BRÅ Kungsholmen.

Mötena i BRÅ Kungsholmen leds av stadsdelsdirektören Ann-Christin Hansson. Preventions- och trygghetssamordnare är Moa Swalling. Dessutom ingår flera tjänstemän från stadsdelen, polisen, brandkåren, Stadsmissionen, Företagsgruppen Hornsberg m fl.

Möte i BRÅ Kungsholmen 22 februari 2024.

Vid dagens möte var många frånvarande.

Rapport från staden med flera.

Vid Fridhemsplan och Stadshagen är det relativt lugnt. Det finns missbrukare som gör olaga intrång, håller till i T-banan, inne på Stadshagens idrottsplats med flera ställen. Olaga bostäder har också observerats. Inbrott har förekommit i byggbodarna vid Electrolux nybyggnad på St Göransgatan.

Rapport från Företagsgruppen Hornsberg.

Stölderna ökar på ICA Maxi. Kött och smink stjäls. Flera personer grips varje dag. Köttet misstänks hamna hos restauranger. ICA Maxi efterlyser kontroller av ursprungsbeteckningar av köttet på restaurangerna.

Från Företagsgruppens sida framförde vi också den osäkerhet som råder på flera gator. Flera gator avstängda, flera gator med avspärrade filer. Detta kommer vi att ta upp på vårt årsmöte den 12 april då vi får besök från bland annat Trafikkontoret.

Ett hot och en möjlighet som kommer att utvecklas under året är AI. AI ger möjligheter för företagen men det ökar också hoten genom att det kan bli svårare att se när man håller på att bli lurad. DÄRFÖR UPPMANAS ALLA ATT LÄRA SIG MER OM AI.

Håkan Rosander

På årsmötet valde vi stadgeenliga årsmötesförhandlingar med val av ny styrelse. Matilda Lewis och Niclas Falkenbert från Stockholms stads exploateringskontor informerade om vad som kommer att hända på den gamla bussterminalens mark. 

Se deras bilder här. På bild 4 finns det ett antal årtal angivna. Dessa gäller med en försening på ungefär två år. Den sjätte bilden som du inte kan se innehåller projektgruppens sammansättning.

Provtagning för sanering av bussterminalens mark startar i vecka 19. När denna är klar kan man beräkna hur stort saneringsjobbet blir och vad vilka transportvolymer som blir nödvändiga. Från föreningens sida har vi begärt att få vara med vid planeringen av transporterna. 

Den på årsmötet nyvalda styrelsen:

Ordförande:

Claes Lundquist, Flinks Järn

Ledamöter:

Petra Rörfors, Courtyard of Marriott 

Fredrik Rister, ICA Maxi

Marika Hedblom, Handelsbanken

Jacob Bergdahl, Octapharma

Christer Lundberg, Stockholm Tennis

Håkan Rosander, Förertagsgruppen Hornsberg

 

Vi kommer att återkomma med mer information om hur arbetet med bussterminaltomten planeras.

Hälsningar

Håkan Rosander

Trygghets- och säkerhetsrådet på Kungsholmen.

Trygghets- och säkerhetsrådet på Kungsholmen administreras av stadsdelsförvaltningen. Företagsgruppen Hornsberg är medlem i rådet, som hade möte 24 februari 2023.

Rapporter från vår kommunpolis och tjänstemän inom stadsdelsförvaltning, kyrkan, Stadsmissionen, sjukhuset och näringslivet.

Generellt har Kungsholmen en positiv utveckling med färre rapporterade brott 2022 jämfört med 2021. Cirka 25% mindre.

Bedrägeri- och narkotikabrott ökar. Det finns gott om narkotika och det är lätt att komma åt.

Bedrägeribrotten riktas främst mot äldre. Via telefon luras man att lämna ifrån sig bank-id. Vid hembesök stjäl man saker.

På Fridhemsplan har brotten inte minskat. Det gäller våldsbrott, narkotikabrott och tillgreppsbrott.  

