Kalendarium

Lunda FG årsmöte     

Onsdag, 21. Mars 2018, 12:00 - 13:30

Tenstaledningen.           

På årsmötet kommer vi att få en genomgång av Tenstaledningen som kommer att gå rakt igenom Lunda. Det är viktigt att vi är förberedda på att det kommer att bli en del trafikproblem. Projektledaren Wiktor Westerdahl från Fjärrvärmeprojekt Svenska AB informerar. Se också bifogade karta över ledningen.

Tensta Gymnasium.

Tensta Gymnasium gör en nystart och inriktar sig på unga vuxna och deras yrkesutbildning. Man är intresserad av att veta vilka yrken man skall rikta in sig på. Rektor Lars-Gustaf Jonsson kommer att redovisa den nya utbildningen på gymnasiet och är alltså samtidigt intresserad av vilka kunskaper er kommande personal bör ha.

Program:

12.00 Lunch

12.15 Årsmöte

12.30 Tenstaledningen

13.00 Tensta Gymnasium

Vi avslutar senast klockan 13.30  

Tidpunkt:      21 mars 2018 kl 12.00

Plats:             Stadsdelsförvaltningens lokaler på Fagerstagatan 15.

Anmälan:      Obligatorisk anmälan till info@lundaforetagsgrupp.se senast den 16 mars. 

Alla som jobbar i Lunda är välkomna!

Styrelsen    

Plats: SDF Fagerstagatan 15

Kontaktperson: Håkan Rosander

Övrigt:

 

 

 

Tillbaka

Go to top