Extra årsmötet tog i dag det andra och slutgiltiga beslutet att lägga ned Företagargruppen Hammarby Sjöstad. Nedläggning kommer att ske den 31/12-2022. Kvarvarande kassa kommer att föras till vår moder-organisation Företagsgrupperna  Stockholm (FGS).

 

Jag vill passa på att tacka som varit engagerade i föreningen under många år och önska lycka till med er företagande.

 

Kent M Andersson,

Ordförande i Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Go to top