Svensk Handel Säkerhetscenter bjuder in till ett

seminarium på Teams.

 

Det handlar om Svensk Handels säkerhetsapp. Vi håller på att föra in den i våra företagsgrupper för att få ökad säkerhet i våra områden.

Fördelar med appen:

  • vi kan enkelt varna varandra när vi upplever någon form av fara
  • vi kan mycket enkelt göra polisanmälningar
  • appen är gratis
  • du behöver inte vara medlem i Svensk Handel.

Vi har redan installerat appen i flera av våra områden. Det är mycket enkelt att ansluta sig.

Tidpunkt: 4 april 9.00-9.45

Anmälan till:  bengt.jansson@extern.stockholm.se eller tel 070-598 05 55

Tipsa gärna andra företag om seminariet.

 

 

 

Hornsbergskvarteren!

Saneringsgrävningarna startar runt årsskiftet!

Hornsbergskvarteren kallas det stora projekt som pågår på den gamla bussterminalens plats. 

Vi har från föreningens sida kontinuerlig kontakt med Stockholms stads stadsbyggnadskontor (SBK). I våras fick vi information om att saneringsarbetet skulle komma igång efter semestrarna i år. När grävarbetet startar betyder det också att lastbilstrafiken kommer att öka och därmed kan det bli trafikstörningar. Vid förnyad kontakt nu i september 2023 har vi fått följande information från Matilda Lewis på SBK:

"I och med provtagningar av marken har det framkommit att det krävs kompletteringar för att fastställa rätt åtgärdsnivåer på saneringsentreprenaden. Åtgärdsnivån ska sedan godkännas av miljöförvaltningen, därav har vi inte kunnat starta själva grävarbetena än. Förhoppningsvis kan vi komma igång vid årsskiftet."

När vi får besked om att arbetet startar kommer vi från föreningen att återkomma med information, speciellt gällande eventuella trafikomläggningar.

Med vänlig hälsning

Håkan Rosander

070-577 7019

hakan_rosander@hotmail.com

 


 

Välkommen till Företagsgruppen Hornsberg i Stockholm!

Området

Hornsberg är ett av Stockholms största och mest expansiva företagsområden. Idag finns här omkring 250 företag med totalt ca 15.000 anställda. Största bransch är Life Science med läkemedel, biotech och sjukvård. Andra stora branscher är konsulter, bemanning, partihandel och organisationer. I området finns också ett antal detaljhandelsbutiker. I visionen för Hornsberg räknas med en fördubbling av antalet företag och anställda till 30.000. Samtidigt byggs tusentals nya lägenheter kring företagsområdet.

Hornsberg kännetecknas framförallt av sitt unika kommunikationsläge i Stockholmsregionen, mitt i korsningen av E4/ E20 och innerstaden. Essingeleden går rakt igenom Hornsberg och ger området extremt hög tillgänglighet för transporter med bil. För kollektivtrafiken finns tre T-banestationer och flera busslinjer i området.

 

Historik

Hornsberg är en del av stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen. Namnet Hornsberg härstammar från mitten av 1600-talet då fältmarskalken och riksrådet Gustaf Horn som lät bygga slottet.

På 1700-talet ägdes slottet av rika handelsmän som startade olika fabriker såsom sockerbruk och bomullsindustrier. Byggnaderna revs i slutet av 1800-talet för att ge plats åt ett bryggeri, Stora Bryggeriet. Det har idag varsamt renoverats av Octapharma.

 

Vad får man som medlem?

Vi arbetar framför allt med praktiska saker på både kort och lång sikt. Det är områden som är viktiga för företagen men som den enskilde företagaren ofta inte hinner med. Det gäller:

  • Stadsbyggnad (remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling)
  • Kommunikation (remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik, vägar, parkering)                
  • Underhåll (rent och snyggt, skrotbilar, miljö)
  • Nätverkande (information, mötesplats, affärsutbyte)
  • Säkerhet (områdesbevakning, polis, staden)

Vi gör detta genom att hela tiden ha goda kommunikationer med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till oss med sina problem. Föreningen ordnar också möten där t ex Stockholms stad informerar om sina planer.

 

Företagsgrupperna Stockholm.

Företagsgruppen Hornsbergs är medlem i paraplyorganisationen Företagsgrupperna Stockholm (FGS), som har ett mycket nära samarbete med Stockholms stad. Genom detta medlemskap får vi en stark ställning i våra samtal och överläggningar med staden.

 

Kungsholmen i korthet.

Nyheter

BRÅ på Kungsholmen 22 februari 2024
fredag, 23 februari 2024
BRÅ Kungsholmen. Mötena i BRÅ Kungsholmen leds av stadsdelsdirektören Ann-Christin Hansson. Preventions- och trygghetssamordnare är Moa Swalling. Dessutom ingår flera tjänstemän från...

Kalendarium

Inga händelser
Go to top