Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg, Jeppe Wikström och Håkan Rosander.

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

Hej! Onsdagen den 18 april hade vi årsmöte i FGS. Talare var Anna König Jerlmyr (m) och Stefan Hansson (s). De skulle besvara en fråga från FGS: Spelar det någon roll för...

FöretagsGrupper Nyheter

Remissvar på Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad, T2017-03649.  Enligt...
Medlemsenkät
onsdag, 25 april 2018
2018-04-23 Medlemsenkät I samband att den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden växer fram har medlemmarna i...

FGS Kalendarium

Inga händelser

FG Kalendarium

31maj
Nyfiken på Digitalisering
torsdag, 31 maj 2018, 09:00 - 10:00
07jun
FRUKOSTMÖTE I SJÖSTADEN
torsdag, 07 juni 2018, 07:30 - 09:00
Go to top