Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg, Jeppe Wikström, Ola Ericsson och Håkan Rosander.

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen och har funnits sedan 1980-talet.  FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

Det är viktigt att företagen följer utvecklingen i sitt närområde och framför sina synpunkter på föreslagna planer från Stockholms stad, Trafikverket med flera. Det är ofta något som den enskilde företagaren inte hinner med. Med fördel sköts detta av en företagarförening i området. Vi kallar föreningarna för företagsgrupper eftersom de är lokaliserade inom ett avgränsat geografiskt område.

Företagsgruppen arbetar också med andra små och stora praktiska saker på både kort och lång sikt. Sammanfattningsvis omfattar arbetet i en företagsgrupp följande områden:

·     Säkerhet                 (områdesbevakning, polis, BRÅ)

·     Stadsbyggnad        (remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling)

·     Kommunikation    (remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik, vägar parkering)                

·     Underhåll                (rent och snyggt, skrotbilar, miljö)

·     Nätverk                   (information, mötesplats, affärsutbyte)

                                                      

Vi gör detta genom att hela tiden ha goda kommunikationer med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till sin företagsgrupp med sina problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

FGSs remissvar på Vision 2040.
måndag, 11 november 2019
                                                                                                                     Kommunstyrelsen Pdf till: kommunstyrelsen@stockholm.se Word-format till: RI-remissvar.SLK@stockholm.se Remissvar på Vision 2040 med diarienummer KS 2019/483. Ambitionen i Vision 2040...

FöretagsGrupper Nyheter

Hur kommer framtidens Stockholm att se ut? Det man vet är att staden kommer att vara annorlunda. I...
Stockholms näringslivspolicy
måndag, 04 november 2019
Staffan Ingvarsson, VD för Stockholm Business Region, gästade vårt medlemsmöte den 1 november....

FGS Kalendarium

Inga händelser

FG Kalendarium

22nov
02dec
BUF Styrelsemöte
måndag, 02 december 2019, 12:00 - 13:00
04dec
Nätverkslunch på Ballbreaker
onsdag, 04 december 2019, 12:00 - 13:00
04dec
Lunda FGs styrelsemöte
onsdag, 04 december 2019, 12:00 - 13:30
12dec
Välkommen på jullunch
torsdag, 12 december 2019, 11:30 - 13:00
Go to top