Vi har fått en ny rapport om Företagsklimatet i Stockholm. I den nyligen antagna Näringslivspolicyn för Stockholm sägs att vi skall ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025. Enligt den nya rapporten ligger Stockholm under snittet för rikets kommuner på alla de områden som undersökningen mäter. Stockholm har alltså en lång väg att gå för att bli bäst. Det sammanfattande omdömet för Stockholm blir godtagbart. Undersökningen omfattar 264 företag.

Läs hela rapporten här.

Hälsningar

Håkan Rosander

Till medlemmarna i företagsgrupperna i Stockholm!
 
Råd om hur vi skall bete oss i förhållande till coronaviruset utgår vi ifrån att du får från många olika håll. Om du har synpunkter på eller frågor kring hur det skall gå för ditt företag nu och senare under året får du gärna höra av dig till oss. Vi framför gärna synpunkterna till myndigheterna både i Stockholm stad och på riksplanet.
 
Med vänlig hälsning/
Kent Andersson
ordförande i Företagsgrupperna Stockholm

Idag fick vi information från exploateringskontoret och trafikkontoret om de byggplaner som är aktuella på Kungsholmen. Det är flera projekt på gång och totalt sett kommer byggnationer av olika slag att äga rum under den kommande tioårsperioden. Här görs mycket kortfattade beskrivningar av några av projekten. De presentationer som exploateringskontoret presenterade kommer att distribueras till våra medlemmar så fort vi har fått dem till oss. Presentationen från trafikkontoret bifogas med detta mail. Presentationerna kommer också att läggas upp på vår hemsida.

Krillans Krog och Kristineberg 1:10 utmed Essingeleden.

Krillans Krog är snart färdigbyggd. Öster om Krillans Krog finns fastigheten Kristineberg 1:10 utmed Essingeleden. Här planeras kontor. Naturskyddsföreningen har överklagat planen för att skydda åtta stycken ekar.

Hornsbergskvarteren.

Hornsbergskvarteren omfattar nuvarande bussdepån och några angränsande ytor. Planen för området tas i kommunfullmäktige i vår. Därefter kan den överklagas. Arbeten kommer kanske att starta under hösten 2021. Det blir ett omfattande arbete med nya kvartersbildningar med både kontor och bostäder. I den södra delen av denna plan byggs en ny idrottshall. Det blir mycket viktigt att vi under byggperioden får bra information om hur trafiken skall fungera. Företagsgruppen Hornsberg påpekade under remisstiden förra året att trafikflödena är mycket viktiga för arbetsställena inom området. Vi har från företagsgruppens sida sagt att vi gärna delar med oss om våra synpunkter på trafikplaneringen och att vi distribuerar informationen till våra medlemmar.

Stadshagen.

Planen innehåller byggandet av 1.800 lägenheter och fick laga kraft i november 2018. Detaljprojektering pågår. Garage kommer att byggas under Stadshagens idrottsplats.

Ny idrottsplats.

En ny idrottsplats för 11-mannalag skall byggas någonstans på Kungsholmen, kanske i Fredhällsparken.

Trafikkontoret.

Trafikkontoret redogjorde för arbetet i samband med olika förändringsprojekt. Uppgiften är att minimera påverkan på trafikflödena samtidigt som buggandet måste fungera. En PP bifogas.

Vi återkommer med mer information när vi fått materialet från exploateringskontoret.

Håkan Rosander 20200124

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Trafikreglering TA.pptx)Trafikreglering TA.pptx 1730 kB2020-01-24 15:54

Staffan Ingvarsson, VD för Stockholm Business Region, gästade vårt medlemsmöte den 1 november. Staffan Ingvarsson presenterade det arbete som görs nu och den plan i form av en Näringslivspolicy som håller på att bearbetas. Företagsgruppen Hornsberg lämna sina synpunkter på policyn den 30 oktober. Idag samarbetar Stockholm med 55 kommuner för att skapa en attraktiv plattform för olika typer av investeringar. Stockholm har många huvudkontor för globala företag och ligger därmed på tionde plats bland världens huvudstäder. Vi har många utmaningar för att fortsätta att hålla denna position. Bostäder, tillgång till kommersiella fastigheter, effektiva och hållbara transportsystem, tillgång till elkraft och internationella flygförbindelser är kritiska faktorer idag och i framtiden.

En titt på näringslivssituationen på Kungsholmen visar att antalet arbetsställen och antalet anställda har ökat med 16-17% sedan år 2013. Det finns 76 000 anställda på Kungsholmen och de arbetar främst med yrken med akademisk utbildning, offentlig förvaltning, vård och ICT. 

