Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg, Jeppe Wikström, Ola Ericsson och Håkan Rosander.

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen och har funnits sedan 1980-talet.  FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

Det är viktigt att företagen följer utvecklingen i sitt närområde och framför sina synpunkter på föreslagna planer från Stockholms stad, Trafikverket med flera. Det är ofta något som den enskilde företagaren inte hinner med. Med fördel sköts detta av en företagarförening i området. Vi kallar föreningarna för företagsgrupper eftersom de är lokaliserade inom ett avgränsat geografiskt område.

Företagsgruppen arbetar också med andra små och stora praktiska saker på både kort och lång sikt. Sammanfattningsvis omfattar arbetet i en företagsgrupp följande områden:

·     Säkerhet                 (områdesbevakning, polis, BRÅ)

·     Stadsbyggnad        (remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling)

·     Kommunikation    (remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik, vägar parkering)                

·     Underhåll                (rent och snyggt, skrotbilar, miljö)

·     Nätverk                   (information, mötesplats, affärsutbyte)

                                                      

Vi gör detta genom att hela tiden ha goda kommunikationer med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till sin företagsgrupp med sina problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

FGS träffar SBR
måndag, 13 Maj 2019
Idag träffade vi Staffan Ingvarsson, nybliven VD för Stockholm Business Region (SBR), och Ulrika Rosén från Invest Stockholm. Från FGS deltog vår ordförande Kent Andersson och...

FöretagsGrupper Nyheter

Trygghetsvandring i Lunda
måndag, 15 juli 2019
Den 5 juni gjordes en trygghetsvandring i Lunda på initiativ från Lunda Företagsgrupp. Deltagare...
Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson.  ...

FGS Kalendarium

Inga händelser

FG Kalendarium

04sep
Styrelsemöte på Ballbreaker
onsdag, 04 september 2019, 11:00 - 12:00
04sep
Nätverkslunch på Ballbreaker
onsdag, 04 september 2019, 12:00 - 13:00
16sep
BUF Styrelsemöte
måndag, 16 september 2019, 12:00 - 13:00
18sep
Lunda FGs styrelsemöte
onsdag, 18 september 2019, 15:00 - 16:30
20sep
Medlemsmöte med Tua Sandberg från stadsbyggnadskontoret
fredag, 20 september 2019, 12:00 - 13:00
Go to top