Hornsberg marknad

Idag bor omkring 18.000 människor här, en stor del förhållandevis köpstarka människor i åldrarna 35-40 år, vanligen med barn.
35.000 personer har sin arbetsplats här. 80 procent av bostäderna är bostadsrätter.
Fram till 2025 planeras ytterligare förbättringar av boende, service och infrastruktur - bland annat ska bussgaraget rivas och platsen ersättas av bostäder. 
Det är i korthet den lokala marknaden - köpstark, aktiv, välutbildad.

Vår vision är att vara en förening som gör nytta  för alla medlemsförtag i området. oavsett storlek eller bransch.

Vi vill skapa relationer/affärer mellan företagen i området bl.a. genom företagsbesök, seminarier och föreläsningar men också genom att bjuda in beslutsfattare från staden som får berätta om aktuella utvecklingsområden för området. Genom att föreningen också  är medlem i företagsgrupperna i Stockholm (FGS) för vi också fram synpunkter till staden den vägen!

Go to top