Många deltagare på företagsdialogen med Stockholms stad.

Företagarna på Kungsholmen träffade stadens tjänstemän på Courtyard by Marriott Hotel torsdagen den 10 november. Vi fick presentationer från staden om de projekt som är på gång i vår stadsdel. Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen tillsammans med Stockholms näringslivskontor, Stockholm Business Region informerade.

Platsen där bussdepån låg är det stora byggprojektet i Hornsberg. Projektet är nu överklagat p g a att man hittat några sällsynta växter på området. Man räknar dock med att sanering av marken kan komma igång under nästa år och att byggverksamheten kommer igång om 1-1,5 år. Vi kommer från företagsgruppens sida att informera om hur detta kommer att påverka övriga verksamheter.

En fråga som diskuterades under mötet gäller hur dialogen med staden skall ske. Företagen vill ha information innan saker händer i deras närhet. De vill också vara med i processen för att kunna framföra sina önskemål och bidra med lösningar på problem. Det kan gälla tillfälliga avspärrningar av gator eller stora omdaningsprojekt som t ex bussterminalens ersättning. Stadens tjänstemän tog till sig frågan och förklarade att en kanal för att sköta dialogen är via företagarföreningen.

En fråga ställdes om hur säker el-försörjningen är på Kungsholmen. Visserligen försökte Staffan Ingvarsson, VD för Stockholm Business Region, ge oss ett lugnande besked men sade samtidigt att frågan bör undersökas närmare med berörda myndigheter. Det kommer vi att göra i Företagsgruppen Hornsberg. 

De presentationer som gjordes på mötet och kontaktuppgifter till tjänstemännen hittar du på denna LÄNK.

Håkan Rosander

info@hornsberg.nu  

Go to top