På Stadshagen och Hornsberg är läget lugnt just nu.

En handfull skolungdomar är mycket brottsaktiva. Det gäller narkotika. Man har koll på dem och jobbar med dem.

ICA Lindhagen har nu fler narkotikapåverkade personer i butiken. De har ofta armbanden från St Göran på sig.

Ordningsvakterna har fokus på Fridhemsplan och Stadshagen.

Skolorna rapporterar om stora störningar i samband med att man har öppet hus vid informationer om olika skolval.

Gymnasierna är medvetna om att det varit skräpigt i samband med studentfiranden. Confetti i plast är ett stort problem. ICA Lindhagen lovade att inte sälja confetti i plast, åtminstone inte vid studenttiden.

SDF Kungsholmen har fått medel för att hantera illegala bosättningar. Åtgärder ej beslutade.

Trots att det görs städning varje dag på flera platser är det skräpigt.

Skjutningarna i Stockholm oroar eleverna i grundskolan. Elever är också engagerade i dessa brott.

Stadsmissionen får yngre och yngre sökande. Nu runt 25 år gamla som ofta kommer från ytterområdena. Stadsmissionen får 120-150 besök per dag.

Inom SDF planeras nu för en organisation för krig. Detta återkommer vi till.

Trygghetspromenader kommer att göras.  

Polisen uppmanar oss att ringa 112 i samband med brott. Vi skall inte dra oss för detta. Men polisen gör därefter prioriteringar för sina ingripanden.

Hälsningar

Håkan Rosander

070-577 7019

info@hornsberg.nu

Många deltagare på företagsdialogen med Stockholms stad.

Företagarna på Kungsholmen träffade stadens tjänstemän på Courtyard by Marriott Hotel torsdagen den 10 november. Vi fick presentationer från staden om de projekt som är på gång i vår stadsdel. Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen tillsammans med Stockholms näringslivskontor, Stockholm Business Region informerade.

Platsen där bussdepån låg är det stora byggprojektet i Hornsberg. Projektet är nu överklagat p g a att man hittat några sällsynta växter på området. Man räknar dock med att sanering av marken kan komma igång under nästa år och att byggverksamheten kommer igång om 1-1,5 år. Vi kommer från företagsgruppens sida att informera om hur detta kommer att påverka övriga verksamheter.

En fråga som diskuterades under mötet gäller hur dialogen med staden skall ske. Företagen vill ha information innan saker händer i deras närhet. De vill också vara med i processen för att kunna framföra sina önskemål och bidra med lösningar på problem. Det kan gälla tillfälliga avspärrningar av gator eller stora omdaningsprojekt som t ex bussterminalens ersättning. Stadens tjänstemän tog till sig frågan och förklarade att en kanal för att sköta dialogen är via företagarföreningen.

En fråga ställdes om hur säker el-försörjningen är på Kungsholmen. Visserligen försökte Staffan Ingvarsson, VD för Stockholm Business Region, ge oss ett lugnande besked men sade samtidigt att frågan bör undersökas närmare med berörda myndigheter. Det kommer vi att göra i Företagsgruppen Hornsberg. 

De presentationer som gjordes på mötet och kontaktuppgifter till tjänstemännen hittar du på denna LÄNK.

Håkan Rosander

info@hornsberg.nu  

Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd.

Den 17 november 2022 hade Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd möte. Arbetet leds av stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen och i rådet ingår representanter för Stockholms stad, polisen, kyrkan, skolan, tunnelbanan, biblioteken, stadsmissionen, fastighetsägare och företagsrepresentanter.

Stadens budget.

Stadens budget hade presenterats för ett par dagar sedan. Av den framgår att trygghet är mycket viktig i stadsdelarnas arbete. På Kungsholmen satsas på platssamverkan på

 • Hornsbergs Strand
 • Fridhemsplan
 • Stadshagen

Platssamverkan innebär att flera aktörer samverkar. Det kan gälla stadens institutioner, företagen, polisen och intresseorganisationer som bostadsrättsföreningar.

