G5Q0425

 

 

Miljöstaden

 

Sjöstaden var egentligen tänkt som OS-by och miljöaspekterna fick en framträdande roll. Istället för OS-by utvecklades Sjöstaden till ett av Stockholms främsta stadsutvecklingsprojekt med hög miljöprofil.
 
 
Redan 1990 drogs de första penstrecken till vad som idag växer till Hammarby Sjöstad. Huvudidén i planarbetet var att visa på en unik möjlighet att vidga citykärnan med vatten i fokus, samtidigt som ett gammalt industri- och hamnområde skulle förvandlas till en modern stad.När Hammarby Sjöstad är fullt utbyggd kommer stadsdelen rymma 11 000 lägenheter (ca 25 000 invånare). Totalt kommer ca 35 000 personer att bo och arbeta inom området.
 
 
Hammarby Sjöstad har ett eget miljöprogram med syfte att fokusera på miljöfrågorna i planering och genomförande. Rent & snyggt samt förbättrad trygghet kommer vara viktiga punkter på Företagsgruppens dagordningen.
 
 
Konkret handlar det t. ex. om att få bort ”dumma” planteringar på Hammarby Fabriksväg, förbättra gångbanor och gatubelysning, öka antalet papperskorgar.Fastighetsägare skall engageras för att lyfta miljön på gårdar och utanför entréer och lastintag etc.
 
 
FHS skall påverka fastighetsägare att förbättra bevakningen i och omkring fastigheterna genom t. ex. ett fördjupat samarbete med vaktbolag.Närpolisen skall uppvaktas för erfarenhetsutbyte och information till företag och fastighetsägare i området.
 
 

Sjöstadsdagen - Kulturen i Sjöstaden

 
Under en tvåårsperiod har Sjöstadsdagen genomförts vid två tillfällen i början på september. Vid dessa tillfällen har biblioteket, kyrkan, skolor, GlashusEtt med flera samverkat i en manifestation för kulturen i Hammarby Sjöstad. Stadsvandringar, konserter och utställningar har gjort att många nyfikna Stockholmare hittat hit. Denna satsning kan förhoppningsvis permanentas och givetvis även vara av intresse för företagare i Hammarby Sjöstad.
 
 
 

Trafik

Hammarby Sjöstad har en välutvecklad kollektivtrafik med via spårvägen (tvärbanan från/till Solna/Sickla). Med tvärbanan når du tunnelbanan (Gullmarsplan) på bara 5-10 minuter. Utöver detta finns ett breda cykelbanor och ett antal busslinjer.
 
Hammarby Sjöstad har en båtlinje till Södermalm för person och cykeltrafikanter. 
 
En ny tunnelbanelinje är under byggnation och beräknas vara klar 2032. Området kommer ha två tunnelbaneuppgångar (Hammarby Kanal och Gullmarsplan).  
 
I direkt anslutning till företagsområdet finns det anslutningar till motorvägen mot Nacka/Värmdö och europavägarna E20/E4.
 
Go to top