2018-01-30

NDS har blivit invald i Östermalms Stadsdelsnämnds Näringslivsråd, som drivs av Maria Antonsson, ordförande i SDN, och stadsdelsdirektör Christina Klang. Gruppen är ett informations- och stödforum till de politiskt valda personerna och till tjänstemännen på stadsdelen rörande företagarfrågor .

Kent M Andersson

Go to top