Platssamverkan Hornsbergs Strand.

Platssamverkan på Hornsbergs Strand startades på initiativ av Företagsgruppen Hornsberg för tre år sedan och vi har deltagit i arbetet alla åren. På dagens möte konstaterade polisen att arbetet har varit mycket framgångsrikt. I år var det lugnt på stranden. Förberedelserna inför nästa säsong på Hornsbergs Strand startar nu i november.

Höjd beredskap.

I budgeten framgår också att nya mål har satts upp för samhällets beredskap. Det gäller olika krissituationer och även krig. Detta har under många år varit eftersatt och har nu aktualiserats efter världslägets förändring i år. Detta får vi anledning att återkomma till senare för att klargöra vad som gäller för företagen.

Brottsutveckling.

Glädjande nog har antalet brott minskat från föregående år med cirka 20-25%. Det gäller stölder, rån och våldsbrott. Bedrägerier mot äldre har däremot ökat kraftigt.

Fridhemsplan.

Fridhemsplan är det stora problemet ur ordningssynpunkt. Här förekommer droghandel öppet och även mycket rån och våld.

Biblioteken.

Biblioteken har problem med att hemlösa och narkomaner vistas i lokalerna och är stökiga. Det händer också att dessa individer kissar på och i böckerna, som då har fått kasseras.

 

Håkan Rosander

info@hornsberg.nu

070-577 7019

 

Möten med stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen i februari 2022.

Under föregående vecka hade vi flera möten med stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen. Det gällde samverkan mellan företagarföreningarna och stadsdelsförvaltningen, tryggheten och säkerheten på Kungsholmen samt planeringen för sommaren på Hornsbergs Strand.

 

Samverkan mellan företagarföreningarna och stadsdelsförvaltningen.

I förvaltningens verksamhetsplan för år 2022 står det bland annat att företagen även i fortsättningen skall involveras i planeringsfrågor som rör företagen, att ha en aktiv dialog med företagen och att stadens samtliga medarbetare i näringslivsfrågor skall få en fördjupningsutbildning i näringslivsfrågor.

 

Stadens plan för bussterminalen överklagades förra året och den underkändes i Mark- och miljödomstolen. Staden gjorde om planen men fick inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Vad som nu händer är oklart.

 

Årets dialogmöte mellan företagarna på Kungsholmen och Stockholms stad äger rum den 17 juni klockan 8.00-9.30. Då skall vi bland annat ta upp frågan om vad som händer med alla byggprojekt.

 

 

Trygghets- och säkerhetsrådet på Kungsholmen.

I detta möte deltar en mängd personer från förvaltningens olika avdelningar, polisen, brandkåren, kyrkan m flera.

 

Fridhemsplan är en högt prioriterad plats just nu för att öka tryggheten. Det är en otrygg plats enligt undersökningen som gjordes förra året. Här förekommer drogförsäljning, våldsbrott, tillgreppsbrott mm. Varje dags tas en eller flera personer om hand för narkotikabrott. Polisen gör här särskilda insatser.

 

Polisen rapporterar många rån mot både unga och unga vuxna. Äldre utsätts för bedrägerier. Kriminella hyr in sig på hotellrum och har fester. Kriminella tar också över restauranger och andra företag.

 

Narkotikaproblem förekommer även på flera platser i bland annat Stadshagen och på biblioteket.

 

ICA Maxi rapporterar om problem med snatterier och missbrukare som har ökat under pandemin. ICA Maxi startade under förra året ett samarbete med skolorna för att minska elevernas störande besök i butiken. Det har haft en viss effekt.

 

Antalet resenärer på SL är fortfarande bara på halva nivån jämfört med före pandemin och MTR rapporterar att det är lugnt på T-banan och pendeltågen.

 

På sprutbytet vid St Görans är det lugnt. Narkomanerna uppskattar verksamheten.

