Årsmöte i Företagsgruppen Hornsberg den 28 april 2023.

 

På årsmötet valde vi stadgeenliga årsmötesförhandlingar med val av ny styrelse. Matilda Lewis och Niclas Falkenbert från Stockholms stads exploateringskontor informerade om vad som kommer att hända på den gamla bussterminalens mark. 

Se deras bilder här. På bild 4 finns det ett antal årtal angivna. Dessa gäller med en försening på ungefär två år. Den sjätte bilden som du inte kan se innehåller projektgruppens sammansättning.

Provtagning för sanering av bussterminalens mark startar i vecka 19. När denna är klar kan man beräkna hur stort saneringsjobbet blir och vad vilka transportvolymer som blir nödvändiga. Från föreningens sida har vi begärt att få vara med vid planeringen av transporterna. 

Den på årsmötet nyvalda styrelsen:

Ordförande:

Claes Lundquist, Flinks Järn

Ledamöter:

Petra Rörfors, Courtyard of Marriott 

Fredrik Rister, ICA Maxi

Marika Hedblom, Handelsbanken

Jacob Bergdahl, Octapharma

Christer Lundberg, Stockholm Tennis

Håkan Rosander, Förertagsgruppen Hornsberg

 

Vi kommer att återkomma med mer information om hur arbetet med bussterminaltomten planeras.

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

Välkommen till Företagsgruppen Hornsberg i Stockholm!

Området

Hornsberg är ett av Stockholms största och mest expansiva företagsområden. Idag finns här omkring 250 företag med totalt ca 15.000 anställda. Största bransch är Life Science med läkemedel, biotech och sjukvård. Andra stora branscher är konsulter, bemanning, partihandel och organisationer. I området finns också ett antal detaljhandelsbutiker. I visionen för Hornsberg räknas med en fördubbling av antalet företag och anställda till 30.000. Samtidigt byggs tusentals nya lägenheter kring företagsområdet.

Hornsberg kännetecknas framförallt av sitt unika kommunikationsläge i Stockholmsregionen, mitt i korsningen av E4/ E20 och innerstaden. Essingeleden går rakt igenom Hornsberg och ger området extremt hög tillgänglighet för transporter med bil. För kollektivtrafiken finns tre T-banestationer och flera busslinjer i området.

 

Historik

Hornsberg är en del av stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen. Namnet Hornsberg härstammar från mitten av 1600-talet då fältmarskalken och riksrådet Gustaf Horn som lät bygga slottet.

På 1700-talet ägdes slottet av rika handelsmän som startade olika fabriker såsom sockerbruk och bomullsindustrier. Byggnaderna revs i slutet av 1800-talet för att ge plats åt ett bryggeri, Stora Bryggeriet. Det har idag varsamt renoverats av Octapharma.

 

Vad får man som medlem?

Vi arbetar framför allt med praktiska saker på både kort och lång sikt. Det är områden som är viktiga för företagen men som den enskilde företagaren ofta inte hinner med. Det gäller:

  • Stadsbyggnad (remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling)
  • Kommunikation (remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik, vägar, parkering)                
  • Underhåll (rent och snyggt, skrotbilar, miljö)
  • Nätverkande (information, mötesplats, affärsutbyte)
  • Säkerhet (områdesbevakning, polis, staden)

Vi gör detta genom att hela tiden ha goda kommunikationer med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till oss med sina problem. Föreningen ordnar också möten där t ex Stockholms stad informerar om sina planer.

 

Företagsgrupperna Stockholm.

Företagsgruppen Hornsbergs är medlem i paraplyorganisationen Företagsgrupperna Stockholm (FGS), som har ett mycket nära samarbete med Stockholms näringslivskontor Invest Stockholm. Genom detta medlemskap får vi en stark ställning i våra samtal och överläggningar med Stockholms stad


 

Nyheter

På årsmötet valde vi stadgeenliga årsmötesförhandlingar med val av ny styrelse. Matilda Lewis och Niclas Falkenbert från Stockholms stads exploateringskontor informerade om vad...

Kalendarium

Inga händelser
Go to top