Innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities - med KTH som samordnare - har fått klartecken om finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas.  Programmet har en ram på 120 milj kr för de fyra första åren, kan sedan förlängas upp till 12 år beroende på resultat av verksamheten.

- Detta kommer att blir en kraftsamling som har potential att få stor betydelse för området, både i Sverige och globalt, och vi är väl förberedda att starta programmet. KTH har redan under arbetet med ansökan inlett samarbeten med ett stort antal aktörer i branschen, säger Olga Kordas, programchef för Smarta och hållbara städer vid KTH

ElectriCITY är en av medlemmarna i det konsortium som nu får ansvaret för att genomföra programmet.

Från Företagsgruppen vill vi gratulera vår samarbetspartner till ett imponerande arbete. Projektet utgör en bra hörnsten för att Sverige med Hammarby Sjöstad ska kunna bli en världsledare i transformationen till hållbara, fossil-fria städer genom digitalisering som en nyckelstrategi.

Go to top