De är, tror jag, avgörande för att svenska företag ska kunna spela en roll i det stora indiska stadsbyggnadsprogrammet.

Projektet finansieras och är på initiativ av den Indiska regeringen. Övriga länder som är delaktiga i projektet är USA, Japan, Spanien, Frankrike och Tyskland.

–Indierna har valt ut länder som de anser har kompetens och teknik. Hedrande för Sverige att som ett litet land bli inbjuden, säger Allan Larsson.

Text: Philip Erdtman

Läs artikeln i sin helhet i Sjöstadsliv, här.

Tack, alla ni som kom och bidrog till en informativ Företagslunch i Fryshuset!

Under temat HÅLLBARHET i Sjöstaden samlades ett 20-tal företagare till ett informativt möte och diskussion. Fryshuset dukade upp till en trevlig lunch.

Anja Frey, Fryshuset, och Thomas Windahl, Företagsgruppen, var värdar.

Filip Lundin grundare och vd för Sopköket berättade om sin resa. Han beskrev resor och situationer som påverkat hans syn på hållbarhet i samhället. Efter en längre resa i Indien grundades Sopköket sommaren 2015. Här lärde sig han recept som sauterat bananskal men framför allt vikten av att ta tillvara på varje råvara. Tillbaka i Stockholm började han studera Retail Management på Handelshögskolan och fick upp synen för branschens utmaningar.

I dag har Sopköket cateringsuppdrag för flera kända företag b la H&M. Sopköket är mer än bara catering. Här tar företaget ett totalgrepp om svinnet man lagar högkvalitativ catering av råvaror som annars skulle slängas. Även lokalsvinn, arbetskraft och materialsvinn tillvaratas. I köket arbetar nyalända tillsammans med volontärer och mästerkockar i svensktalande miljö. Idag har man 40 volontärer, 2 kockar på michelin-nivå och partners med ICA, Paradiset och Refugees Welcome Stockholm.

Därefter fördes en intressant diskussion om hur vi kan synliggöra och möjliggöra det lokala näringslivet i Hammarby Sjöstad bl a hur speed-dating, mötesplattformar och möten med utländska delegationer som besöker Hammarby Sjöstad kan vara en möjlighet för att synliggöra företagande. Inspelen gav upphov till reflektion och funderingar för Företagsgruppen - mycket bra och energigivande.

Vill du veta mer om Sopköket, kontakta Filip Lundin

Thomas Windahl/Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

 

sopköket

Välkommen på Företagslunch på Fryshuset den 18 maj!

500 000 ton mat slängs varje år hos butiker och leverantörer enbart i Sverige. Samtidigt står många utan arbete. Likaså står många lokaler och kök outnyttjade. Hur kan vi ta tillvara på detta resursslöseri?

Filip Lundin på Fryshuset har ägnat stor del av sin tid med att söka lösningar.

Anmälan till thomas.windahl@foretagsgrupperna.se

Företagslunch med mingel den 18 maj på Fryshuset

Välkommen till Företagsgruppens företagsmingel på Fryshuset!

Anmälan till: thomas.windahl@foretagsgrupperna.se

 

Inbjudan till Företagsmingel 27 april

Axplock från Sjöstadsliv: Den 25 mars stängs tvärbanan av fram till oktober för ett omfattande arbete. Bland annat ska hela signalsystemet bytas ut, för att tvärbanan ska kunna gå hela vägen till Solna station. Vi på Sjöstadsliv har tagit reda på vad som gäller för sjöstadsborna inför avstängningen.

Den 25 mars stängs Sicklalinjen av, som är tvärbanetrafiken mellan Sickla Udde och Alvik. Det är för att byta ut signalsystemet till ett modernare, som gör att tvärbanan kan kopplas ihop med linjen mot Solna Station – detta trots att det nuvarande signalsystemet installerades så sent som 2009.
Arbetet påbörjas i slutet av månaden.
– Även fast det kan vara tufft med ersättningstrafik så kan de dra nytta av det i slutändan, säger Ronnie Johansson, presskontakt hos SL, om avstängningsperioden. Läs mer i Sjöstadsliv, här!

