Vad innebär ett medlemskap?

Du sparar tid och resurser eftersom företagsgruppen engagerar sig i viktiga frågeställningar som det enskilda företaget sällan har varken tid eller resurser till, tex infrastrukturfrågor, områdets gestaltning, p-platser, närservice eller andra förutsättningar för ett bra fungerande näringsliv.

Som medlem får du tillgång till bla:

  • Nätverksträffar
  • Företagsbesök
  • Spännande föredrag
  • Träffa aktuella politiker och beslutsfattare för vårt område.

Vill du ha mer information eller har du idéer om verksamheten, kontakta styrelsen info@hornsberg.com

Bli Medlem!

Go to top