2018-04-15

Info från Näringslinsrådet vid Östermalms Stadsdelsnämnd.

Vid Näringslivsrådets möte den 13 april informerades om följande:

  • Vårmarknad i Norra Djurgårdsstaden den 6 maj kl. 11-15 på Storängstorget, ett lokalt evenemang där handlarna flyttar ut på torget, Stockholm konst håller i en konstinvigning, en loppmarknad anordnas och Östermalms stadsdelsförvaltning och exploateringskontoret finns på plats för att bland annat visa upp och berätta om projektet.
  • Recycling i Norra Djurgårdsstaden Ett ”bokbytarskåp” kommer att ställas ut vid Jaktparken i Norra Djurgårdsstaden för att på ett miljövänligt och enkelt sätt uppmuntra till läsning och bokbyten i området. Invigning den 16 maj.
  • Vårstädning/sandsopning i parkerna – skall vara färdig sista april.
  • En uppdaterad arbetsmarknads- och tillväxtanalys håller på att tas fram. Invest Stockholm återkommer med mer info om den under maj månad.
  • En utredning genomförs om hur näringslivsarbetet ser ut i staden. Syftet är bland annat att undersöka hur staden kan bli bättre på att arbeta med lokala näringslivsfrågor inom Stockholms stad.
  • Amplify – en music tech hub – har öppnat på Östermalm. De samarbetar med Kungliga Musikhögskolan, där de även har sina lokaler. De  har bland annat ett inkubatorprogram, som riktar sig till dem, som har en affärsidé, som kan utgöra grunden för uppstart eller utveckling av ett företag inom musik/musiketnologi.
  • Talangattraktion – kontakter med Migrationsverket

Det kan av olika anledningar uppstå svårigheter för personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd/arbetstillstånd, vilket även ställer till det för företag. Invest Stockholm arbetar med frågan tillsammans med Migrationsverket. Om vi träffar på företag på Östermalm med sådana problem kan vi hänvisa dem till Invest Stockholm.

Go to top