 

tvärbanan bro e1393882273383 650x400

Tack, alla ni som kom till Företagsgruppens Frukostmöte i LUMA!

Under temat mötesplats för företagare i Sjöstaden samlades ett 40-tal morgonpigga företagare till ett informativt möte. LUMA Sodexo dukade upp till en trevlig frukostbuffe i restaurangen.

Per Andersson, ElectriCITY och Thomas Windahl, Företagsgruppen, var värdar. Jan-Erik Lundberg, Mäklarhuset, berättade om bostadsmarknaden – det är populärt att bo i Sjöstan, stor efterfrågan på bostäder, inte så många som vill sälja, var tredje bostadsrätt som säljs köps av någon som redan bor i Sjöstan! Per Andersson, informerade om ett projekt för att intressera ungdomar för entreprenörskap – Vittraskolan är redan med. Selene Samuelsson informerade om projektet Nattvandring som snart ska starta. Bertil Stockhaus gav en kort rapport om förberedelserna för Valborgsbrasan i Hammarbybacken – i år med ”olympisk eld” på toppen för att uppmärksamma SOKs och Stockholm stads planer på vinter-OS 2026. Mattias Andersson informerade om Fryshusets framgångsrika verksamhet för ungdomar. Magnus Svenningsson talade om media i Hammarby Sjöstad - papperstidningar och digitala medier som en väg för företagen att nå ut. Allan Larsson presenterade Hammarby Sjöstad 2.0, det arbete som ElectriCITY driver för att omsätta klimatavtalet i Paris i handfasta energiåtgärder i Hammarby Sjöstad – ladda hemma, energi hemma och återvinning hemma.

luma2

Stort tack till alla som hade möjlighet att komma på Företagsgruppens lunchmöte hos Infront IT-Partner. Här hittar du, Karin Olofsson och Dan Bergmans inspirerande presentation om utbyggnaden av T-banan till Hammarby Sjöstad. Tack även till Fredrik Pürkner, Infront IT-partner, för att vi fick kika in i ett spännande företag och miljö. 

/Thomas Windahl

 

ladda ned guide

 

 

 

Innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities - med KTH som samordnare - har fått klartecken om finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas.  Programmet har en ram på 120 milj kr för de fyra första åren, kan sedan förlängas upp till 12 år beroende på resultat av verksamheten.

- Detta kommer att blir en kraftsamling som har potential att få stor betydelse för området, både i Sverige och globalt, och vi är väl förberedda att starta programmet. KTH har redan under arbetet med ansökan inlett samarbeten med ett stort antal aktörer i branschen, säger Olga Kordas, programchef för Smarta och hållbara städer vid KTH

ElectriCITY är en av medlemmarna i det konsortium som nu får ansvaret för att genomföra programmet.

Från Företagsgruppen vill vi gratulera vår samarbetspartner till ett imponerande arbete. Projektet utgör en bra hörnsten för att Sverige med Hammarby Sjöstad ska kunna bli en världsledare i transformationen till hållbara, fossil-fria städer genom digitalisering som en nyckelstrategi.

Nu finns hela Novus-undersökningen tillgänglig om Sjöstadsbornas syn på elbilar, återvinning, energi, klimat och trygghet.