 

Rålis parklek städas varje dag innan barnen kommer på plats för att göra området så säkert som möjligt för barnen.

 

Skolorna har använts av obehöriga som värmestuga. Inget stulet. På Stadsmissionen kan man få både mat och värme och på torsdagar dessutom vaccinsprutor.

 

 

Hornsbergs Strand.

Aktiviteterna för att få lugna, trevliga sommardagar på Hornsbergs Strand har blivit effektivare för varje år. Det är ett mycket gott samarbete i regi av stadsdelsförvaltningen och samarbete med polisen, brandkåren, sjöpolisen med flera. I år kommer man att vidta i stort sett samma åtgärder som förra året:

 • 632 m sommargågata med farthinder,
 • tydligare skyltar för fordonstrafik förbjuden,
 • farthinder på Elersvägen,
 • P-vakter på plats i samverkan med polisen,
 • geofencing för elsparkcyklarna,
 • förhoppningsvis parkeringsplatser för elsparkcyklar vid geofencinggränserna,
 • polisen skall bevaka droghandeln på Kristinebergs Strand,
 • inbojning för att förhindra vattenscootrarna att köra för nära kaj och strand,
 • bevakning av de två personer som förra året bjöd in till sena, högljudda danser,
 • fler toaletter,
 • större papperskorgar.

 

Ordningsvakter blir inte aktuellt i år. Kanske nästa år då en ny lag träder i kraft.

Vi har ett nytt avstämningsmöte om Hornsbergs Strand den 22 april. Har du förslag eller åsikter om detta hör av dig till info@hornsberg.nu

 

20220224 Håkan R

FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

BRÅ-möte torsdagen den 11 november 2021.

Brottsförebyggande rådet på Kungsholmen (BRÅ) träffas fyra gånger om året under ledning av stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen. Deltagare är stadsdelsförvaltningens olika institutioner, skolan, polisen, kyrkan, brandkåren, MTR (tunnelbanan), stadsmissionen, sprututbytet, Företagsgruppen Hornsberg och ibland några till. Nedan en kort sammanfattning av mötet den 10 november. 

 

Kommunpolis.

Ny kommunpolis för oss i Hornsberg är Ola Åkesson. Han har bara jobbat här ett par veckor men hade konstaterat att det kring Fridhemsplan finns en del problem. Droger, skräpigt och smutsigt. Han har varit med på en trygghetsvandring och upplevt den fina Sankt Göransparken. Vill ni diskutera några polisiära ärenden med Ola träffas han på tel 0708-601095 eller ola.akesson@polisen.se. Uppgifterna finns också på vår hemsida. Gäller det pågående brott skall man naturligtvis ringa 112.

 

Läget på Kungsholmen.

På de flesta håll ganska lugnt. Folk har börjat hitta tillbaka till sina gamla vanor igen. Kyrkan märker ökad aktivitet. ICA Maxi har besök av pundare, tiggare och mycket skolelever som kan stöka till det ibland. Skolorna på Kungsholmen och i Västerort har tagit emot ett 100-tal elever från Kabul i samband med att svenska ambassaden tömdes. Övriga aktörer rapporterar en ganska lugn situation så även tunnelbanan.

 

Stockholmsenkäten.

Ola Åkesson informerade om den trygghetsundersökning som Stockholmspolisen gjort under perioden mars-juni 2021. 83 000 personer fick enkäten varav 52 % svarade. På Kungsholmen svarade 1 356 personer, flest medelålders. Kortfattat gäller för Kungsholmen följande svar:

83% känner sig trygga i sitt område (men 17% gör det alltså inte)

46% undviker vissa platser vissa tider (Kronobergsparken, Fridhemsplan, T-banan)

60% upplever problem med dålig belysning

42% upplever skadegörelse

20% upplever problem med narkotika

28% upplever ungdomar som störande

52% upplever att polisen bryr sig ( men 48% upplever att polisen inte bryr sig)

43% upplever att kommunen brys sig (men 57% upplever att kommunen inte bryr sig).

