2018-04-23

Medlemsenkät

I samband att den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden växer fram har medlemmarna i NDS Företagsgrupp minskat. Det är naturligtvis en effekt av den snabba omdaningen av området från ett rent industri/företagsområde till en så kallad blandstad med både bostäder och verksamheter. De av staden utlovade 35.000 nya arbetsplatserna tycks inte alls kunna uppnås. Parallellt med vår organisation har de kommersiella fastighetsägarna gått ihop och bildat ett bolag som skall ta tillvara fastighetsägarnas intresse speciellt i Värtahamnen. Vid samtal med denna nya organisation har det framkommit att de har samma agenda som NDS Företagsgrupp (rent/ säkert/ snyggt/ kommunikationer/ skyltar/ bredband etc.) men från ett rent fastighetsägarperspektiv.

NDS företagargrupp kommer att via mail sända ut en enkät om föreningens framtid. Var vänlig svara på den senast den 25 maj till leif@hornsberg.com.

Kent M Andersson och Leif Nilsson enligt uppdrag från Styrelsen

Go to top