Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg, Jeppe Wikström och Håkan Rosander.

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

Hej! Onsdagen den 18 april hade vi årsmöte i FGS. Talare var Anna König Jerlmyr (m) och Stefan Hansson (s). De skulle besvara en fråga från FGS: Spelar det någon roll för...

FöretagsGrupper Nyheter

Karin Lekberg (S) ordförande i Farsta näringslivs- och utvecklingsråd, hälsade alla välkomna till...
Företagsgrupperna i Farsta och Hammarby Sjöstad deltog i ett erfarenhetsutbyte för säkerhetsfrågor anordnat av...

FGS Kalendarium

Inga händelser

FG Kalendarium

Inga händelser
Go to top