Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg, Jeppe Wikström, Ola Ericsson och Håkan Rosander.

 


 

HJÄLP!

I dessa coronatider kan det ibland kännas som en djungel när man skall söka stöd till sitt företag. Här är fyra adresser där du kan få en heltäckande bild av vad staten och Stockholms stad kan erbjuda.

 

1. Nationella Företagsakuten

2. ALMI Företagsjour

3. Stöd från Stockholms stad

4. Stöd för sänkta lokalhyror.

 


 

 

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

 

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen och har funnits sedan 1980-talet.  FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

Det är viktigt att företagen följer utvecklingen i sitt närområde och framför sina synpunkter på föreslagna planer från Stockholms stad, Trafikverket med flera. Det är ofta något som den enskilde företagaren inte hinner med. Med fördel sköts detta av en företagarförening i området. Vi kallar föreningarna för företagsgrupper eftersom de är lokaliserade inom ett avgränsat geografiskt område.

Företagsgruppen arbetar också med andra små och stora praktiska saker på både kort och lång sikt. Sammanfattningsvis omfattar arbetet i en företagsgrupp följande områden:

·     Säkerhet                 (områdesbevakning, polis, BRÅ)

·     Stadsbyggnad        (remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling)

·     Kommunikation    (remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik, vägar parkering)                

·     Underhåll                (rent och snyggt, skrotbilar, miljö)

·     Nätverk                   (information, mötesplats, affärsutbyte)

                                                      

Vi gör detta genom att hela tiden ha goda kommunikationer med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till sin företagsgrupp med sina problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

Företagsklimatet i Stockholm
onsdag, 10 juni 2020
Vi har fått en ny rapport om Företagsklimatet i Stockholm. I den nyligen antagna Näringslivspolicyn för Stockholm sägs att vi skall ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025. Just nu...

FöretagsGrupper Nyheter

VHV Företagsgrupp vill vidare förmedla information från Stadsdelsdirektören Susanna Halldin Olsson om den...
        Hjulsta söder om E 18: 1. I sommar ska vi gjuta kantbalkar och förbereda för monteringen av räcken och...

FGS Kalendarium

Inga händelser

FG Kalendarium

26aug
Styrelsemöte Företagsgruppen Liljeholmen
onsdag, 26 augusti 2020, 11:00 - 12:00
26aug
Styrelsemöte i VHV Företagargrupp, nr 4
onsdag, 26 augusti 2020, 15:30 - 17:00
02sep
Nätverkslunch i Hornsberg
onsdag, 02 september 2020, 12:00 - 13:00
09sep
Trygghetsvandring
onsdag, 09 september 2020, 10:00 - 12:00
10sep
Trygghetsvandring Liljeholmen
torsdag, 10 september 2020, 10:00 - 14:00
Go to top