Företagsgruppen finansieras huvudsakligen via en årsavgift som består av två delar, en avdragsgill serviceavgift och en medlemsavgift. Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

För att ge alla företag, små som stora, möjlighet att vara medlemmar har årsmötet beslutat att avgiften beräknas efter företagets storlek med antalet anställda som beräkningsgrund. För kommersiella fastighetsbolag/förvaltare beräknas årsavgiften efter företagets lokalyta i området.

Överskott i verksamheten avsätts i kommande pågående eller kommande projekt.

Normalt är inte medlemsavgiften avdragsgill däremot är serviceavgiften avdragsgill och kommer därmed att påverka det skattemässiga resultatet.

 

Kostnad för ditt medlemskap, kr

Företag:

Antal anställda

Serviceavgift

(avdragsgill)

Medlemsavgift

Din årsavgift

exkl moms

Enmansföretag

470:00

50:00

520:00

2-24

790:00

50:00

840:00

25-49

1525:00

50:00

1575:00

50-99

4900:00

50:00

4950:00

100-

7000:00

50:00

7050:00

Fastighetsbolag/

Förvaltare

Serviceavgift

(avdragsgill)

Medlemsavgift

Din årsavgift

exkl moms

Lokalyta i området:

     

< 5 000 kvm

2150:00

50:00

2200:00

5 000 - 10 000 kvm

4300:00

50:00

4350:00

> 10 000 kvm

6500:00

50:00

6550:00

 

 

Go to top