Styrelsen vald på årsmötet 2017 har följande sammansättning:

Ordförande:

Mail Tel Företagsområde
 Kent Andersson kent.m.andersson.se@gmail.com 070-348 6222  Norra Djurgårdsstaden

Ordinarie ledamöter:

              
Leif Nilsson leif@hornsberg.se 070-856 0473

Övre Kungsholmen, Norra Djurgårdsstaden, Liljeholmen

Margareta Widholm             info@widholms.se 070-894 0103 Farsta
Camilla Klint camilla.klint@al.se  070-399 3446 Hagastaden
Jonas Nilsson jonas.nilsson@tradgardshallen.se 070-382 8235 Årsta Partihallar                                                      
Håkan Bolinder hakan.bolinder@fastpartner.se 070-251 5047 Lunda
Marie Engström marie.engstrom@sequitur.se 070-567 1727 VHV
Lars Bengtsson lars.bengtsson@fructus.se 070-518 8918

Lunda

       

Adjungerade medlemmar:

     

Magnus Thulin

Magnus.thulin@stockholm.se 070-472 8077 SBR, Invest Stockholm

Håkan Rosander

info@fgs.nu 070-577 7019 FGS, Bromma-Ulvsunda, Lunda

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top