2018-04-23

Medlemsenkät

I samband att den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden växer fram har medlemmarna i NDS Företagsgrupp minskat. Det är naturligtvis en effekt av den snabba omdaningen av området från ett rent industri/företagsområde till en så kallad blandstad med både bostäder och verksamheter. De av staden utlovade 35.000 nya arbetsplatserna tycks inte alls kunna uppnås. Parallellt med vår organisation har de kommersiella fastighetsägarna gått ihop och bildat ett bolag som skall ta tillvara fastighetsägarnas intresse speciellt i Värtahamnen. Vid samtal med denna nya organisation har det framkommit att de har samma agenda som NDS Företagsgrupp (rent/ säkert/ snyggt/ kommunikationer/ skyltar/ bredband etc.) men från ett rent fastighetsägarperspektiv.

NDS företagargrupp kommer att via mail sända ut en enkät om föreningens framtid. Var vänlig svara på den senast den 25 maj till leif@hornsberg.com.

Kent M Andersson och Leif Nilsson enligt uppdrag från Styrelsen

FGS Nyheter

På bilden syns från höger borgarrådssekreterare Gabriel Bergin, Leif Nilsson, vice ordförande i FGS och Kent Andersson, ordförande i FGS. Bakom kameran Håkan Rosander. Som synes...

FöretagsGrupper Nyheter

FGS Kalendarium

10apr
FGS Styrelsemöte
onsdag, 10 april 2019, 15:00 - 15:45
10apr
FGS Årsmöte
onsdag, 10 april 2019, 16:00 - 18:00

FG Kalendarium

22mar
BUF årsmöte
fredag, 22 mars 2019, 11:30 - 13:00
27mar
Lunda FG årsmöte
onsdag, 27 mars 2019, 11:30 - 13:00
03apr
Hornsbergs årsmöte
onsdag, 03 april 2019, 08:00 - 09:00
Go to top