Vid ett extra föreningsmöte den 6 november beslöts enhälligt om nedläggning av Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden. Enligt stadgarna krävs två föreningsmöten för att beslutet skall kunna verkställas. Nästa extra föreningsmöte kommer att bli den 6 december. En speciell kallelse kommer till alla medlemmar inför detta möte.
Styrelsen för Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden

FGS Nyheter

FGS träffar SBR
måndag, 13 Maj 2019
Idag träffade vi Staffan Ingvarsson, nybliven VD för Stockholm Business Region (SBR), och Ulrika Rosén från Invest Stockholm. Från FGS deltog vår ordförande Kent Andersson och...

FöretagsGrupper Nyheter

Trygghetsvandring i Lunda
måndag, 15 juli 2019
Den 5 juni gjordes en trygghetsvandring i Lunda på initiativ från Lunda Företagsgrupp. Deltagare...
Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson.  ...

FGS Kalendarium

Inga händelser

FG Kalendarium

04sep
Styrelsemöte på Ballbreaker
onsdag, 04 september 2019, 11:00 - 12:00
04sep
Nätverkslunch på Ballbreaker
onsdag, 04 september 2019, 12:00 - 13:00
16sep
BUF Styrelsemöte
måndag, 16 september 2019, 12:00 - 13:00
18sep
Lunda FGs styrelsemöte
onsdag, 18 september 2019, 15:00 - 16:30
20sep
Medlemsmöte med Tua Sandberg från stadsbyggnadskontoret
fredag, 20 september 2019, 12:00 - 13:00
Go to top