Vid ett extra föreningsmöte den 6 november beslöts enhälligt om nedläggning av Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden. Enligt stadgarna krävs två föreningsmöten för att beslutet skall kunna verkställas. Nästa extra föreningsmöte kommer att bli den 6 december. En speciell kallelse kommer till alla medlemmar inför detta möte.
Styrelsen för Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden

FGS Nyheter

På bilden syns från höger borgarrådssekreterare Gabriel Bergin, Leif Nilsson, vice ordförande i FGS och Kent Andersson, ordförande i FGS. Bakom kameran Håkan Rosander. Som synes...

FöretagsGrupper Nyheter

FGS Kalendarium

10apr
FGS Styrelsemöte
onsdag, 10 april 2019, 15:00 - 15:45
10apr
FGS Årsmöte
onsdag, 10 april 2019, 16:00 - 18:00

FG Kalendarium

27mar
Lunda FG årsmöte
onsdag, 27 mars 2019, 11:30 - 13:00
03apr
Hornsbergs årsmöte
onsdag, 03 april 2019, 08:00 - 09:00
Go to top