Kallelse till extra årsmöte i Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden om nedläggning av föreningen.

Datum:        2018-10-04, klockan 18.00

Plats:                                  Hotell Scandic Ariadne

                                            Södra kajen 37 / Positionen 117

Dagordning

  • 1. Val av mötesordförande
  • 2. Val av sekreterare
  • 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
  • 4. Frågan om kallelsen skett i behörig ordning
  • 5. Fastställande av röstlängden
  • 6. Frågan om nedläggningen av Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden
  • 7. Avslutandet av mötet

Välkomna, Styrelsen för Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden

OBS. Svar önskas om deltagande till Leif Nilsson på mail leif@hornsberg.com senast den 1 oktober 2018.

 

 

Go to top