Många deltagare på företagsdialogen med Stockholms stad.

Företagarna på Kungsholmen träffade stadens tjänstemän på Courtyard by Marriott Hotel torsdagen den 10 november. Vi fick presentationer från staden om de projekt som är på gång i vår stadsdel. Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen tillsammans med Stockholms näringslivskontor, Stockholm Business Region informerade.

Platsen där bussdepån låg är det stora byggprojektet i Hornsberg. Projektet är nu överklagat p g a att man hittat några sällsynta växter på området. Man räknar dock med att sanering av marken kan komma igång under nästa år och att byggverksamheten kommer igång om 1-1,5 år. Vi kommer från företagsgruppens sida att informera om hur detta kommer att påverka övriga verksamheter.

En fråga som diskuterades under mötet gäller hur dialogen med staden skall ske. Företagen vill ha information innan saker händer i deras närhet. De vill också vara med i processen för att kunna framföra sina önskemål och bidra med lösningar på problem. Det kan gälla tillfälliga avspärrningar av gator eller stora omdaningsprojekt som t ex bussterminalens ersättning. Stadens tjänstemän tog till sig frågan och förklarade att en kanal för att sköta dialogen är via företagarföreningen.

En fråga ställdes om hur säker el-försörjningen är på Kungsholmen. Visserligen försökte Staffan Ingvarsson, VD för Stockholm Business Region, ge oss ett lugnande besked men sade samtidigt att frågan bör undersökas närmare med berörda myndigheter. Det kommer vi att göra i Företagsgruppen Hornsberg. 

De presentationer som gjordes på mötet och kontaktuppgifter till tjänstemännen hittar du på denna LÄNK.

Håkan Rosander

info@hornsberg.nu  

 

 

 

Välkommen till Företagsgruppen Hornsberg i Stockholm!

Området

Hornsberg är ett av Stockholms största och mest expansiva företagsområden. Idag finns här omkring 250 företag med totalt ca 15.000 anställda. Största bransch är Life Science med läkemedel, biotech och sjukvård. Andra stora branscher är konsulter, bemanning, partihandel och organisationer. I området finns också ett antal detaljhandelsbutiker. I visionen för Hornsberg räknas med en fördubbling av antalet företag och anställda till 30.000. Samtidigt byggs tusentals nya lägenheter kring företagsområdet.

Hornsberg kännetecknas framförallt av sitt unika kommunikationsläge i Stockholmsregionen, mitt i korsningen av E4/ E20 och innerstaden. Essingeleden går rakt igenom Hornsberg och ger området extremt hög tillgänglighet för transporter med bil. För kollektivtrafiken finns tre T-banestationer och flera busslinjer i området.

 

Historik

Hornsberg är en del av stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen. Namnet Hornsberg härstammar från mitten av 1600-talet då fältmarskalken och riksrådet Gustaf Horn som lät bygga slottet.

På 1700-talet ägdes slottet av rika handelsmän som startade olika fabriker såsom sockerbruk och bomullsindustrier. Byggnaderna revs i slutet av 1800-talet för att ge plats åt ett bryggeri, Stora Bryggeriet. Det har idag varsamt renoverats av Octapharma.

 

Vad får man som medlem?

Vi arbetar framför allt med praktiska saker på både kort och lång sikt. Det är områden som är viktiga för företagen men som den enskilde företagaren ofta inte hinner med. Det gäller:

  • Stadsbyggnad (remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling)
  • Kommunikation (remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik, vägar, parkering)                
  • Underhåll (rent och snyggt, skrotbilar, miljö)
  • Nätverkande (information, mötesplats, affärsutbyte)
  • Säkerhet (områdesbevakning, polis, staden)

Vi gör detta genom att hela tiden ha goda kommunikationer med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till oss med sina problem. Föreningen ordnar också möten där t ex Stockholms stad informerar om sina planer.

 

Företagsgrupperna Stockholm.

Företagsgruppen Hornsbergs är medlem i paraplyorganisationen Företagsgrupperna Stockholm (FGS), som har ett mycket nära samarbete med Stockholms näringslivskontor Invest Stockholm. Genom detta medlemskap får vi en stark ställning i våra samtal och överläggningar med Stockholms stad


 

Nyheter

Många deltagare på företagsdialogen med Stockholms stad. Företagarna på Kungsholmen träffade stadens tjänstemän på Courtyard by Marriott Hotel torsdagen den 10 november. Vi fick...

Kalendarium

Inga händelser
Go to top