sodra hammarbyhamnen

Bild: Södra Hammarbyhamnen. Kajbyggnaden framför Rundqvist och Schultz tomt.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen.

 

Historia - Södra Hammarbyhamnen

 

Företagsgruppens historia

Företagsgruppen Södra Hammarbyhamnen grundades 1978 på initiativ av SML, Stockholms Mark och Lokaliseringsbolag. I den första styrelsen ingick bland andra Jan Fredell, Fredells Trävaru AB. Enligt ett styrelseprotokoll fanns detta år 129 företag i området. Området benämndes då Hammarby Industriområde och flertalet av företagen bedrev partihandels- och industriverksamhet.

Under mitten av 1990-talet presenterades de första planerna för Hammarby Sjöstad. I takt med att de nya bostadskvarteren färdigställs, ändras även områdets företagsstruktur. Idag verkar cirka 1000 företag med inom området.

En dominerande andel av företagen är verksamma inom handels- och tjänstesektorn. Det forna industriområdet har fått namnet Hammarby Sjöstad. Även företagsgruppens namn ändrades våren 2001 till FHS, Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

 

 

Lite kulig historia om Hammarby Sjöstad

Södra Hammarbyhamnen anlades som industrihamn för industrier och partihandel när Hammarby sjö sänktes och Hammarbyleden öppnade 1926. Hamnen fick järnvägsförbindelse 1929.

General Motors byggde en sammansättningsfabrik här 1928. Det var Stockholms dittills största sammanhängande fabriksbyggnad i ett plan. Här monterades Buick, Cadillac, Chevrolet och Chrysler.

Kooperativa Förbundet uppförde Lumafabriken 1930, en pionjärbyggnad för svensk funktionalism ritad av Artur von Schmalensee och Eskil Sundahl. Fabriken byggdes för att bryta en internationell glödlampskartell. Överst ligger ett provrum med glasväggar där glödlampor från fabriken testades. 

General Motors byggde en sammansättningsfabrik i Södra Hammarbyhamnen 1928. Stålbyggnadsföretaget Bröderna Hedlund flyttade hit 1943. VVS-grossisten Ahlsell öppnade en stor lageranläggning här 1950.

Lumafabriken ritades av Artur von Schmalensee och Eskil Sundahl 1930 som en pionjärbyggnad för svensk funktionalism. Fabriken byggdes av KF för att bryta en internationell glödlampskartell. År 1970 flyttades tillverkningen härifrån men byggnaden finns kvar.

Kring millennieskiftet inleddes omvandlingen till bostadsområde. I dag lossas här sand till betongindustrin samt bränsle till värmeverket. Hamnbogserarna flyttades hit från Frihamnen i början av 1990-talet. En hamnkran är bevarad från Norra Hammarbyhamnen.

Läs mer om Hammarby sjö och Hammarbyleden

 

 
Go to top