 

Stadens budget för 2022.

Stadens budget finns att läsa på stadens hemsida här. Sidorna 12-17 är speciellt intressanta för näringslivet i Stockholm. Här sägs många vackra ord om företagarnas betydelse och deras möjligheter. 

Det skall också bli intressant att se om vi kan få ordningsvakter till Hornsbergs Strand nästa sommar. Kungsholmens SDF ansöker i alla fall om ordningsvakter.

 

Fyra BRÅ-möten är inbokade för nästa år.

Vill du att vi skall ta upp någonting på dessa möten är du mycket välkommen att höra av dig till 

Håkan Rosander

070-577 7019

info@hornsberg.nu

                                  

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande

Fredagen den 26 februari 2021 deltog drygt 40 personer i Företagsdialog på Kungsholmen. Cirka 15 personer var från stadens olika instanser. Vi fick information om de planer som är på gång på Kungsholmen. De större förändringarna sker i Marieberg, Kristineberg och Stadshagen. I Stadshagen är planen att bygga cirka 1800 lägenheter och en ny skola. Inflyttning beräknas ske från början av år 2023 med cirka 200 lägenheter per år. I Kristineberg pågår arbete med en ny detaljplan för kvarteret Hornsberg 10, där Flinks ligger. Här blir det stora problem för Flinks då kundernas parkeringsplatser försvinner och Flinks inte kan ligga kvar om planen genomföres. En annan stor detaljplaneförändring är Hornsbergskvarteren där bussterminalen nu ligger. Planen är överklagad. Domstolsarbetet är igång och ett avgörande kommer troligen under våren.

Bilderna som visades under mötet kan du se här.

Efter presentationerna från stadens tjänstemän följde en frågestund där bland annat bristande information från staden angående de olika planerna togs upp. Information om planerna när de vunnit laga kraft kan ses på vaxer.stockholm. Men det viktiga för oss är att kunna vara med och påverka planerna innan de har fastställts. Och det är denna information som saknas. Vi vill gärna ha någon form av regelbunden återkommande information om de olika projekten.

Håkan Rosander

070-577 7019

 

 

Till medlemmarna i Företagsgruppen Hornsberg!

Stockholms stad håller företagsdialoger med stadens företag. Man gör det stadsdel för stadsdel. Den 25 februari klockan 8.00-9.00 är det dags för företagen på Kungsholmen att vara med. Under den första halvtimmen berättar stadens tjänstemän om det som är på gång på Kungsholmen och under den andra halvtimmen får företagen ställa frågor och framföra sina åsikter och förslag. Missa inte denna chans till kontakt med Stockholms stad.

Förbered dina frågor och synpunkter. Det kan gälla stort som smått, t ex:

Stadsplanering

Parkering

Klotter

Säkerhet

Kommunikationer

Bussterminalens rivning

Idrottsanläggningar.

Du kan också skriva ner frågorna och skicka dem till oss på: info@hornsberg.nu 

 

Länk till video och bild:

https://drive.google.com/open?id=1F3PeimSh3o5MvCKbK67hzUKublE0lPpm

 

Länk till inbjudan:

https://start.stockholm/aktuellt/kalendarium/2021/02/foretagsdialog-kungsholmen/

 

Hälsningar

Håkan Rosander

Företagsgruppen Hornsberg

070-577 7019

Arbetet med att öka tryggheten och säkerheten vid Kungsholms strand har pågått i ett par år. I somras hade vi ett nära samarbete polisen och Kungsholms stadsdelsförvaltning. Arbetet skall fortsätta under nästa år och starta tidigare för att få ännu bättre resultat. Vi kommer att delta i planeringen av aktiviteterna under våren. Detta bekräftades på mötet i Kungsholmens Trygghets- och säkerhetsråd den 12 november 2020. 

