G5Q0425

 

Miljöstaden
Sjöstaden var egentligen tänkt som OS-by och miljöaspekterna fick en framträdande roll. Istället för OS-by utvecklades Sjöstaden till ett av Stockholms främsta stadsutvecklingsprojekt med hög miljöprofil.
Redan 1990 drogs de första penstrecken till vad som idag växer till Hammarby Sjöstad. Huvudidén i planarbetet var att visa på en unik möjlighet att vidga citykärnan med vatten i fokus, samtidigt som ett gammalt industri- och hamnområde skulle förvandlas till en modern stad.När Hammarby Sjöstad är fullt utbyggd kommer stadsdelen rymma 11 000 lägenheter (ca 25 000 invånare). Totalt kommer ca 35 000 personer att bo och arbeta inom området.
Hammarby Sjöstad har ett eget miljöprogram med syfte att fokusera på miljöfrågorna i planering och genomförande. Rent & snyggt samt förbättrad trygghet kommer vara viktiga punkter på Företagsgruppens dagordningen.
Konkret handlar det t. ex. om att få bort ”dumma” planteringar på Hammarby Fabriksväg, förbättra gångbanor och gatubelysning, öka antalet papperskorgar.Fastighetsägare skall engageras för att lyfta miljön på gårdar och utanför entréer och lastintag etc.
FHS skall påverka fastighetsägare att förbättra bevakningen i och omkring fastigheterna genom t. ex. ett fördjupat samarbete med vaktbolag.Närpolisen skall uppvaktas för erfarenhetsutbyte och information till företag och fastighetsägare i området.
Sjöstadsdagen - Kulturen i Sjöstaden
Under en tvåårsperiod har Sjöstadsdagen genomförts vid två tillfällen i början på september. Vid dessa tillfällen har biblioteket, kyrkan, skolor, GlashusEtt med flera samverkat i en manifestation för kulturen i Hammarby Sjöstad. Stadsvandringar, konserter och utställningar har gjort att många nyfikna Stockholmare hittat hit. Denna satsning kan förhoppningsvis permanentas och givetvis även vara av intresse för företagare i Hammarby Sjöstad.
Kollektivtrafik
Föreningen skall därvid framhålla behovet av såväl högre turtäthet för den befintliga trafiken, en utökning av sjötrafiken, liksom en förlängning av Tvärbanan till Slussen.
Go to top