Här är några av resultaten:

 • Mer än åtta av tio sjöstadsbor rekommenderar sina vänner att flytta hit, nio av tio av männen
 • Nio av tio känner sig trygga att vara ute sena kvällar i Sjöstan
 • Sex av tio är engagerade i klimatfrågan
 • Nästan sju av tio sjöstadsbor har tillgång till elbil, egen bil, eller i bilpool; åtta av tio använder den minst en gång i veckan eller oftare
 • Sex av tio säger att de sannolikt skulle köpa en elbil, nästa gång det är dags för byte, om det fanns laddutrustning vid deras p-plats hemma

Det är ElectriCITY Stockholm i samarbete med ElBil2020 och Envac som låtit Novus undersöka de boendes syn på Sjöstaden. Undersökningen genomfördes den3-26 juni. Sammanlagt 294 Sjöstadsbor intervjuades. Undersökningen kommer bland att användas i arbetet på att förbättra användningen av energi i bostadsrättsföreningarna

Hela undersökningen finns att läsa här

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Novusrapporten-för-Hammarby-Sjöstad-2016.pdf)Novusrapporten-för-Hammarby-Sjöstad-2016.pdfSjöstadsborna om klimat, energi och säkerhet643 kB2016-10-24 09:44

I samarbete med Företagsgruppen / Infront IT Partner / Food Village

Vill du veta mer om utbyggnaden av T-banan till Sjöstaden?

 

Planen är att bygga 2 mil ny tunnelbana och 10 nya stationer i Stockholm. Sll berättar hur det

ska gå till och vad det innebär för Sjöstaden.

Därutöver får vi en kortare presentation av våra värdar. Här träffar du grannföretagen över en lunch

och får höra vad som är på gång i området. 

När: Torsdag den 10 november kl 11.00 – 13.00.  

Var: Samling hos Infront på Hammarby Allé 93 kl 11.00

Anmälan senast den 7 november till: thomas.windahl@foretagsgrupperna.se eller sms:a till 070-470 05 41

Vi bjuder på lunchen och tillämpar principen ”först till kvarn”

Välkommen!

Inbjudan till Företagsgruppens lunchmöte den 20 okt

Den 21 oktober släpps biljetterna till Hammarby Sjöstads största evenemang, missa inte det! Du finner hela programmet här. Den 31 januari 2017 tänds rampljuset för andra gången. Årets adrenalinkick 2017 närmar sig. Man mot man, kvinna mot kvinna, sida vid sida.. parallellslalomtävling,  2 miljoner kronor i prispotten.  Nu är det åter dags för World cup Stockholm och Hammarby Sjöstad att bjuda in till en kväll i … snabbast ner för Hammarbybacken i Hammarby Sjöstad. Läs mer här!

slalom888

Stort Tack till alla som medverkade vid Företagsgruppen Hammarby Sjöstads årsmöte. Här finner du Andreas Burghausers, Stadsbyggnadskontoret, presentation vid årsmötet den 28 april i LUMA Restaurang och Konferens.

ladda ned guide

Välkommen till Företagsgruppen Hammarby Sjöstads årsmöte 2016!

Program:

 • Martin Dworén, ordförande i Företagsgruppen Hammarby, hälsar alla välkomna till årsmötet och berättar tillsammans med styrelsen om vad som händer i Företagsgruppen. Företagsgruppen har funnits i området sedan 1978.
 • Andreas Burghauser, projektchef på Stadsbyggnadskontoret, berättar om arbetet med att förvandla ett industriområde till en modern stadsdel och hur det kommer se ut helt ”färdigställt” 2020.
 • Cecilia Falk, forskningschef för stressmedicin vid KI ger oss en inblick i sin värld. Att arbeta och att ha mycket att göra är OK. I alla fall om du är medveten om det och pausar mellan varven. Vad händer annars i kroppen?

När: Torsdagen den 28 april, kl 11.30. Vi bjuder på lunch och kaffe. Ta gärna med dig din företagsgranne!

Plats: Luma Restaurang och Konferens, Lumaparksväg 7

Anmälan: anmäl dig till thomas.windahl@foretagsgrupperna.se eller med vändande mail.(Glöm inte att ange antal, så att vi kan beställa lunch

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida from fredaghttp://fgs.nu/hammarby-omoss/dokument

(Ser mailet konstigt ut, så klicka upp bifogad inbjudan)

Varmt välkomna!

