Styrelsen vald på årsmötet 2021 har följande sammansättning:

Ordförande:

Mail Tel Företagsområde
 Kent Andersson kent.m.andersson.se@gmail.com 070-348 6222  Hammarby Sjöstad, Liljeholmen, VHV
Vice ordförande:      
Jonas Nilsson samarbetsnamnden@arstapartihallar.se 070-3178797 Årsta Partihallar

Ordinarie ledamöter:

              
Margareta Widholm             info@widholms.se 070-894 0103 Farsta
Rafael Ospino rafael.ospino@hogdalsgruppen.se 070-241 1709 Högdalen
Lars Lindberg larslindberg60@gmail.com  070-586 2537 Västberga 
Claes Lundquist claes.lundqvist@flinks.se  070-828 7932 Hornsberg
Christian Minnhagen christian.minnhagen@lakarmissionen.se 070-261 1132 VHV
Kjell Lindahl kjell.lindahl@direkta.nu 070-7555152 Akalla
Adjungerade ledamöter      
Birgitta Holmström birgitta.holmstrom@stockholm.se 08-508 265 91 Invest Stockholm

Håkan Rosander

info@fgs.nu 070-577 7019 Bromma-Ulvsunda, Lunda, Hornsberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top