Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg, Jeppe Wikström och Håkan Rosander.

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen och har funnits sedan 1980-talet.  FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

Det är viktigt att företagen följer utvecklingen i sitt närområde och framför sina synpunkter på föreslagna planer från Stockholms stad, Trafikverket med flera. Det är ofta något som den enskilde företagaren inte hinner med. Med fördel sköts detta av en företagarförening i området. Vi kallar föreningarna för företagsgrupper eftersom de är lokaliserade inom ett avgränsat geografiskt område.

Företagsgruppen arbetar också med andra små och stora praktiska saker på både kort och lång sikt. Sammanfattningsvis omfattar arbetet i en företagsgrupp följande områden:

·     Säkerhet                 (områdesbevakning, polis, BRÅ)

·     Stadsbyggnad        (remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling)

·     Kommunikation    (remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik, vägar parkering)                

·     Underhåll                (rent och snyggt, skrotbilar, miljö)

·     Nätverk                   (information, mötesplats, affärsutbyte)

                                                      

Vi gör detta genom att hela tiden ha goda kommunikationer med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till sin företagsgrupp med sina problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

FGS skapar nya företagsgrupper
torsdag, 05 juli 2018
I Stockholms stads Översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige i februari månad, fastställs att tio industriområden skall bevaras som renodlade områden för industrier, kontor,...

FöretagsGrupper Nyheter

Karin Lekberg (S) ordförande i Farsta näringslivs- och utvecklingsråd, hälsade alla välkomna till...
Företagsgrupperna i Farsta och Hammarby Sjöstad deltog i ett erfarenhetsutbyte för säkerhetsfrågor anordnat av...

FGS Kalendarium

Inga händelser

FG Kalendarium

23aug
Företagare och politiker träffas
torsdag, 23 augusti 2018, 11:30 - 13:00
03sep
Styrelsemöte, Best Western
måndag, 03 september 2018, 12:00 - 13:00
07sep
Vad händer på Bromma flygplats?
fredag, 07 september 2018, 12:00 - 14:00
07sep
BUF, Medlemsmöte på Bromma flygplats
fredag, 07 september 2018, 12:00 - 14:00
15okt
BUF Styrelsemöte, Best western
måndag, 15 oktober 2018, 12:00 - 13:00
Go to top