Ett stort Grattis till alla som arbetat med detta projekt!

Företagsgruppen Hammarby Sjöstad - stolt samarbetspartner till ElectriCity!

Goa nytt HS

Foto: Pixabay

Läs mer i Sjöstadsliv artikel nedan:

Ännu en gång är Hammarby Sjöstad förebild för framtidens städer. Bland sex länder är Sverige en av de som ska hjälpa Indien att utveckla klimatsmarta städer. 

Under ett möte i Indien, tillsammans med bland annat Confederation of Indian Industries och flertalet bygg- och teknikföretag, slöts i veckan ett avtal om att Sverige ska bidra till Indiens arbete med att utveckla 100 städer till klimatsmarta.

Med i projektet är Sjöstadsbaserade föreningen ElectriCity, som bidrar i arbetet med de två Indiska delstater som Sverige tilldelats arbete: Goa och Uttar Pradesh. Även IVL svenska miljöinstitutet skrev på avtalet tillsammans med ElectriCity och handelsminister Ann Linde (S) deltog som svenska regeringens representant.

”Indien ska bygga 100 nya smarta städer under de kommande fem åren. Ombyggnation av medelstora städer som ett led i den modernisering som regeringen Modi vill genomföra och som ett sätt att uppfylla klimat och FN-målen. Sammanfattningsvis: Vi tar Hammarby Sjöstad till Indien”, skriver Allan Larsson, ordförande i ElectriCity, bland annat i en sammanfattning om mötet.

För ElectriCitys, och Sjöstadens, del så hoppas de att för första gången kunna nyttja den nyligen invigda exportplattformen för Sveriges klimat- och miljöteknikföretag kallad Smart Cities Sweden, som Sjöstadsliv tidigare skrivit om (läs mer här).

Deltar gör även Swedish-Indian Business Council, en organisation bestående av svenska företag som är verksamma i Indien. Organisationens VD, Robin Sukhia, är dessutom sjöstadsbo.

Allan Larsson tror att organisationen kommer att vara en viktig del för Sveriges inflytande i projektet.

– De är, tror jag, avgörande för att svenska företag ska kunna spela en roll i det stora indiska stadsbyggnadsprogrammet.

Projektet finansieras och är på initiativ av den Indiska regeringen. Övriga länder som är delaktiga i projektet är USA, Japan, Spanien, Frankrike och Tyskland.

–Indierna har valt ut länder som de anser har kompetens och teknik. Hedrande för Sverige att som ett litet land bli inbjuden, säger Allan Larsson.

Text: Philip Erdtman

Läs artikeln i sin helhet i Sjöstadsliv, här.

Go to top