Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg, Jeppe Wikström, Ola Ericsson och Håkan Rosander.

 


Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och

Staffan Ingvarsson, VD för Stockholm Business Region

på besök hos Företagsgrupperna Stockholm.

Bildresultat för anna könig
jerlmyr

 

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Staffan Ingvarsson, VD i Stockholm Business Region, med flera från SBR, deltog i FGS årsmöte den 15 april. Det var ett välbesökt möte med 30 deltagare. Målet för Stockholms stad är att bli Sveriges bästa näringslivskommun år 2025. Anna König Jerlmyr sade att alla anställda i Stockholms stad skall arbeta för näringslivet och man skall känna till näringslivspolicyn. Idag har man lokala företagsdagar för tjänstemännen. Man skall också från stadens sida gynna mindre företag vid stadens upphandlingar. Den stora frågan för oss i Stockholms företagsområden är hur stadsplaneringen skall utformas. För närvarande finns två bostadsprojekt som direkt strider emot stadens Översiktsplan, som antogs år 2018. Enligt Anna König Jerlmyr säger borgarrådet Joakim Larsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, att man tar hänsyn till företagen i planeringen.

Från FGS sida hävdade flera deltagare att i de två aktuella fallen tar man inte hänsyn till näringslivet. Byggs det en lägenhet inom ett företagsområde är det stor risk för framtida problem då man kan hävda att företagen låter, luktar eller kör med för stora lastbilar. De tio verksamhetsområden som finns definierade i Översiktsplanen är avsedda för företag och där får de bullra, lukta och transportera varor frekvent och i stora lastbilar. De andra cirka tjugo gamla industriområdena får blandas upp med bostäder enligt en överenskommelse under arbetet med Översiktsplanen.

Om bostadsplanerna verkställs innebär det att man kör över företagsamheten i Stockholm och begränsar dess utveckling. I Översiktsplanen står det mycket tydligt vad som gäller: I renodlade verksamhetsområden kommer staden inte tillmötesgå enskilda aktörers önskemål om förändring av inriktning.

Staffan Ingvarsson presenterade arbetet med att nå målet år 2025. Stockholm Business Region skall utbilda stadens tjänstemän i näringslivsfrågor. Det görs en mängd att-göra-listor över de aktiviteter som måste genomföras. Staffan Ingvarsson kunde också informera om att man håller på att utarbeta en robottjänst för bygglovsärenden. Frågan är väl om vi vill ha en robot som bestämmer våra företags framtid.

Vi påpekade att det behövs tydligare linjer från politikerna till tjänstemännen när det gäller den strategiska inriktningen för stadens planering. Det fungerar inte att säga en sak i de politiskt fastställda planerna och sedan låta tjänstemännen agera emot dessa planer. Förtroendet för gjorda överenskommelser och förtroendet för politikerna raseras. Då vet ingen vad som gäller.

Håkan Rosander

 

 

HJÄLP!

I dessa coronatider kan det ibland kännas som en djungel när man skall söka stöd till sitt företag. Här är fem adresser där du kan få en heltäckande bild av vad staten och Stockholms stad kan erbjuda.

 

1. Nationella Företagsakuten

2. ALMI Företagsjour

3. Stöd från Stockholms stad

4. Stöd för sänkta lokalhyror.

5. Stöd för enskilda näringsidkare.


 

 

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA
 
STOCKHOLM, FGS

 

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen och har funnits sedan 1980-talet.  FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

Det är viktigt att företagen följer utvecklingen i sitt närområde och framför sina synpunkter på föreslagna planer från Stockholms stad, Trafikverket med flera. Det är ofta något som den enskilde företagaren inte hinner med. Med fördel sköts detta av en företagarförening i området. Vi kallar föreningarna för företagsgrupper eftersom de är lokaliserade inom ett avgränsat geografiskt område.

Företagsgruppen arbetar också med andra små och stora praktiska saker på både kort och lång sikt. Sammanfattningsvis omfattar arbetet i en företagsgrupp följande områden:

·     Säkerhet                 (områdesbevakning, polis, BRÅ)

·     Stadsbyggnad        (remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling)

·     Kommunikation    (remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik, vägar parkering)                

·     Underhåll                (rent och snyggt, skrotbilar, miljö)

·     Nätverk                   (information, mötesplats, affärsutbyte)

                                                      

Vi gör detta genom att hela tiden ha goda kommunikationer med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till sin företagsgrupp med sina problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

  Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Staffan Ingvarsson, VD i Stockholm Business Region, med flera från SBR, deltog i FGS årsmöte den 15 april. Det var ett välbesökt möte med 30...

FöretagsGrupper Nyheter

Sommartorget har startat
måndag, 02 augusti 2021
Sommartorget har startat.  Tio ungdomar (i åldern 16 till 19 år) påbörjade i dag sitt jobb i...
Så här inför sommaren och återstart av hösten sänder jag en bra forskarartikel om, - Åtta förslag...

FGS Kalendarium

Inga händelser

FG Kalendarium

10aug
Strategidag VHV Styrelse
tisdag, 10 augusti 2021, 12:00 - 17:00
23aug
Styrelsemöte Företagsgruppen Liljeholmen
måndag, 23 augusti 2021, 08:30 - 09:30
31aug
Styrelsemöte digitalt
tisdag, 31 augusti 2021, 08:00 - 09:00
28sep
Styrelsemöte Företagsgruppen Liljeholmen
tisdag, 28 september 2021, 08:30 - 10:30
22okt
Företagsdialog SBR
fredag, 22 oktober 2021, 08:00 - 10:00
Go to top