Vid årsmötet den 22 april valdes en ny Styrelse och Förtroendevald för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Ordförande:

  • Kent M Andersson, KMA konsult AB, (kvarstår till 2020)

Ledamöter:

  • Michael Wäneskog, Vasakronan AB, (kvarstår till 2020)
  • Åke Reichard, Atrium Ljungberg AB, (kvarstår till 2020)
  • Per Tyrén, Fabege AB, (kvarstår till 2020)
  • Leif Nilsson, Övre Kungsholmens företagargrupp, omval två år
  • Patrick Walldén, Brand Arena Nordic Group, omval två år

Revisorer

  • Håkan Rosander, Revisor
  • Kjell Lindahl, Revisorsuppleant

Valberedning

  • Tas fram av styrelsen under verksamhetsåret.

En stadgeändring genomfördes rörande miniantalet Styrelsemedlemmar ox beslut togs om oförändrad medlemsavgift för 2021.

 

Styrelsen för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

 

Go to top