Ny tillförordnad styrelse för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgrupperna Stockholm och Leif Nilsson, Vice Ordförande i samma organisation (tillika nytillträdd verksamhetsansvarig för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad) har trätt in som tillförordnad styrelse. Detta då hela gamla styrelsen lämnat sina platser vid mötet den 8 april 2019.

Vi kommer att under maj att kalla till ett extra årsmöte för att försöka att hitta ledamöter till en ny styrelse för företagsgruppen.

Go to top