Välkommen till företagsgruppen Hagastaden 

Det går bra för Hagastaden och Stockholm. Ekonomin växer, vi är omtalade i internationella medier, Stockholm hamnar högt i internationella rankningar över städers attraktivitet och konkurrenskraft och många företagare väljer att etablera sig i Hagastaden. Det finns över 1 000 företagare i området.

Fram till 2025 kommer Hagastaden att växa fram och sammanföra Stockholm och Solna - en stadsdel med en blandning av akademi, forskningsinstitut, sjukhus, företag, bostäder, kultur, service och fritidsaktiviteter. 

Klicka för att komma till panoramamodellen, här 

Det gör området attraktivt för företag. Med så många arbetsplatser kan företagen skapa egna kluster med möjligheter till samverkan. Många arbetsplatser är en garanti för att det finns service  form av restauranger och butiker. Hagastaden blir självgenererande, det skapas en positiv spiral där etableringar leder till ännu fler etableringar.

Hagastaden blir en blandstad, en stad där människor både bor och arbetar.


Läs mer »

Bli medlem!

Din röst och ditt engagemang i Företagsgruppen är viktigt för områdets framtida tillväxt. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd har vi i kontakter med omvärlden.
Läs mer »

 

 

 

 

Nyheter

Förutom en genomgång av arbetet som gjorts sedan föregående år så kommer ni att bli bjudna på en härlig lunch och få höra det senaste kring utvecklingen av området från Eleonor...

Kalendarium

Inga händelser
Go to top