På gångvägen vid Brovaktarparken åker cyklister väldigt snabbt. Vår områdespolis Peter Emell har varit där och konstaterat att åtgärder måste vidtas av Trafikkontoret.

Här kan du läsa minnesanteckningarna från mötet.

 

Välkommen tillbaka!

 

Vi i företagsgruppen Hornsberg hälsar dig välkommen tillbaka till en intressant höst som vi ser som en nystart för Sverige, Stockholm och vårt företagsområde.

Vi har fortfarande en pågående pandemi, som vi skall ha full respekt för men vi har också en stor längtan efter att jobba och göra affärer igen. Staten gör insatser för att stödja företagen. Stockholms stad kommer under hösten att starta besök med företagarna stadsdel för stadsdel. Syftet är att lyssna på företagarna och fånga upp de önskemål som företagen har för att kunna utveckla sina företag.

I Företagsgruppen Hornsberg har vi följande aktiviteter på schemat för hösten:

 • Vi startar upp våra nätverksträffar igen, första träffen blir den 7 oktober kl 12.00 på Ryas Kök i Lindhagenhuset, Därefter fortsätter träffarna första onsdagen i månaden kl 12.00. På Ryas kök tar vi hänsyn till pandemin och sitter t ex på säkert avstånd till varandra.

 

 • Den 22 oktober träffar vi Bonava och gör en promenad i området och tittar på en av deras lägenheter.

 

 • Vi fortsätter vårt samarbete med stadsdelsförvaltningen och följer upp de omvälvande planer som finns för området.

 

 • Vi ingår i BRÅ på Kungsholmen och följer upp det brottsförebyggande arbetet för att göra området säkert.

 

 • Vi är med i en speciell grupp som har koncentrerat arbetet med säkerhet mm på Kungsholms strand.

 

Välkommen att delta i våra aktiviteter och hör gärna av dig med synpunkter och önskemål. 

Ett av de stora projekten som kommer att påverka vårt område under de närmaste åren är rivningen av bussdepån. Här skall byggas 90 000 kvm kommersiella lokaler, kontor och hotell, i totalt fyra huskroppar. På den s k Triangeltomten öster om Essingeleden skall ett nytt hus byggas och söder om kontorshusen en ny idrottshall. Under byggperioden kommer trafiken i området att påverkas och vi skall från föreningens sida hålla er underrättade om vad som gäller.

 

fgs.nu/hornsberg

info@hornsberg.nu

Vi har fått en ny rapport om Företagsklimatet i Stockholm. I den nyligen antagna Näringslivspolicyn för Stockholm sägs att vi skall ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025. Enligt den nya rapporten ligger Stockholm under snittet för rikets kommuner på alla de områden som undersökningen mäter. Stockholm har alltså en lång väg att gå för att bli bäst. Det sammanfattande omdömet för Stockholm blir godtagbart. Undersökningen omfattar 264 företag.

Läs hela rapporten här.

Hälsningar

Håkan Rosander

Till medlemmarna i företagsgrupperna i Stockholm!
 
Råd om hur vi skall bete oss i förhållande till coronaviruset utgår vi ifrån att du får från många olika håll. Om du har synpunkter på eller frågor kring hur det skall gå för ditt företag nu och senare under året får du gärna höra av dig till oss. Vi framför gärna synpunkterna till myndigheterna både i Stockholm stad och på riksplanet.
 
Med vänlig hälsning/
Kent Andersson
ordförande i Företagsgrupperna Stockholm

Idag fick vi information från exploateringskontoret och trafikkontoret om de byggplaner som är aktuella på Kungsholmen. Det är flera projekt på gång och totalt sett kommer byggnationer av olika slag att äga rum under den kommande tioårsperioden. Här görs mycket kortfattade beskrivningar av några av projekten. De presentationer som exploateringskontoret presenterade kommer att distribueras till våra medlemmar så fort vi har fått dem till oss. Presentationen från trafikkontoret bifogas med detta mail. Presentationerna kommer också att läggas upp på vår hemsida.

