NDS svarar på stadens remiss om inriktning på företagsområden.

Norra Djurgårdsstadens Företagsgrupp är en medlemsorganisation som består av ca 100-tal företagare som tillsammans representerar mer än 3 000 arbetsplatser. Vår främsta uppgift är att verka, för att Norra Djurgårdsstaden blir en ännu bättre plats för företag, företagande och företagsamhet. Stockholm växer och Norra Djurgårdsstaden är en naturlig del av den utvecklingen. Både bostäder och ett dynamiskt näringsliv behövs för att skapa tillväxt och en hållbar stadsutveckling.

Företagsgruppen välkomnar därför det angreppssätt som presenteras i ”inriktnings”förslaget ”Strategisk inriktning för företagsområden” med att ta fram övergripande planeringsinriktningar för framtida och långsiktigt hållbar utveckling av näringslivet i Stockholms stad, med fokus på stadens företagsområden.

Företagsgruppen finner dock en oro för att nuvarande ambitionsnivå i materialet är för låg, framförallt när det gäller utvecklingen av nuvarande blandstad och de företagsområden som ska utvecklas till blandstad. I allt större utsträckning förändras förutsättningarna för Norra Djurgårdsstaden då det planeras 35 000 nya arbetsplatser och 12 000 nya bostäder.

Hållbar stadsutveckling är en fråga av största vikt för Norra Djurgårdsstaden. Utvecklingen till blandstad sker oftast genom ett intrikat samspel mellan beslut i staden och marknadsbeslut. Läs mer här:

Go to top