Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg och Jeppe Wikström

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen.

FGS har funnits sedan 1980-talet.

FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

FGS skall verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företagsgrupperna och vara dem behjälpliga i kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen.
Detta arbete sker genom:

  • ett nära samarbete med Stockholm Business Region, vars uppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort
  • kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen
  • gemensamma arbetsgrupper för speciella frågor.

FGS tar också egna initiativ för att främja utvecklingen för företagen och företagsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

Möte moderaterna i Stadshuset den 13 mars 2018. I mötet deltog: Anna König Jerlmyr            oppositionsborgarråd (M) Börje Häggman                    kommunfullmäktige (M) Thord Swedenhammar    Kanslichef...

FöretagsGrupper Nyheter

  Hej! Ett stort tack till alla er som deltog i årsmötet i onsdags den 21 mars 2018. Det blev en...
Elbilstaxi Bidra till en tystare och renare närmiljö i Farsta. Allt fler ansluter sitt företag...

FGS Kalendarium

18apr
FGS Styrelsemöte
onsdag, 18 april 2018, 15:00 - 15:45
18apr
FGS Årsmöte
onsdag, 18 april 2018, 16:00 - 18:00

FG Kalendarium

05apr
FRUKOSTMÖTE I SJÖSTADEN
torsdag, 05 april 2018, 07:30 - 09:00
17apr
NÄRINGSLIVSMÖTET I FARSTA
tisdag, 17 april 2018, 18:00 - 19:30
20apr
BUF Årsmöte
fredag, 20 april 2018, 11:30 - 13:30
25apr
STYRELSEMÖTE
onsdag, 25 april 2018, 11:00 - 12:00
25apr
ÅRSMÖTE
onsdag, 25 april 2018, 12:00 - 14:00
Go to top