Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg, Jeppe Wikström, Ola Ericsson och Håkan Rosander.

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen och har funnits sedan 1980-talet.  FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

Det är viktigt att företagen följer utvecklingen i sitt närområde och framför sina synpunkter på föreslagna planer från Stockholms stad, Trafikverket med flera. Det är ofta något som den enskilde företagaren inte hinner med. Med fördel sköts detta av en företagarförening i området. Vi kallar föreningarna för företagsgrupper eftersom de är lokaliserade inom ett avgränsat geografiskt område.

Företagsgruppen arbetar också med andra små och stora praktiska saker på både kort och lång sikt. Sammanfattningsvis omfattar arbetet i en företagsgrupp följande områden:

·     Säkerhet                 (områdesbevakning, polis, BRÅ)

·     Stadsbyggnad        (remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling)

·     Kommunikation    (remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik, vägar parkering)                

·     Underhåll                (rent och snyggt, skrotbilar, miljö)

·     Nätverk                   (information, mötesplats, affärsutbyte)

                                                      

Vi gör detta genom att hela tiden ha goda kommunikationer med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till sin företagsgrupp med sina problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

FGS skapar nya företagsgrupper
torsdag, 05 juli 2018
I Stockholms stads Översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige i februari månad, fastställs att tio industriområden skall bevaras som renodlade områden för industrier, kontor,...

FöretagsGrupper Nyheter

Den 23/10 var det dags att genomföra det årliga höstmötet i föreningen. Eftermiddagen började med...
Vid ett extra föreningsmöte den 6 november beslöts enhälligt om nedläggning av Företagsgruppen...

FGS Kalendarium

04dec
FGS Styrelsemöte
tisdag, 04 december 2018, 17:00 - 18:00
04feb
FGS Styrelsemöte
måndag, 04 februari 2019, 16:00 - 17:30
10apr
FGS Styrelsemöte
onsdag, 10 april 2019, 15:00 - 15:45
10apr
FGS Årsmöte
onsdag, 10 april 2019, 16:00 - 18:00

FG Kalendarium

21nov
Medlemsmöte hos Centrum för Näringslivshistoria.
onsdag, 21 november 2018, 12:00 - 13:30
21nov
Trygghetsvandring
onsdag, 21 november 2018, 15:00 - 16:30
03dec
BUF Styrelsemöte, Ulfsunda Slott
måndag, 03 december 2018, 12:00 - 13:00
05dec
Julbord
onsdag, 05 december 2018, 18:00 -
06dec
Extra årsmöte
torsdag, 06 december 2018, 16:00 - 17:00
Go to top