Vid ett extra föreningsmöte den 6 november beslöts enhälligt om nedläggning av Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden. Enligt stadgarna krävs två föreningsmöten för att beslutet skall kunna verkställas. Nästa extra föreningsmöte kommer att bli den 6 december. En speciell kallelse kommer till alla medlemmar inför detta möte.
Styrelsen för Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden
Go to top