Vid årsmötet den 19 april beslöts att föreningen skall lägga ned under året. Styrelsen kommer att kalla till extra stämma i början av hösten där det slutgiltiga beslutet tas.

Ingen avgift kommer att debiteras under 2022. Befintlig styrelse kommer att sitta kvar till nästa extra årsmöte,

 

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Go to top