Stockholms stads nya Näringslivspolicy har som mål att Stockholm skall ha det bästa företagsklimatet 2025. Alla politiker och tjänstemän skall ha näringslivsfrågorna högst på agendan. Det är viktigt därför att företagandet är grunden för vår välfärd. Satsningar kommer att göras på de befintliga mindre företagen eftersom det är där som de flesta nya jobben skapas. Hittills har man koncentrerat sig på de stora företagen. Stockholm kommer att mäta sina prestationer med ett NKI-index (Nöjd Kund Index).

Mer information finns på de bilder som Staffan Ingvarsson visade som ni kan se i bilagan till detta protokoll.

Vi hade en löpande diskussion med många frågor under hela föredragningen. Staffan Ingvarsson föreslog i slutet på mötet att vi skall ses om ett år igen och stämma av vad som har hänt. Det nappade vi på direkt och kommer snart att boka in detta möte.

Nästa medlemsmöte har vi den 24 januari 2020 då Stadsbyggnadskontoret kommer och visar på de förändringar som skall göras i vårt område, främst förändringen av bussdepån.

Håkan Rosander

070-577 7019 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20191101 Staffan Ingvarssons bilder.pptx)20191101 Staffan Ingvarssons bilder.pptx 14037 kB2019-11-04 19:05

Torsdagen den 23 maj träffades ett tiotal personer på ett medlemsmöte hos ICA Maxi. Vi fick vara med om en mycket tidig visning av en rekryteringsrobot. Åsa Edman Källströmer, VD för rekryteringsföretaget TNG Group, visade oss Tengai, som är en talande robot. Roboten är nyutvecklad och TNG har laddat den med relevanta frågor. Roboten används i en första intervjufas vid rekryteringen. Svaren från den sökande spelas in. Eftersom det är en robot har den inga fördomar, som vi människor har. Alla, som skall anställa personal, påverkas av ålder, kön, utseende, ras mm. Vår fördomsfullhet kan innebära att vi utesluter personal, som är lämpliga för jobbet. Faktorer som är viktiga att bedöma är t ex kunskap, erfarenhet och begåvning. Enligt TNG är begåvning den viktigaste komponenten. Här kunde vi alltså se hur AI kan ta över arbetsuppgifter. Spännande var det.

 

  

Tengai

 

ICA Maxi

Mats Larsson på ICA Maxi bjöd på en god lunch och vi fick lära oss vad som händer bakom kulisserna i butiken. Mats visade oss ICAs organisation i grossistledet och även hur ICA Maxi styrs med sina 150 anställda personer. Varje morgon är det samling framför en planeringstavla på varje avdelning där åtgärder föreslås och bestäms. Avdelningscheferna har sedan en likadan genomgång tillsammans. Såg ut att vara en mycket rationell styrning i en butik med väldigt många kundbesök och stora ytor att bevaka och utveckla där åtgärder måste vidtagas varje dag. Ett nytt kök har installerats och här lagas alla måltider som säljs i butiken.

En mycket givande lunchtimme och ett stort tack till ICA Maxi som ställde upp med mat och lokal.

Håkan Rosander/ 070-577 7019

 

 

 

Hej!

Stadens plan för bussdepån mm är nu ute på samråd. Projektet heter Detaljplan för Hornsbergskvarteren. Vi har möjlighet att lämna synpunkter på planen. Skicka gärna synpunkterna till info@hornsberg.com så kan vi göra en gemensam skrivelse från Företagsgruppen Hornsberg. Skrivelsen skall vara hos stadsbyggnadskontoret senast den 22 maj. Vi vill ha dina synpunkter senast den 17 maj.

Planbeskrivningen är ganska omfattande så vi har lagt in den på vår hemsida under rubriken Om oss > Dokument. Du hittar sidan här.

Vill du se hela ärendet klickar du här.

Med vänlig hälsning/

Håkan Rosander

070-577 7019

Vi var ett glatt gäng som träffades för en trevlig nätverkslunch på Ballbreaker den 6 maj 2019.

20181207 Möte Marriott

 

 

På ett välbesökt möte idag på Courtyard by Marriott Hotel, informerade Stockholms stads representanter om utvecklingsplanerna för Kungsholmen med inriktning på de områden där företagen finns. Projektledarna Monica Almquist och Matilda Lewis från Exploateringskontoret informerade om alla de byggplaner som finns och som framför allt består av bostäder. Men i planerna ingår även förändringar vad gäller idrottsplanen och parkerna. 

Stadsdelsdirektör Maria Laxvik presenterade Stockholms stads organisation och vilket ansvar som finns centralt respektive lokalt i stadsdelarna. 

De PP-presentationer som presenterades på mötet kommer vi att distribuera till våra medlemmar.

Håkan Rosander

 

Go to top