Företagsgruppen Hammarby Sjöstad

Martin Dworén, ordförande

 

 

 

Inbjudan till Företagsgruppen Hammarby Sjöstad 2016

 

Kulturnatt sjöstaden

 

Välkommen till kulturnatten i Hammarby Sjöstad

den 23 april, kl 18-24
en del av Kulturnatt Stockholm.

På kvällen den 23 april sjuder hela vår vackra stadsdel av kultur och roliga evenemang; sång, musik, föreläsningar, konst, kultur och mycket mera. Allt är gratis och du är förstås hedersgästen. Det är nu andra året i rad som Hammarby Sjöstad är med på Kulturnatt Stockholm. Kolla in programmet här och ta med familj, släkt, grannar, kollegor och vänner på en kulturspäckad kväll. Var med och tävla i vårt roliga bokstavspussel. Varje medverkande har gömt en bokstav som tillsammans bildar ett ord. Tävlingstalong hämtar du hos de medverkande. Inlämning till Kultur i Sjöstan på hotell Park Inn. Finfina priser utlovas. Var med och gör kvällen oförglömlig!

 

 

 

Nedskräpning skapar ofta irritation i städerna. I parker, längs promenadstråk och runt idrottsarenor blir papperskorgarna snabbt överfulla, vilket leder till höga kostnader för städning och frekventa sophämtningar. Men det finns en lösning på problemet – svenska Envac har utvecklat ett automatiserat system för tömning av papperskorgar i offentlig miljö.

hundbajs_artikel

På ytan ser allt ut som vanligt – fast renare. Bild: Envac

 – Som vanligt slänger du ditt skräp i en papperskorg. Men istället för att den töms manuellt så sugs skräpet, med hjälp av vakuum, iväg till en terminal eller skruvtank utanför området, berättar Maud Dolk, miljöchef på Envac.

I papperskorgarna finns en nivågivare som känner av när korgen är full. Då öppnas en ventil och skräpet sug ner i underjordiska rör och vidare till en terminal, som töms antingen när den är full eller vid regelbundna tidsintervall.

– Systemet gör att man slipper allt skräp i parkerna. Och besökarna behöver inte störas av städning och sophämtning i samma grad. 
 I somras installerade Envac Sveriges första självtömmande papperskorgar i parkmiljö, på Mariatorget på Södermalm. De tidigare 18 papperskorgarna ersattes med sex stycken självtömmande enheter från Envac.

– När jag berättade om lösningen under Nordbygg-mässan så var det en person som utbrast ”så det är därför alla råttor har försvunnit”. Det slutna systemet gör att varken råttor eller fåglar kan riva upp och sprida soporna.
Tidigare tömdes Mariatorgets papperskorgar två till tre gånger om dagen. Med det nya systemet tömmer man terminalen en gång i månaden, så det bidrar dessutom till att minska antalet fordon på en av Stockholms mest trafikerade gator..

Nu väntar vi bara på att Envac installerar samma lösning i Hammarby Sjöstad .

- Systemet kan placeras i stort sett varsomhelst där det idag finns vanliga publika papperskorgar. Eftersom det redan finns sopsugningssystem i Hammarby Sjöstad är det egentligen bara att koppla på papperskorgarna, berättar Maud Dolk.

Redaktionen 

Europaparlamentets talman Martin Schulz, som tillsammans med demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke m.m.EU-parlamentets talman besökte Fryshuset

Under måndagen fick Fryshuset i Hammarby Sjöstad besök av Europaparlamentets talman Martin Schulz, som tillsammans med demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke diskuterade hur EU ska hantera de växande spänningarna mellan olika delar av befolkningen.

”Europa har förändrats och mångfalden är här för att stanna”, sa Schultz, som också bjöd in Fryshuset att inför Europaparlamentet och andra inbjudna presentera Fryshuset och Exit, och deras metoder att arbeta med avradikalisering och ”återvändande” till samhället bland avhoppare från vitmaktmiljöer och kriminella gäng. Han sa också att Exits arbete och metoder borde kunna tillämpas runtom i Europa.

Redaktionen 

Go to top