Krillans Krog och Kristineberg 1:10 utmed Essingeleden.

Krillans Krog är snart färdigbyggd. Öster om Krillans Krog finns fastigheten Kristineberg 1:10 utmed Essingeleden. Här planeras kontor. Naturskyddsföreningen har överklagat planen för att skydda åtta stycken ekar.

Hornsbergskvarteren.

Hornsbergskvarteren omfattar nuvarande bussdepån och några angränsande ytor. Planen för området tas i kommunfullmäktige i vår. Därefter kan den överklagas. Arbeten kommer kanske att starta under hösten 2021. Det blir ett omfattande arbete med nya kvartersbildningar med både kontor och bostäder. I den södra delen av denna plan byggs en ny idrottshall. Det blir mycket viktigt att vi under byggperioden får bra information om hur trafiken skall fungera. Företagsgruppen Hornsberg påpekade under remisstiden förra året att trafikflödena är mycket viktiga för arbetsställena inom området. Vi har från företagsgruppens sida sagt att vi gärna delar med oss om våra synpunkter på trafikplaneringen och att vi distribuerar informationen till våra medlemmar.

Stadshagen.

Planen innehåller byggandet av 1.800 lägenheter och fick laga kraft i november 2018. Detaljprojektering pågår. Garage kommer att byggas under Stadshagens idrottsplats.

Ny idrottsplats.

En ny idrottsplats för 11-mannalag skall byggas någonstans på Kungsholmen, kanske i Fredhällsparken.

Trafikkontoret.

Trafikkontoret redogjorde för arbetet i samband med olika förändringsprojekt. Uppgiften är att minimera påverkan på trafikflödena samtidigt som buggandet måste fungera. En PP bifogas.

Vi återkommer med mer information när vi fått materialet från exploateringskontoret.

Håkan Rosander 20200124

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Trafikreglering TA.pptx)Trafikreglering TA.pptx 1730 kB2020-01-24 15:54

Staffan Ingvarsson, VD för Stockholm Business Region, gästade vårt medlemsmöte den 1 november. Staffan Ingvarsson presenterade det arbete som görs nu och den plan i form av en Näringslivspolicy som håller på att bearbetas. Företagsgruppen Hornsberg lämna sina synpunkter på policyn den 30 oktober. Idag samarbetar Stockholm med 55 kommuner för att skapa en attraktiv plattform för olika typer av investeringar. Stockholm har många huvudkontor för globala företag och ligger därmed på tionde plats bland världens huvudstäder. Vi har många utmaningar för att fortsätta att hålla denna position. Bostäder, tillgång till kommersiella fastigheter, effektiva och hållbara transportsystem, tillgång till elkraft och internationella flygförbindelser är kritiska faktorer idag och i framtiden.

En titt på näringslivssituationen på Kungsholmen visar att antalet arbetsställen och antalet anställda har ökat med 16-17% sedan år 2013. Det finns 76 000 anställda på Kungsholmen och de arbetar främst med yrken med akademisk utbildning, offentlig förvaltning, vård och ICT. 

Stockholms stads nya Näringslivspolicy har som mål att Stockholm skall ha det bästa företagsklimatet 2025. Alla politiker och tjänstemän skall ha näringslivsfrågorna högst på agendan. Det är viktigt därför att företagandet är grunden för vår välfärd. Satsningar kommer att göras på de befintliga mindre företagen eftersom det är där som de flesta nya jobben skapas. Hittills har man koncentrerat sig på de stora företagen. Stockholm kommer att mäta sina prestationer med ett NKI-index (Nöjd Kund Index).

Mer information finns på de bilder som Staffan Ingvarsson visade som ni kan se i bilagan till detta protokoll.

Vi hade en löpande diskussion med många frågor under hela föredragningen. Staffan Ingvarsson föreslog i slutet på mötet att vi skall ses om ett år igen och stämma av vad som har hänt. Det nappade vi på direkt och kommer snart att boka in detta möte.

