Vad innebär ett medlemskap?

Du sparar tid och resurser eftersom företagsgruppen engagerar sig i viktiga frågeställningar som det enskilda företaget sällan har varken tid eller resurser till, tex infrastrukturfrågor, områdets gestaltning, p-platser, närservice eller andra förutsättningar för ett bra fungerande näringsliv. Genom ett medlemskap i Företagsgruppen är du med och påverkar för ett bättre företagsklimat i Norra Djurgårdsstaden.

Flera utländska delegationer kommer till Norra Djurgårdsstaden för att hämta erfarenheter och idéer till stadsutveckling. Företagsgruppen vill därför komma i kontakt med företag som vill profilera sig under "Making business with us" och medverka till att ytterligare stärka Norra Djurgårdsstadens internationella profil.

Ditt företag blir starkare genom samverkan vid förhandlingssituationer med olika parter, t ex staden, förvaltningar, myndigheter och andra företag. Det kan gälla utvecklingsprojekt för vår närmiljö lika väl som upphandling av gemensamma tjänster som t ex områdesbevakning.

Nedan ett axplock på medlemserbjudande.

Som medlem får du tillgång till bla:

  • Områdestidningen Norra Djurgårdsstaden i Fokus, där du även har möjlighet att profilera ditt företag genom att annonsera. Utkommer 2 ggr per år.
  • Rabatt på och prioriterat boende på Scandic Ariadne
  • Bra priser på kontorsmaterial hos Svanströms
  • Laserbehandling och friskvård hos Irriadia Kliniken
  • Förmånliga priser på reklam och grafisk design hos Red Elk Design AB
  • Ordentlig rabatt och andra förmåner, när du eller dina medarbetare tecknar elavtal med FORTUM (ange kod PSEMP1)
  • Ett socialt och affärsmässigt nätverk genom medlemsmöten där aktuella och intressanta ämnen tas upp. Föredragshållare från staden, näringslivet och organisationer.
  • Områdesmässa eller andra affärsinrikatde aktiviteter där du till en minimal kostnad kan visa upp ditt företag och dina produkter/tjänster, knyta nya kontakter i området och bjuda in dina kunder. I samband med mässan arrangeras även miniseminarier.
  • Möjlighet att påverka miljö, service, kommunikationer etc i området.
  • Förteckning över samtliga medlemmar med adress, telefon-och fax-nummer samt mailadress.

Vill du ha mer information eller har du idéer om verksamheten, kontakta styrelsen eller kansliet!

Teckna ett medlemsskap!

Go to top