Nästa medlemsmöte har vi den 24 januari 2020 då Stadsbyggnadskontoret kommer och visar på de förändringar som skall göras i vårt område, främst förändringen av bussdepån.

Håkan Rosander

070-577 7019 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20191101 Staffan Ingvarssons bilder.pptx)20191101 Staffan Ingvarssons bilder.pptx 14037 kB2019-11-04 19:05

Torsdagen den 23 maj träffades ett tiotal personer på ett medlemsmöte hos ICA Maxi. Vi fick vara med om en mycket tidig visning av en rekryteringsrobot. Åsa Edman Källströmer, VD för rekryteringsföretaget TNG Group, visade oss Tengai, som är en talande robot. Roboten är nyutvecklad och TNG har laddat den med relevanta frågor. Roboten används i en första intervjufas vid rekryteringen. Svaren från den sökande spelas in. Eftersom det är en robot har den inga fördomar, som vi människor har. Alla, som skall anställa personal, påverkas av ålder, kön, utseende, ras mm. Vår fördomsfullhet kan innebära att vi utesluter personal, som är lämpliga för jobbet. Faktorer som är viktiga att bedöma är t ex kunskap, erfarenhet och begåvning. Enligt TNG är begåvning den viktigaste komponenten. Här kunde vi alltså se hur AI kan ta över arbetsuppgifter. Spännande var det.

 

  

Tengai

 

ICA Maxi

Mats Larsson på ICA Maxi bjöd på en god lunch och vi fick lära oss vad som händer bakom kulisserna i butiken. Mats visade oss ICAs organisation i grossistledet och även hur ICA Maxi styrs med sina 150 anställda personer. Varje morgon är det samling framför en planeringstavla på varje avdelning där åtgärder föreslås och bestäms. Avdelningscheferna har sedan en likadan genomgång tillsammans. Såg ut att vara en mycket rationell styrning i en butik med väldigt många kundbesök och stora ytor att bevaka och utveckla där åtgärder måste vidtagas varje dag. Ett nytt kök har installerats och här lagas alla måltider som säljs i butiken.

En mycket givande lunchtimme och ett stort tack till ICA Maxi som ställde upp med mat och lokal.

Håkan Rosander/ 070-577 7019

 

 

 

Hej!

Stadens plan för bussdepån mm är nu ute på samråd. Projektet heter Detaljplan för Hornsbergskvarteren. Vi har möjlighet att lämna synpunkter på planen. Skicka gärna synpunkterna till info@hornsberg.com så kan vi göra en gemensam skrivelse från Företagsgruppen Hornsberg. Skrivelsen skall vara hos stadsbyggnadskontoret senast den 22 maj. Vi vill ha dina synpunkter senast den 17 maj.

Planbeskrivningen är ganska omfattande så vi har lagt in den på vår hemsida under rubriken Om oss > Dokument. Du hittar sidan här.

Vill du se hela ärendet klickar du här.

Med vänlig hälsning/

Håkan Rosander

070-577 7019

Vi var ett glatt gäng som träffades för en trevlig nätverkslunch på Ballbreaker den 6 maj 2019.

20181207 Möte Marriott

 

 

På ett välbesökt möte idag på Courtyard by Marriott Hotel, informerade Stockholms stads representanter om utvecklingsplanerna för Kungsholmen med inriktning på de områden där företagen finns. Projektledarna Monica Almquist och Matilda Lewis från Exploateringskontoret informerade om alla de byggplaner som finns och som framför allt består av bostäder. Men i planerna ingår även förändringar vad gäller idrottsplanen och parkerna. 

Stadsdelsdirektör Maria Laxvik presenterade Stockholms stads organisation och vilket ansvar som finns centralt respektive lokalt i stadsdelarna. 

De PP-presentationer som presenterades på mötet kommer vi att distribuera till våra medlemmar.

Håkan Rosander

 

Go to top